jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


historiePROFIL úSTAVU
1899 - 1939 | 1945-1958 | 1958-1989 | 1989-dodnes | fotogalerie
1958-1989 Výuka:Základy strojnictví v I. a II. ročníku a Části a mechanismy strojů v ročníku III, Provozní pevnost strojních součástí, Hospodárné konstruování.
Věda výzkum:Unikátní výzkum opotřebení valivých ložisek- výzkum vlivu převodových automobilových olejů na opotřebení valivých ložisek převodovky automobilu Š 100.Opotřebení a zvyšování životnosti funkčních ploch strojních součástí z komplexního tribologického hlediska- stanovení metodiky kontinuálního sledování procesu opotřebení částí strojů. Projekt elektronického zařízení pro technickou diagnostiku valivých uložení umožňující přesné zjišťování únavového poškození těchto ložisek. Tvarová pevnost dynamicky zatěžovaných strojních dílců. Vyřešen matematický popis rychlosti šíření únavových trhlin aplikovaný v praxi při zvyšování bezpečnosti a provozní spolehlivosti.

Prof. Ing. František Boháček, DrSc. (ředitel v letech 1973 – 1986)
Narozen v Želeticích u Kyjova. Za války nasazen jako konstruktér v ZKL Brno. Po válce studoval na strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia pracoval v ZKL ve výzkumné laboratoři a později se stal výzkumným pracovníkem Výzkumného ústavu pro valivá ložiska v Brně. Roku 1973 vystřídal ve funkci vedoucího katedry prof. Němce. Specializoval se na obor speciálních valivých uložení pro mimořádné provozní podmínky - např. uložení rychloběžná, ložiska pracující při vysokých teplotách, zvýšení životnosti funkčních ploch strojních součástí při poznání zákonů tření, opotřebení a mazání. Vykonával sedm let funkci proděkana.
Doc. Ing. Dušan Kolář, CSc. (ředitel v letech 1986 – 1990)
Narozen 1941 v Bylnici, po absolvování průmyslové školy pracoval jako technik v LET Kunovice. Později vystudoval VŠST v Liberci. Od roku 1965 byl zaměstnán v ČKD Hradec Králové. Na VUT nastoupil na místo výzkumného pracovníka a vedoucího laboratoří v roce 1968. Disertační práci obhájil 1980 a docentem byl jmenován 1981. Od roku 1985 byl proděkanem FS a v letech 1986 až 1990 byl vedoucím katedry. Ve výzkumné oblasti se zaměřil zejména na oblast tribologických metod a ferografii. Mimo jiné vybudoval laboratoře radionuklidovou a kontaktní únavy.>