jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


publikacePROFIL úSTAVU
2008 | 2007 | 2006
Patenty

SVOBODA,P.: MOVA UB, s. r. o., Uherský Brod, CZ. Hydraulická upínací jednotka pro upínání tvarově rozdílných součástí. Původce vynálezu: Petr Svoboda. Int. B 23 Q 3/06. Úřad průmyslového vlastnictví. Česká republika. Patentový spis 299482. 2008-08-13.

Prototypy

BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F.: Výsuvná stěrka. Umístění: ČOV Věrovany
MAZŮREK, I.; KURUC, C.:Sada pro monitorování zdvihů kol prototyp

Funkční vzory

BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F.: Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik. Umístění: Liftech, s.r.o., Šumavská 15, Brno
MEDLÍK, J.: Optický tribometr. Funkční vzorek, umístnění A2/423. 2008-01-01
MAZAL,P.- LIŠKUTÍN,P.: Mechanické upínací čelisti pro rezonanční pulzátor Cracktronic 160, umístění laboratoř B1/110
DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.: Systém pro zkoušky životnosti axiálních ložisek s vibroakustickou diagnostikou, umístění A3/112.
MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.:Univerzální fyzikální model přední nápravy funkční vzorek
MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.:Stanice pro měření radiální tuhosti kluzného uložení funkční vzorek
ZIMMERMAN, M.: Zařízení pro generování proměnného zatížení v EHD kontaktu. Funkční vzorek, umístění A2/423. 2008‐11‐20
ŠPERKA, P.: „3D optický profilometrr“, funkční vzorek 2008-11-20, umístění A2/421.
ŠAMÁNEK, O.: Zařízení pro texturování vzorků, funkční vzorek, umístění A2/423, 2008-11-20
SVOBODA, P.; ČUDEK, V. : Synchronizační zařízení pro vysokorychlostní kameru. Funkční vzorek, umístnění A2/423. 2008-11-03.

Software

MAZŮREK, I.: Program pro export a filtraci dat na sběrnici CAN autorizovaný software k volnému užití podle licenč. podm.
ŠINDELÁŘ, M.; MAZŮREK, I.: Program pro měření, archivaci a analýzu dat autorizovaný software k volnému užití podle licenč. podm.
ŠINDELÁŘ, M.; MAZŮREK, I.: Program pro identifikaci deformačních charakteristik autorizovaný software k volnému užití podle licenč. podm.
MAZŮREK, I.: Program pro optimalizaci převodových poměrů závodního automobilu Porsche 911 GT3 RS autorizovaný software k volnému užití podle licenč. podm.
ČUDEK, V.: Spektrosoft08. Software pro ovládání digitálního spektrofotometru pro širokou spektrální oblast.

Knihy

SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; DVOŘÁČEK, J; PROKEŠ, F. Základy konstruování, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008, 234 s.; ISBN 978-80-7204-584-6
SVOBODA, P.; BRANDEJS, J.; PROKEŠ, F. Výběry z norem pro konstrukční cvičení, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008, 223 s.; ISBN 978-80-7204-534-1
NEVRLÝ J.: Anglický frazeologický slovník pro techniky. Computerpress, Brno, 2008.

Kapitola v knize

KOPEC,B. a kol.: MAZAL,P.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí (Nauka o materiálu IV). ČNDT a CERM Brno, 600 stran, Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-591-4. Kapitola Akustická emise – 40 stran, + Recenzent celé knihy 600 stran
MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Noise emission of the mechatronic system 30.12.2007

Článek v časopise zahraniční (impakt)

KŘUPKA,I., KOUTNÝ, D., HARTL,M., Behavior of real roughness features within mixed lubricated non-conformal contacts. Tribology International, Volume 41, Issue 12, December 2008, Pages 1153-1160
KŘUPKA,I., VRBKA,M., HARTL,M.: Effect of surface texturing on mixed lubricated non-conformal contacts, Tribology International, Volume 41, Issue 11, November 2008, Pages 1063-1073 ISSN0301-679X
KŘUPKA,I., POLIŠČUK,R. , HARTL,M.: Behavior of thin viscous boundary films in lubricated contacts between micro-textured surfaces, Tribology International, In Press, Corrected Proof, Available online 12 May 2008
YUCHUAN LIU, Q. JANE WANG, KRUPKA,I., HARTL,M.: and Scott Bair The Shear-Thinning Elastohydrodynamic Film Thickness of a Two-Component Mixture. J. Tribol. 130 021502 (2008)
KŘUPKA,I.,HARTL,M.: Effect of Surface Texturing on very Thin Film Ehd Lubricated Contacts, Tribology Transactions (2008)

Článek v časopise zahraničí (recenzovaný bez impaktu)

VLAŠIC,F.- MAZAL,P.- LIŠKUTÍN,P.: Contribution to evaluation of influence of structure directionality on fatigue properties of AlMg alloy EN-AW 7075. Mechanika Nr.327/2008, z.92, p. 225, PO Opole, ISSN 1429-6055.
VAVERKA, M.; VRBKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Numerical evaluation of pressure from experimentally measured film thickness in EHL point contact1.1.20080954-0075 Zahraniční časopis recenzovaný (Lubrication Science)
NÁVRAT, T.; VRBKA, M.; FLORIAN, Z.; ROZKYDAL, Z.: Strain-stress analysis of pathological hip joint after osteotomy, Engineering Mechanics, Vol.15, (2008), No.5, pp.345-354, ISSN 1802-1484

Článek v časopise ČR (impakt, příp. recenzovaný)

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J.; HOUFEK, M.; KREJČÍ, P.: Experimental Recognition of Loading Character of Transtibial Prosthesis. Engineering Mechanics. 15(5). p. 355 - 364. ISSN\~1802-1484.
HAMZA,J.- ČERSTVÝ,R.- FILUŠ,F.- MAZAL,P.: Vliv reálné struktury na kvantitativní fázovou analýzu. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, Vol.15, No.2a, p. k40-k42, June 2008, ISSN 1211 5894.
ČERNÝ, M., MAZAL, P., FILÍPEK, J.: Vliv délky a tvaru vlnovodů na snímání akustického signálu. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2008, LVI, No.1 pp.43-54, ISSN 1211-8516.
NEVRLÝ J., PRAŽÁK J.: Výpočty objemového průtoku při laminárním proudění viskoplastických maziv trubicemi kruhového průtoku. Acta Hydraulica et Pneumatica, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 1/2008, str. 1-7. ISSN 1336-7536.

Článek v časopise ČR (ostatní)

FIALA,J.- MAZAL,P.- KOULA,V.- HAMZA,J.: Monitoring of fatigue damage by X-ray diffraction and acoustic emission. NDT Welding Bulletin Special Issue 2008, Vol.18, 2008, p. 11-13, ISSN 1213-3825.
MAZAL,P.- LIŠKUTÍN,P.: Detekce únavového poškození Mg a Al slitin pomocí metody AE a změny frekvence zatěžování. NDT Welding Bulletin, Vol.18, No.1, p.39-42, 2008, ISSN 1213-3825.
MAZAL,P.: ACNDT 2008 a DACH 2008. NDT Welding Bulletin, Vol.18, No.1, p.10-14, 2008, ISSN 1213-3825.

Konference zahraničí (ve svět. řeči)

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; OMASTA, M.; ŠESTÁK, J.: Loading character of transtibial prosthesis. In Modeling and optimization of physical systems. 2008. Gliwice, Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej. 2008. p. 79 - 83. ISBN 978-83-60102-50-3.
KŘUPKA,I., VRBKA,M., HARTL,M.: The Behavior of Mixed Lubricated Micro-Textured Non-Conformal Surfaces, STLE Annual Meeting 2008
MAZAL,P.: Changes of AE signal and loading frequency during cyclic mechanical degradation of AlMg alloys. In: 5th ACNDT, p.12 abstract and 7 pages of full paper in CD edition, 12-14.March 2008, AFNDT, Hamammet, Tunisia.
LISKUTIN,P., MAZAL,P., FIALA,J., VLASIC,F.: Application of NDT Procedures for Identification of Fatigue Life Stages of AlMg Alloys. In: 17th World Conference on NDT, p.16 abstract and 8 pages of full paper in CD edition, October 25-28, 2008, ICNDT and CHSNDT, Shanghai, China.
MAZAL,P., PAZDERA,L.,DRAB,M.,SLUNEČKO,T.: Treatment of AE signal at contact damage test sof materials and bearings. In: 28th European Conf.on AE Testing, p.190-196, EWGAE, CUT, Krakow, Poland.
MAZAL,P.: Diagnostic de la fatigue de contact des roulements a l ´aide d´une methode de kontrole par emission acoustique. In: Ve Journées d´études techniques, abstract p.132, full paper 8 pages in CD edition, Mai 7-9, 2008, AFMMM, Marrakech, Maroc.
MAZAL,P., HORT,F., PAZDERA,L.: Overview of acoustic emission method applications at Brno University of Technology. In.: The 9th Int. Conf.of the Slovenian Soc. for NDT, Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering« , September 2, 2008, p.1-8, Ljubljana, Slovenia.
PAZDERA,L., MAZAL,P.,DVORACEK,J.: Signal analysis in AE method... In.: The 9th Int. Conf.of the Slovenian Soc. for NDT, Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering« , September 2, 2008, p.9-14, Ljubljana, Slovenia.
VRBKA, M.; VAVERKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.: The Effect of Surface Texturing on the Contact Fatigue Life of Non-Conformal Surfaces Světová konference (Německo) – článek ve sborníku 15.1.2008 ISBN3-924813-73-6
VRBKA, M.; VAVERKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL: The Effect of Surface Texturing on Lubricant Film Thickness and Contact Pressure within Non-Conformal Surfaces Světová konference článek ve sborníku (Finsko) –10.6.2008, ISBN 978-952-15-1959-8

Konference zahraničí (česky)

VLAŠIC,F., MAZAL,P.-, LIŠKUTÍN,P.: Vliv směrovosti struktury na únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW-7075. In: Inter. Symp. Metody oceny struktury oraz wlasnosci materialow i wyborow, Jarnoltowek, 22.-24.10.2008, 6 pages CD edition, PO Opole, Poland.
MAZAL,P., LIŠKUTÍN,P.: Detekce únavového poškození Mg a Al slitin pomocí metody AE a změny frekvence zatěžování. In.: DEFEKTOSKOPIA 2008, 09-11.04.2008, Tatranská Štrba, Slovensko, p.3-10, SSNDT a NDB.

Konference domácí (světová řeč)

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.: Strain gauge measurement of transtibial prosthesis. In Human biomechanics 2008. 2008. Praha. 2008. p. 39 - 39. ISBN 978-80-01-04163-5.
ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.:THE SOLUTION OF CAN BUS INCOMPATIBILTY článek ve sborníku 978-80-7318-707-1
KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.: Analytical software for evaluation of noise emission quality of the sleeve journal bearing článek ve sborníku 978-80-7318-707-1
KLAPKA, M.; ROUPEC, J.: Roller bearing fatigue test with help of CAN bus and internet článek ve sborníku 978-80-7043-718-6
NEVRLÝ J., MAREK J., VARGOVČÍK L., OLDŘICH O.: Centrifugal Compressor Dynamics and Software System for Surge Control. The 20th International Conference on Hydraulics and Pneumatics, Czech Association for Hydraulics and Pneumatics, Prague, September 29 – October 1, 2008.

Konference domácí (česky)

SVOBODA, P.: Experimentální studium přechodových jevů v mazacích filmech vyskorychlostní CMOS barevnou kamerou, In sborník prací 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, Srní: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008, s.253-256, ISBN 978-80-7043-718-6.
MEDLÍK, J.: Optický mikroviskozimetr, In sborník prací 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, Srní: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008, s.175-178, ISBN 978-80-7043-718-6.
ŠAMÁNEK, O.: Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na snížení tření a opotřebení strojních součástí, In sborník prací 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, Srní: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008, s.239-242, ISBN 978-80-7043-718-6.
ZIMMERMAN, M.: Vliv nestacionárních podmínek na bodový EHD kontakt. In 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Srní: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008., s. 285-288. ISBN: 978-80-7043-718-6.
ŠPERKA, P.: In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu. In sborník prací 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Srní: Západočeská Univerzita v Plzni, 2008., s. 247-251. ISBN: 978-80-7043-718-6.
KOZUBÍK, R.: Information System of Institute of Machine and Industrial Design, Plzeň 2008, 49. konference částí a mechanismů strojů, ISBN 978-80--7043-718-6
KOZUBÍK, R. Prokeš, F.: Prezentace systému ZSUK na konferenci pedagogického softwaru v Českých Budějovicích, 2008 účast na konferenci + revize Frantovýho příspěvku
PROKEŠ,F., KOZUBÍK,R., BRANDEJS,J, SVOBODA,P.: Sofistikovaný program pro zkoušení. Pedagogický software 2008, 4, 5. června 2008, České Budějovice, s. 221-224, ISBN 80-85645-59-9
BRANDEJS, J.; BANAŠ J.: Rekonstrukce otáčení kočky. Konference diplomových prací 2008. VUT-FSI Brno, 2008, 7 s. ISBN 978-80-214-3668-8
BRANDEJS, J.; FUČÍK, P.: Vyhrnovací dopravník kalového sila. Konference diplomových prací 2008. VUT-FSI Brno, 2008, 5 s. ISBN 978-80-214-3668-8
BRANDEJS, J.; PIZA, T.: Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik. Konference diplomových prací 2008. VUT-FSI Brno, 2008, 6 s. ISBN 978-80-214-3668-8
BRANDEJS, J.; RABA, M.: Manipulátor balíků. Konference diplomových prací 2008. VUT-FSI Brno, 2008, 6 s. ISBN 978-80-214-3668-8
MAZAL,P.- HORT,F.- VLAŠIC,F.- CVRK,K.: Příspěvek k možnosti hodnocení stupně poškození ložisek metodou AE. In: 38th Int.conf. Defektoskopie 2008, 4.-6.listopad 2008, Brno, ČNDT, p.313-320, ISBN 978-80-214-3759-3.
PAZDERA,L.- SMUTNÝ,J.- KOŘENSKÁ,M.-MAZAL,P.: Využití časově frekvenčních metod pro analýzu signálů při NDT. In: 38th Int.conf. Defektoskopie 2008, 4.-6.listopad 2008, Brno, ČNDT, p.167-170, ISBN 978-80-214-3759-3.
HORT,F.- VLAŠIC,F.- MAZAL,P.: Vybrané aplikace metody AE v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. In: 49.Int.Conf. KCMS 2008, 8.-10.9.2008, Srní, p. 87-90, ZČU Plzeň, ISBN 978-80-7043-718-6.
ŠEVČÍK, M.; VRBKA, M.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L. Výpočtové modelování šíření únavových trhlin v ozubených kolech Národní konference (Svratka) – článek ve sborníku12.5.2008, ISBN978-80-87012-11-6
ŠEVČÍK, M.; VRBKA, M.: Výpočtové modelování deformačně- napěťových stavů čelního soukolí pomocí MKP Národní konference Brno) – článek ve sborníku3.6.2008, ISBN 978-80-214-3668-8
ČOUPEK, P.: Design experimentálního mobilního robota, 49. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, sborník konference, Plzeň 2008, s. 37-40, ISBN 978-80-7043-718-6
RUBÍNOVÁ, D., BAJER, D.: Design audiosystému, Konference diplomových prací 2008, sborník konference, Brno 2008, s. 1-4, ISBN 978-80 214-3668-8
RUBÍNOVÁ, D., ŠTEPKOVÁ, S.: Design lékařského přístroje – inkubátoru, Konference diplomových prací 2008, sborník konference, Brno 2008, s. 1-6, ISBN 978-80-214-3668-8
SLÁDEK, J.: Jelínek, T.: Vize záznamového zařízení prostorového obrazu, Konference diplomových prací 2008, sborník konference diplomových prací 2008, ÚK, s. 1-5, ISBN 978-80-214-3668-8
ZAINER, J., RAJLICH, J.: Design vizuálního stylu cestovní agentury, Konference diplomových prací 2008, sborník konference, Brno 2008, s. 1-4, ISBN 978-80-214-3668-8
ŽARNIKOV, M.: SUSTAINABLE DESIGN – „Zelený design“, 49. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, sborník konference, Plzeň 2008, s. 293-296, ISBN 978-80-7043-718-6
HORT,F., VLAŠIC,F.,MAZAL,P.: Akustická emise aplikovaná v oblasti kontaktní únavy a únavových zkoušek neželezných slitin na FSI VUT v Brně. In: 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, Brno, p.26-29, VUT v Brně, FAST, 26.11.2008, ISBN 978-80-7204-610-2.Samostatný přehled publikací pracovníků odboru Průmyslový design Ústavu konstruování FSI VUT Brno, 2008

Vědecké, inženýrské nebo umělecké dílo – mezinárodní ohlas

KŘENEK, L.: Kovová plastika Ocelová dynamika, Košice 2008
KŘENEK, L.: Kovová plastika Chraňme čistotu, Košice 2008
RAJLICH, J.: „L“, plakát. – Sofija : Bukvite na B'lgarija, Mezhdunarodno trienale na scenichniya plakat, 2008 (pozvání k účasti na mezinár. akci – vytvoření písmene L)
RAJLICH, J.: „Earth 1“, plakát (pozvání k účasti New Graphic Magazine Nanjing na mezinár. plakátové akci k zemětřesení v Sečuanu)
RAJLICH, J.: „Earth 2“, plakát (pozvání k účasti New Graphic Magazine Nanjing na mezinár. plakátové akci k zemětřesení v Sečuanu)
RAJLICH, J.: „China Go Ahead“, plakát (pozvání k účasti na mezinár. akci časopisu Package & Design Magazine of China k zemětřesení v Sečuanu)
RAJLICH, J.: „Paradise“, plakát – O2 Magazine Beijing, Čína, 2008 (pozvání k účasti na mezinár. akci, vytvoření designu na téma Paradise)
ZVONEK, M.: Kovová plastika Ocelový muž, Košice, SR 2008
ZVONEK, M.: Kovová plastika Košice – město ocele, Košice, SR 2008
ZVONEK, M.: Kovová plastika Kříž, Košice, SR 2008

Účast na mezinárodní odborné – umělecké výstavě

ČOUPEK, P.: Design ultralehké helikoptéry, BIO.21 21st biennial of industrial design 2.10 – 2.11 2008, Architektura Museum of Ljubljana, Fužine Castle, Ljubljana, Slovenija
KŘENEK, L., ZVONEK, M.: Výstava účastníků 7. mezinárod. workshopu Metal Inspirations 2008 – Slovenské technické muzeum Košice, 28.8. – 5.10.2008
KŘENEK, L., ZVONEK, M.: Výstava designérské tvorby k habilitační přednášce – FA
RAJLICH, J.: „L“ –Bukvite na B'lgarija / Azbuka na Evropa. – Národní galerie pro zahraniční umění v Sofii, Mezhdunarodno trienale na scenichniya plakat, Sofija, 2008 (www.triennial.orbitel.bg)
RAJLICH, J.: „L“ –Bukvite na B'lgarija / Azbuka na Evropa. – Madrid, 2008
RAJLICH, J.: „L“ –Bukvite na B'lgarija. – Galerie Le Pont Neuf, Paris, 2008
RAJLICH, J.: Décima Bienal Internacional del Cartel en México – Museo Franz Mayer, Ciudad de México, 2008
RAJLICH, J.: Echo grafického designu Tchaj-wan/Česká republika / TW/CZ / Echo of Graphic Design Taiwan / Czech Republic. – Galerie U dobrého pastýře Brno, Sdružení Bienále Brno, 2008.
RAJLICH, J.: International Trio of Poster Design. – XUE XUE Institute, Tchaj-pej, 2008
RAJLICH, J.: Eyes of China, mezinár. výstava plakátů k zemětřesení v Sečuanu vyzvaných autorů – Rcm Art Museum Nanjing, Čína, 2008
ZVONEK, M.: Výstava vybraných účastníků mezinárod. workshopu Metal Inspirations 2008 – Expozice U. S. Steel Košice na MSV Brno, 2008 STU Bratislava 9/2008
ŽARNIKOV, M.: Design systému kontejnerů na tříděný odpad, BIO.21 21st biennial of industrial design 2.10 – 2.11 2008, Architektura Museum of Ljubljana, Fužine Castle, Ljubljana, Slovenija

Účast na domácí odborné – umělecké – výstavě

KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 5. roč.: Design ateliér c94, výstava diplomových prací PD FSI VUT v Brně – Technické muzeum Brno 2008 (spolupráce na organizaci)
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 5. roč.: Stálá výstava diplomových prací studentů průmyslového designu FSI VUT – foyer Auly Q a vestibul FSI Brno, 2008 (spolupráce na organizaci)
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 5. roč.: Výstava bakalářských prací studentů průmyslového designu FSI VUT – foyer Auly Q FSI, 2008 (spolupráce na organizaci)
KŘENEK, L., ZVONEK, M.: výstava Nový zboží – Národní cena za studentský design, aula Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Praha, 2008 (spolupráce na organizaci)
RAJLICH, J.: Výstava Sdružení Q. – Dům kultury Metropol, České Budějovice, květen 2008
RAJLICH, J.: Q-revue. Výstava Sdružení Q. – Divadlo Reduta, Brno, červen 2008
RAJLICH, J.: Schody s kódy, Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml. Samostatná výstava. – V rámci celobrněnské akce Atelier open, Sdružení Q Brno, Obč. sdružení Magma Brno, říjen 2008
RAJLICH, J.: Slova. Samostatná výstava. – Galerie ČAK Praha, Palác Dunaj, listopad 2008-leden 2009
ŠKAROUPKA,D.: výstava Nový zboží – Národní cena za studentský design, Praha, 2008 (účast na výstavě),23.10. 2008 - 14.11. 2008
ZAINER, J., ZVONEK, M.: Vincúch - Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků – Galerie Stará radnice, Vsetín 9.7.2008 – 3.8.2008
ZAINER, J.: Bílé Karpaty. Samostatná výstava. – Galerie Chajovna Brno, Náměstí Svobody, květen 2008-červen 2008
ZVONEK, M.: Výstava semestrálních a diplomových prací studentů PD FSI VUT – Galerie G, Valašské Klobouky 30.5.2006 – 30.11.2008 (organizace a instalace výstavy)
ZVONEK, M.: Práce studentů 4.roč. předmětu Experimentální design PD FSI VUT – Galerie G, Valašské Klobouky 30.5.2006 – 30.11.2008 (organizace a instalace výstavy)
ZVONEK, M.: Výstava 5. aukce výtvarných děl – Sněmovní sál Nové radnice Brno 27.11.2007
ZVONEK, M.: Internetová aukce výtvarných děl – Nadace Veronica Brno 28.11. – 16.12.2007
ZVONEK, M.: Výstava Matyáš - Ročák - Zvonek – Galerie G, Valašské Klobouky 30.11.2007 – 31.1.2008
ZVONEK, M.: Výstava Wikov-Agrostroj-Agrozet-130let – Muzeum Prostějovska, Prostějov 4.9.2008 – 9.11.2008

Odborné časopisy domácí

ČOUPEK, P., RAJLICH, J.: Design robotů. – In: SBB 35/36. – Brno : Sdružení Bienále Brno – (červenec 2008), s. 18, 3 obr., ISSN 1802-4017
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M.: Otevřený dopis předsedovi vlády ČR, Události na VUT Brno 11/2007, str.23 - 4 foto, ISSN 1211-4421
ZVONEK, M.: Výstava diplomových a semestrálních prací v Galerii G, Události na VUT Brno 6/2008, str.13 - 6 foto, ISSN 1211-4421
ZVONEK, M.: 7. mezinárodní workshop Metal Inspirations 2008, Události na VUT Brno 9/2008, str.19 - 6 foto, ISSN 1211-4421
ZVONEK, M.: Kácení máje s vernisáží výtvarných děl, Valašskokloboucký zpravodaj 7/2008, str.4 – 1 foto
ŽARNIKOV M., RAJLICH, J.: Principy trvale udržitelného rozvoje v designu. – In: SBB 34. – Brno : Sdružení Bienále Brno – (červenec 2008), s. 14-15, 4 obr., ISSN 1802-4017
SLÁDEK, J.: Saab 9-X Air. AutoDesign&Styling, č. 17, 2008, s.19, ISSN 1801-6766

Publikace

RAJLICH, J.: Contemporary Echo of Czech Graphic Design. – In: Echo of Graphic Design Taiwan / Czech Republic. Taipei, Brno : National Taiwan Normal University in Taipei, Sdružení Bienále Brno, 2008, 4 s. (00 a 23-24), text a 6 obr., ISBN 978-80-86830-08-7
RAJLICH, J. (autor publikace): Taiwan Image (+ text: Plakáty z Tchaj-wanu) – Brno : Sdružení Bienále Brno, 2008, 8 s., ISBN 978-80-86830-07-0
RAJLICH, J. (autor koncepce publikace + graf. úpravy): Almanach Q10/40 – Brno : Sdružení Q, 2008, 144 s., ISBN 978-80-87167-03-8 (pozn.: vyjde až koncem prosince 08)
ZVONEK, M.: Úloha tvorby designérských návrhů v praxi a při výuce průmyslového designu, habilitační práce Bratislava- Brno, stran 62, fotografií a kreseb 162, 2007/08

Skripta – studijní opory – učební texty

RAJLICH, J.: studijní opora pro výuku předmětu Typografie (Základy designu V), 2008, 13 týd. přednášek – celkem 200 s.

Katalogy samostatných výstav a monografie

RAJLICH, J.: Schody s kódy (autor úvodu Jiří Hlušička) – Brno : Sdružení Q, 2008, 12 s. (nestr.), 2 obr. na s. 7, ISBN 978-80-87167-02-1
RAJLICH, J.: Slova (autor úvodu T. Podzimek) – Praha : Sdružení Bienále Brno, Asociace užité grafiky, plakát/skládačka (16 str., nestr.), 10 obr., 2008, ISBN 978-80-86830-11-7
ZVONEK, M.: minimonografie Mirek Zvonek – Vincúch, sdružení valašskoklobouckých výtvarníků, Valašské Klobouky 2007/08, 6 foto

Bibliografie - v knihách a sbornících

RAJLICH, J.: Jan Rajlich Jr. – In: International Design Competition IDC ´08. – Taipei : China Productivity Center, National Taiwan Normal University in Taipe, s. 26, 5 obr.
RUBÍNOVÁ, D.: citace in: Janíček, P,: Systémové pojetí vybraných systémů pro techniky – hledání souvislostí, citace [659], Brno, CERM, 2008, ISBN 978-80-7204-554-9
ZVONEK, M.: Galerie - akad.soch.Miroslav Zvonek, ArtD., Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, Městské muzeum a Muzejní společnost Valašské Klobouky 12/2007, str.1,2 a 58,59 – 14 foto

Medailony, citace a reprodukce v katalozích výstav

KŘENEK, L. ZVONEK, M.: Katalog bienále 21. bienale industrijskega oblikovanja, Ljubljana, Slovenija 2008, str.115,138, 139,146,151
KŘENEK, L., ZVONEK, M.: Katalog výstavy účastníků 7. mezinárodního workshopu Metal Inspirations 2008 – Košice, 2008 SR, ISBN 978-80-553-0076-4
RAJLICH, J.:Řekli - co zbylo. – In: Q-revue. – Brno : Sdružení Q, 2008, s. 23, ISBN 978-80-87167-01-4
RAJLICH, J.: „L“ – In: Bukvite na B'lgarija. – Sofija : Mezhdunarodno trienale na scenichniya plakat, 2008, s. 5, 16-17
RAJLICH, J.: Millenium Millhouse, Eco-poster. – In: International TRIO of poster design. – Taipei : National Taiwan Normal University in Taipei, Cultural + Creative IUndustriesCenter, 2008, s. 16-17, 2 obr., ISBN 978-957-752-524-6
RAJLICH, J.: Jan Rajlich Jr. – In: Echo of Graphic Design Taiwan / Czech Republic. Taipei, Brno : National Taiwan Normal University in Taipei, Sdružení Bienále Brno, 2008, 2 s. (23-24), 6 obr., ISBN 978-80-86830-08-7
ZVONEK, M.: Katalog 5. aukce výtvarných děl, Nová radnice Brno 2007, str.22 a 29 – 1 foto
ZVONEK, M.: Katalog Industria Wichterlensis 1878-2008 – IW Prostějov, str.27 – 1 foto, ISBN 978-80-254-2685-2

Medailony, citace a reprodukce v odborném tisku

RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M.: (jch) Návštěva z Tchaj-wanu, Události na VUT Brno 1/2008, str.23 - 1 foto, ISSN 1211-4421
SLÁDEK, J.: Laube, R.: Nejlepší design roku 2007, In: AutoDesign&Styling, č. 11, 2007, s. 15, ISSN 1801-6766
ŠKAROUPKA,D.: In: AutoDesign&Styling, č. 15, článek Absolventi VUT Brno, 2008

Realizace

KŘENEK, L., ZVONEK, M.: Realizace série bioanalyzátorů fy Krejčí, Blansko – Val.Klobouky 2008
KŘENEK, L.: Design zabezpečovací ústředny pro firmu Beta Control s.r.o. Brno, realizace 2008
KŘENEK, L.: Design life monitoru pro firmu Beta Control s.r.o. Brno, realizace 2008
KŘENEK, L.: Designérské úpravy krbu pro firmu Hakr Company, Adamov, 2008
KŘENEK, L.: Návrh a realizace ceny pro soutěž Autodesk Academia firmy Autodesk 2008
KŘENEK, L.: Design dávkovače tekutého mýdla pro firemní provozy pro firmu
RAJLICH, J.: Plakáty (viz bod 1. ...mezinár. ohlas)
RAJLICH, J.: Buletýn Sdružení Q, č. 01/08, 02/08, 03/08 a 04/08, grafická úprava, 2008 – Brno : Sdružení Q
RAJLICH, J.: Taiwan Image – Brno – hlavní město grafického designu č. 48. Katalog, pozvánka, grafická úprava, – Brno : Sdružení Bienále Brno
RAJLICH, J.: Echo grafického designu Tchaj-wan/Česká republika / TW/CZ – Brno – hlavní město grafického designu č. 49. Plakát, pozvánka, grafická úprava, – Brno : Sdružení Bienále Brno
RAJLICH, J.: Programové noviny mezinár. hudeb. festivalu ENH, 2008 – Brno : ENH-Mezinárodní hudební festival Brno. Cormen, Bystřice pod Pernštejnem, 2008
SLÁDEK, J.: Abstraktní obrazy a práce na papíře různých témat, technik a rozměrů, 2008
ZAINER, J.: Vizuální styl festivalu Lebeda (www.lebedafestival.cz), 2008
ZAINER, J.: Vizuální styl ekofarmy Rudimov, 2008
ZVONEK, M.: Úpravy designu pracoviště pro litotrypsii, MEDIPO Brno 2008
ZVONEK, M.: Realizace projektu pamětní desky plk. Josefovi Balejkovi, letci RAF, Valašské Klobouky 2008
ZVONEK, M.: Grafický design a realizace CD CM Klobučan, Valašské Klobouky 2008
ZVONEK, M.: Adjustovaná výtvarná fotografie různých témat a rozměrů, 2008