jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


historiePROFIL úSTAVU
1899 - 1939 | 1945-1958 | 1958-1989 | 1989-dodnes | fotogalerie
1989-dodnes Výuka: Základy strojnictví v I. a II. ročníku a Části a mechanismy strojů v ročníku III. 1989 - vznik nových oborů – Počítačové navrhování a Průmyslový design.
Věda a výzkum: Životnostní únavové zkoušky rotačních strojů.Posuzování opotřebení převodovek analýzou olejové náplně. Trvanlivost valivých ložisek. Měření účinnosti převodových mechanismů v širokém teplotním rozsahu. Tribologická měření při nízkých teplotách. Nedestruktivní zkoušky metodou akustické emise.Únavové charakteristiky materiálů s povrchy zpevněnými laserem a plazmovou nitridací.Bezdrátový diagnostický systém podvozku automobilu.Optimalizace valivých ložisek metodou CAE.Metody virtuální reality v konstrukční praxi.Elastohydrodynamicky mazané třecí povrchy strojních součástí.

Doc. Ing. Josef Šupák, CSc. (ředitel v letech 1990 – 2003)
Nar. 1941. Před nástupem na VUT pracoval jako konstruktér ve Výzkumném ústavu pro valivá ložiska v Brně a později jako odborný asistent katedry Částí strojů při Vojenské akademii v Brně. V roce 1975 nastoupil na VUT. Zde roku 1983 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1988 byl jmenován docentem oboru Části a mechanismy strojů. V letech 1990 až 2003 byl ředitelem Katedry částí a mechanismů strojů, která byla později transformována na Ústav konstruování. V této době se intenzivně rozvíjely obory Průmyslový design ve strojírenství a Počítačové navrhování strojních soustav.

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (ředitel od roku 2003)