jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


publikacePROFIL úSTAVU
2008 | 2007 | 2006
1. Publikace v odborných zahraničních časopisech
Původní vědecká práce s impaktním faktorem větším než 0,5
LIU, Y. - WANG,Q. J. - WANG, W. - HU, Y. - ZHU, D. - KŘUPKA, I. - HARTL, M.: EHL simulation using the free -volume viscosity model. Tribology Letters, Vol.23, (2006), No.1, pp.27-37, ISSN 1023-8883, Springer Netherlands.
KŘUPKA, I. - HARTL, M.: Thin lubricating films behaviour at very high contact pressure. Tribology International, Vol.39, (2006), No.12, pp.1726-1731, ISSN 0301-679X, Else.

Původní vědecká práce s impaktním faktorem nižším než 0,5
KŘUPKA, I. - HARTL, M. - LIŠKA, M.: Experimental study of the behaviour of real asperities within lubricated contacts. Lubrication Science, Vol.18, (2006), No.2, pp.129-139, ISSN 0954-0075, John Wiley & Sons.


2. Publikace v odborných zahraničních časopisech bez IF
VAVERKA, M.- NÁVRAT, T.-VRBKA, M.- FLORIAN, Z.- FUIS, V.: Stress And Strain Analysis of The Hip Joint Using FEM. Technology and Health Care.Int. Journal of Health Care Engineering, Vol. 14, No. 4-5, 2006, ISSN 0928-7329.
LIŠKUTÍN, P.- MAZAL, P.: Vliv asymetrie zatěžování na únavovou degradaci Al-slitiny se směrově orientovanou strukturou. Mechanika, p.167-172, Vol.88, No.318/2006, Politechnika Opolska, Opole, 2006, ISSN 1429-6065.
MAZAL, P. - PAZDERA, L. - KOLAR, P.: Basic Acoustic Emission signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. Int. J. Microstructure and Materials Properties, p. 341- 352, Vol.1, No. 2-3, 2006, Inderscience Enterprises Ltd., ISSN 1741-8410.


3. Publikace v odborných tuzemských časopisech
PALOUŠEK, D. - ŠPAČEK, J.: Inventor pojedenácté. Computer Design, červen 2006, roč. 12, č. 2, s. 36-40, ISSN 1212-4389.
ZIMA, V. - PALOUŠEK, D.: BeagleCAD pod svobodnou licencí. Computer Design, březen 2006, roč. 12, č. 1, s. 52-53, ISSN 1212-4389.
VOTAVA, J. – ČERNÝ, M. - FILÍPEK, J.: Abrazivní opotřebení plužních čepelí z ADI litiny. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2006, v tisku, ISSN 1211-8516.
ŠOCH, Z. - ČERNÝ, M.: Degradace svarových spojů. MendelNet¢06 Agro, MZLU v Brně, 2006, ISBN 80 – 7157-813-4.
ŠPAČEK, J. - JANEK P.: Profesionální správa dokumentace. Computer Design, březen 2006, roč. 12, č. 1, s. 36-37, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. : Přehled obecných CAD systémů. Computer Design, březen 2006, roč. 12, č. 1, s. 56-62, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. : Elektronické informační zdroje (nejen) pro stavaře [on-line], březen 2006. Dostupné z < http://www.cdesign.cz/h/Clanky/AR.asp?ARI=101224>.
ŠPAČEK, J. : CAD systémy pro stavaře. Computer Design, červen 2006, roč. 12, č. 2, s. 53-59, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. : AutoCAD 2007 jako 3D modelář – 1.díl. Computer Design, červen 2006, roč. 12, č. 2, s. 71-74, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. : Přehled strojírenských CAD systémů. Computer Design, září 2006, roč. 12, č. 3, s. 44-50, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. : AutoCAD 2007 jako 3D modelář – 2.díl. Computer Design, září 2006, roč. 12, č. 3, s. 66-68, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. : Přehled CAM systémů. Computer Design, listopad 2006, roč. 12, č. 4, s. 26-29, ISSN 1212-4389.
ŠPAČEK, J. Proměňte obecný CAD na strojírenský. Computer Design, listopad 2006, roč. 12, č. 4, s. 38-40, ISSN 1212-4389.


4. Monografie resp. části monografií
SVOBODA, P. – BRANDEJS, J. – PROKEŠ, F.: Výběry z norem. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006, s. 223, ISBN 80-7204-465-6.
SPIELMANN, M. - ŠPAČEK, J. : AutoCAD, Názorný průvodce pro verze 2002 až 2005. 1. vyd. Brno: CP Books, a.s., 2005. 248 s. ISBN 80-251-0624-1.
SPIELMANN, M. - ŠPAČEK, J. : AutoCAD, Názorný průvodce pro verze 2004 až 2007. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 288 s. ISBN 80-251-1210-1.
MAZŮREK, I. – PORTEŠ, P. – DOČKAL, A. – PRAŽÁK, F.: Simulation Modelling of Vehicle Chassis Structure. In: Březina, T. et al. Simulation Modelling of Mechatronic Systems I. VUT Brno, 2005 /nebylo uplatněno/, pp. 77-84, ISBN 80-214-3144-X.


5. Skripta
SVOBODA, P. – BRANDEJS, J. – PROKEŠ, F.: Základy konstruování. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006, s.199, ISBN 80-7204-458-3.
FILÍPEK, J. - ČERNÝ, M. a kol.: Animovaný diagram železo – uhlík. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006, str. 45+ CD, ISBN 80-7204-433-8.


6. Významné mezinárodní kongresy a konference – zahraničí
KŘUPKA, I. - HARTL, M.: Experimental study of surface texturing effects on Thin Film EHd contacts. Proceedings of ASIATRIB 2006, pp.679-680, ISBN 4-9900139-8-0, (2006), Japanese society of Tribologists.
KŘUPKA, I.- HARTL, M. - URBANEC, L. - ČERMÁK, J.: Single dent behaviour within EHD lubricated contacts - comparison between experimental and numerical results. Proceedings of ASIATRIB 2006, pp.193-194, ISBN 4-9900139-8-0, (2006), Japanese Society of Tribologists.
VAVERKA, M. - VRBKA, M. - KŘUPKA, I. - HARTL, M.: Influence of Dents on Friction Surfaces on Thin Lubrication Films. 15th International Colloquium Tribology - Automotive and Industrial Lubrication, Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, 17.01.2006, ISBN 3-924813-62-0.
POLIŠČUK, R. - VAVERKA, M. - VRBKA, M. - KŘUPKA, I. - HARTL, M.: Pressure Distribution Within EHD Point Contacts Based on Measured Film Thickness. 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Pinehurst Technologies, Inc., Chicago, Illinois USA, 12.10.2006, ISBN 0-7918-3790-4.
VRBKA, M. - VAVERKA, M. - POLIŠČUK, R.- KŘUPKA, I. - HARTL, M. - URBANEC, L.: Evaluation of pressure from film thickness within EHL contact with dented surfaces. AITC-AIT 2006 5th International Conference of Tribology, Parma, Italy, 20.09.2006, ISBN 88-902333-0-3.
ZYKOVA, L.- MAZAL, P.- PAZDERA, L.: Identification of Contact Fatigue Stages with Acoustic Emission Method. . In: ECNDT 2006 - European conference on NDT, P4, 8 pages, DGZfP, Berlin, Germany, CD edition, ISBN 3-931381-86-2.


7. Mezinárodní konference – ČR a SR
PROKEŠ, F. - KOZUBÍK, R. – BRANDEJS, J.: Komplexní flexibilní systém pro zkoušení. 47. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006, příloha IV.17/33. ISBN 80-213-1523-7.
VRBKA, M. -VAVERKA, M.- POLIŠČUK, R.- KŘUPKA, I.- HARTL, M.: Vliv mazivostních přísad na tloušťku mazacího filmu v EHD kontaktu. Mazání v moderním průmyslovém podniku, Česká strojnická společnost, Nové Město na Moravě, 19.04.2006, ISBN 80-02-01808-7.
NÁVRAT, T. - VRBKA, M. - POKORNÝ, P. - KAŠPÁREK, J.: Deformačně-napěťová analýza stavebního věžového jeřábu. 14. ANSYS User`s Meeting, SVS FEM, Tábor, 21.09.2006, ISBN 80-239-7764-4.
VAVERKA, M. - VRBKA, M.: Finite element analysis of normal and pathological hip joint. Human Biomechanics 2006, International Conference, Hrotovice, 13.11.2006, ISBN 80-214-3232-2.
VRBKA, M. - VAVERKA, M.: Strain-stress analysis of physiological and pathological hip joint of adult human using FEM. Human Biomechanics 2006, International Conference, Hrotovice, 13.11.2006, ISBN 80-214-3232-2.
POKORNÝ, P. - KAŠPÁREK, J.- NÁVRAT, T. - VRBKA, M.: Ověření Charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030. 11. Výskum, výroba a použitie oceľových lán a dopravníkov, Technická univerzita v Košiciach, Podbanské - Vysoké Tatry, 17.10.2006, ISBN zatím neposlali sborník, takže bude k dispozici později.
LIŠKUTÍN, P. - MAZAL, P.: Únavové chování tvářené Al slitiny EN-AW-6082/T6. In: Životnost materiálů a konstrukcí, p. 29-34, ÚFM AV ČR, Brno, březen 2006, ISBN 80-239-6751-7.
MAZAL, P.: Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise. In: Defektoskopia 2006, p. 48-55, NDB Bratislava, Tatranská Štrba, duben 2006, ISBN 80-968724-6-X.
MAZAL, P.- ZYKOVÁ, L. - POSPÍŠIL, P.: Zpřesněná identifikace kontaktního poškození s využitím metody akustické emise. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV.8 – 11, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
MAZAL, P.- LIŠKUTÍN, P.- KOLÁŘ, L.: Využití metody akustické emise při tahových zkouškách vybraných kovových materiálů. In: 36.mezinárodní konference Defektoskopie 2006, p.159-166, ČNDT, Tábor, listopad 2006, ISBN80-214-3290-X.
NEVRLÝ, J.: Výpočet hydrostatického vedení smykadla svislého soustruhu a návrh testovacího zařízení. The 19th International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Česká strojnická společnost, Praha, 23.05.2006.
VEPŘEK, M.- NEVRLÝ, J.: Simulace toku plastických maziv. The 19th International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Česká strojnická společnost, Praha, 23.05.2006.
PRAŽÁK, F. – MAZŮREK, I.: Simulation Model of Car Wheel Suspension. In: Engineering mechanics. Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Science of Czech Republic, Svratka, 2006, ISBN 80-86246-27-2, str. 302-303.
MAZŮREK, I. – DOČKAL, A. – PRAŽÁK, F.: Diagnostika závěsu kola automobilu. In: Sborník přenášek 29. mezinárodní konference TD 2006 – DIAGON 2006-05-09. Academia centrum UTB Zlín, 2006, str. 62-69, ISBN 80-7318-410-9.
PRAŽÁK, F. – MAZŮREK, I.: Dynamická tuhost bantamové pneumatiky. In: 47. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2006, str. 249-252, ISBN 80-213-1523-7.
MAZŮREK, I. – DVOŘÁČEK, P.: CAN - BUS v automobilech Škoda. In: 47. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2006, str. 63-66, ISBN 80-213-1523-7.
MAZŮREK, I. – PRAŽÁK, F. :Identifikace tlumících vazeb simulačního modelu. In: Konference „Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006“, Vydavatelská skupina Univerzita Obrany Brno, str. 145 – 150, ISBN 80-7231-165-4.
KLAPKA, M.: Studium vibrací kluzného uložení. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p.154-157, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
PLEŠINGER, F. – DOČKAL, A..: Vliv harmonických kmitů na čitelnost scelovačů. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV.12 – 16, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
PROKEŠ, F. – KOZUBÍK, R. – BRANDEJS, J.: Kompletní flexibilní systém pro zkoušení In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV.17 – 20, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
ŠVESTKA, M.: Laserem vytvářené textury na třecích površích. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV.21 – 24, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
SVOBODA, P. :Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV.25 – 28, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
KRATOCHVÍL, J.: Problematika designu malých městských vozidel. In: 47.mezinárodní konference KČMS, str. 181-184, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
HAVELKA, J. :Problematika designu interiéru mini automobilů. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV. 1 - 3, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
HIRTOVÁ, T. :Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV. 4 - 7, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.
VODRÁŽKA, D. : Provozní, informační grafika. In: 47.mezinárodní konference KČMS, p. IV. 29, ČZU, Praha, září 2006, ISBN 80-213-1523-7.


Přehled dalších vybraných prací pracovníků odboru Průmyslový design Ústavu konstruování FSI VUT Brno

1. Vědecké, inženýrské nebo umělecké dílo s mezinár. ohlasem
RAJLICH, J.: Interview. In: All men are Brothers, Designer´s Edition – Shanghai+Berlin: Hesing, 2006, Interview a 9 repro na str. 460-465, 664 s., ISBN3-9810544-0-7.
RAJLICH, J.: Florentina. In.: Serov. S. I.: Grafika sovremennogo znaka. – Moskva: Linia Grafik, 2005. – 1 obr., str. 247 (408 s.) – ISBN 900395-07-3.
ZVONEK, M.: Kovová plastika In motion. Košice, SR 2006.
ZVONEK, M.: Kovová plastika Fine melody. Košice, SR 2006.


2. Účast na mezinárodní odborné-umělecké výstavě
HALTOF, V.: Televizní sety, Expozice LG-Philips Displays. IFA 2006, Berlín, 2006.
KŘENEK, L.: Mezinárodní veletrh ELECTRONICA 2006 Mnichov, SRN. přístroje Revex plus a Revex profi fy Illko s.r.o. Blansko.
KŘENEK, L.: Mezinárodní veletrh MEDICA 2006 Düsseldorf, SRN. redukční ventil fy GCE s.r.o. Chotěboř.
KŘENEK, L.: Mezinárodní strojírenský veletrh.v expozicích firem Metra Blansko a.s. a Rawet s.r.o. Blansko, Brno 2006.
RAJLICH, J.: Identita, mezinárodní výstava fax_mail_art_designu. Galerie HaDivadlo Brno, 10. 6. – 4. 10. 2006; Galerie Kabinet a Galerie U dobrého pastýře, Brno, 27. 7. – 4. 10. 2006.
RAJLICH, J.: Golden Bee. 7. Mezinárodní bienále grafického designu, Moskva, 1. 9. – 8. 9. 2006.
RAJLICH, J.: 6. medzinárodné Trienále plagátu Trnava. Galéria Jána Koniarka, Centrum súčasného umenia / Synagóga, Trnava, 13. 9. – 10. 12. 2006.
RAJLICH, J.: 50 Years of Guandong Artist Association. Invitational poster exhibition, Gallery of visual art Guangzhou Academy of Fine Arts, Čína, 20. 9. – 10. 11. 2006.
RAJLICH, J.: Tribute to Henryk Tomaszewski. Muzeum plakatu, Warszawa, 2. 10. – 29. 10. 2006.
RAJLICH, J.: The 6th Ogaki International Invitational Poster Exhibition. Ogaki Poster Museum, Ogaki, Japonsko, 28. 10. – 25. 11. 2006.
RAJLICH, J., studenti 4. ročníku: European Identity. Karolinum Praha, 1. – 15. 3. 2006; Evropský parlament Brusel 6. 6. – 20. 6. 2006; Galeria Médium Bratislava 8. –31. 8. 2006; Atrium Fakulty sociálních studií MU Brno 30. 11. – 31. 12. 2006 (spolupráce na organizaci).
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 3. a 4. roč.: Dizajn do tmy. Galeria Medium Bratislava, 2006 (spolupráce na organizaci).
KŘENEK, L., RAJLICH, J.., ZVONEK, M.: Novoročenky. 31. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu, Galerie HaDivadlo Brno, 5. 1. – 22. 2.2006.
ZVONEK, M.: Švédští výtvarnici z Höganäs a Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků. Höganäs Museum, Švédsko 2006.
ZVONEK, M.: Švédští výtvarnici z Höganäs a Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků. ČT Kavčí hory, Praha 2006.
ZVONEK, M.: Výstava účastníků mezinárod. workshopu Metal Inspirations 2006. Galerie U. S. Steel, Košice, Slovenské technické muzeum Košice, 2006.
ZVONEK, M.: Výstava vybraných účastníků mezinárod. workshopu Metal Inspirations 2006. Expozice U. S. Steel Košice na MSV Brno, 2006.
VODRÁŽKA, D., Projector Nubló. Philips competition, Eindhoven, Holandsko 2006.
KRATOCHVÍL, J.: Projektor Tréboles. Philips competition, Eindhoven, Holandsko 2006.


3. Účast na domácí odborné-umělecké výstavě
KRATOCHVÍL, J.: Autodesign. Trutnov, 2006.
KRATOCHVÍL, J.: Projektor Tréboles (Philips), Digital Fusion. Aula Q, Brno 2006/2007.
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 5. roč.: Designing, výstava diplomových prací PD FSI VUT v Brně. Technické muzeum Brno 2006 (spolupráce na organizaci).
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 5. roč.: Stálá výstava diplomových prací studentů průmyslového designu FSI VUT. foyer Auly Q a vestibul FSI, 2006 (spolupráce na organizaci).
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 3. a 4. roč.: Dizajn do tmy. Galeria Medium Bratislava, 2006 (spolupráce na organizaci).
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M. , RUBÍNOVÁ, D., studenti 3.–5. roč.: Studentský design. Galerie DC ČR Praha a Galerie DC ČR Brno, 2006 (spolupráce na organizaci).
KŘENEK, L., RAJLICH, J., SLÁDEK, J., ZVONEK, M.: 5P /pět pedagogů/. Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc, 17. 10. – 30. 11. 2006.
KŘENEK, L., RAJLICH, J., ZVONEK, M.: Novoročenky. 321. výstava cyklu brno – hlavní město grafického designu. – Galerie HaDivadlo Brno, 5. 1. – 22. 2. 2006.
RAJLICH, J.: KVÉPROTÝN (Salon Sdružení Q). Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou, 8. 9. – 5. 10. 2006.
RAJLICH, J.: Pocta Henryku Tomaszewskému. Galerie ČAK, Palác Dunaj Praha, listopad–prosinec 2006.
RAJLICH, J.: Symbol – komunikace symbolem. Galerie Český barok Praha, 15. 11. – 2. 12. 2006.
ZVONEK, M.: Miroslav Zvonek, plastiky a Zdeněk Zvonek, fotografie. Galerie G, Valašské Klobouky 7.4. – 4.5.2006.
ZVONEK, M.: Um