jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


historiePROFIL úSTAVU
1899 - 1939 | 1945-1958 | 1958-1989 | 1989-dodnes | fotogalerie
1945-1958 Výuka: Strojnické kreslení, Části a mechanismy strojů
Věda a výzkum: Problematika tvarové pevnosti strojních dílců.Opotřebení funkčních ploch. Metoda zkrácených únavových zkoušek. Problematika stanovení konstant rovnice pro šíření únavové trhliny. Dvojí stabilita a hospodárný návrh dvojose souměrného I průřezu.Nová metoda a vývoj zařízení pro zjišťování kontaktní únavy při odvalování. Axiální zatížitelnost valivých ložisek. Elektretový snímač torzních kmitů.Automatické řídící, měřící a kontrolní zařízení pro zkoušky trvanlivosti valivých ložisek.

Prof. Ing. Antonín Němec (ředitel v letech 1949 – 1973)
Narozen v Martinkově, studoval na strojním odboru České vysoké školy technické v Brně, po studiích asistentem prof. Zvoníčka a prof. Křivánka v Brně, později vedoucím konstrukce leteckých a spalovacích motorů Zbrojovky v Brně, kde vytvořil čtrnáctiválcový letecký dieselový dvoutaktní motor, který byl světovou novinkou. Prof. Němec byl členem kolektivu vysokoškolských odborníků z celého Československa (spolu s Prof. Ing. Alfredem Bolkem, akademikem J. Kožešníkem aj.), kteří z původně pomocného předmětu pro stavbu strojů vybudovali vědní obor s názvem „Části strojů a teorie mechanismů“ s právem školit aspiranty a udělovat vědecké hodnosti. V roce 1958 založil spolu s profesorem Bolkem tradiční každoroční setkání ústavů „Částí a mechanismů strojů“ všech fakult České republiky a Slovenské republiky i s mezinárodní účastí. Po několikaleté pauze způsobené převedením katedry na Vojenskou akademii se prof. Němec opětovně stal ve školním roce 1958/1959 vedoucím Katedry všeobecného strojnictví a částí strojů - nyní však již pod hlavičkou samostatné fakulty strojní. Šest let byl děkanem Fakulty strojní.
1951-1958Dočasné převedení jak prostorových tak osobních kapacit vysoké školy technické na Vojenskou technickou akademii.