jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


grantové projektyPROFIL úSTAVU
1. GRANTOVÁ AGENTURA ČR
ŘEŠITEL NÁZEV REGISTR.ČÍSLO
TYP PROJEKTU
DOBA ŘEŠENÍ
Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. Detekce a výzkum rozvoje cyklického poškození moderních AIM slitin s aplikací vybraných defektoskopických postupů 106/ 07/ 0508
standardní
2007-2009
doc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. Experimentální studium elastohydrodynamického a smíšeného mazání hypoidních převodů. 101/09/J003
bilaterální
2009-2011
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Studium tenkých EHD mazacích filmů za neustálených provozních podmínek. 101/09/J034
bilaterální
2009-2011
Ing. Michal Vaverka, Ph.D. Vliv povrchových nerovností a defektů na rozložení kontaktního tlaku a tloušťky mazacího filmu v kontaktu strojních částí. 101/09/P427
postdoktorský
2009-2011


2. GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR
Ing. Michal Vaverka, Ph.D. Studium chování elastohydrodynamicky mazaných kontaktů strojních součástí s nehladkými povrchy. KJB201730903
juniorský
2009-2011


3. MŠMT ČR
prof. Ing. Hartl Martin, Ph.D. Studium utváření mazacích filmů při užití newtonovských a nenewtonovských maziv a jejich reologie. ME09025
kontakt
2009-2012
prof. Ing. Hartl Martin, Ph.D. Studium tenkých mazacích filmů při neustálených provozních podmínkách. ME08007
kontakt
2008-2010
doc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na účinnost mazacích filmů při snižování tření a opotřebení strojních částí. ME905
kontakt
2008-2011


4. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY MŠMT
SPOLUŘEŠITEL
prof. Ing. Hartl Martin, Ph.D. Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti MS1350014 2005-2010
Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. Simulační modelování mechatronických soustav MS1350027 2005-2010


5. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
ŘEŠITEL
doc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů Inovace a rozvoj laboratoří,ateliérů a pracovišť. 2009
Ing. Otakar Šamánek Bezkontaktní 3D měření topografie povrchů ve strojírenství Tvůrčí práce studentů 2009
Ing. Jakub Roupec Reometr pro demonstraci chování magnetoreologických kapalin Tvůrčí práce studentů 2009
Ing. Martin Zimmerman Využití vizualizace nestacionárních tribologických procesů vysokorychlostní záznamovou technikou v konstrukčních předmětech. Tvůrčí práce studentů 2009
Ing. Filip Hort Online sledování kontaktního poškozování Tvůrčí práce studentů 2009
Ing. Jan Medlík Využití spektroskopické reflektometrie při studiu tribologických procesů mikromechanismů Tvůrčí práce studentů 2009