jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


historiePROFIL úSTAVU
1899 - 1939 | 1945-1958 | 1958-1989 | 1989-dodnes | fotogalerie
1899 - 1939 Výuka: Strojnické kreslení, Části strojů, Stavba strojů, Jeřáby, Vodní stroje.
Věda a výzkum: Problémy náběhového tlaku na vstupní hranu oběžného kola napáječky a vliv na sací výšky.Problémy zubových čerpadel.Stabilita proudění na lopatkách vodních turbín a rotačních čerpadel. Problémy proudění cirkulačního proti rotačnímu.Kavitace a její termická složka. Patenty akčních a axiálních turbín.

Prof. Ing. Leopold Grimm (ředitel v letech 1901 – 1933)
Narozen ve Všebořicích, studoval na Vysoké škole technické v Curychu, kde později po studiích pokračoval dva roky jako asistent prof. Stodoly. Měl desetiletou praxi v závodech v Itálii, Rusku a Německu- pracoval např. jako konstruktér vodních strojů a čerpadel firmy Voith v Heidenheimu, dále jako konstruktér parních turbín a parních strojů firmy Brown-Boveri v Curychu i jako šéfkonstruktér v oddělení všeobecného strojnictví a jeřábů v Adamovských strojírnách v Adamově. Pro ČKD Blansko konstruoval oběžná kola. Jeho specializací byl obor vodních turbín a čerpadel, měl rozhodující vliv na tehdejší stavbu vodních děl- konstruoval vodní čerpadla pro mlýny, ale i vodní turbíny pro elektrárny.
Na fakultě strojní byl dva roky děkanem a dva roky proděkanem.
Na Ústavu stavby strojů byl vedoucím v letech 1901 – 1933. Přednášel Části strojů, Vodní stroje a Jeřáby. Patřil ke spoluzakladatelům nauky o konstruování u nás.

Prof. Ing. Jan Kieswetter (ředitel v letech 1933 – 1949)
Narozen v Krašovicích u Manětína. Studoval na strojním oddělení Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze. Po studiích konstruktér v oddělení parních turbín v První českomoravské továrně na stroje v Praze- realizace radiální turbíny dle patentu prof. Jana Zvoníčka- řízení částečného ostřiku Curtisova kola. Později přešel do oddělení parních turbín Škodových závodů v Plzni, kde byl postupně přednostou oddělení parních turbín a nakonec ředitelem. Předmětem jeho nejintenzivnější činnosti byly parní turbíny, v nich získal řadu patentů vztahujících se na pochody parního proudění a přeměny energie, stejně jako na konstruktivní celky i části turbín. Dalším polem jeho působnosti byla oblast vodních turbín, konkrétně patent oběžného kola křídlové turbíny, regulace a uzavírání ústrojí potrubí k vodním turbínám. Z různých oblastí strojírenství vlastnil 65 patentů.
V roce 1933 převzal vedení Ústavu stavby strojů, který vedl až do roku 1949.