jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


publikacePROFIL úSTAVU
2008 | 2007 | 2006
1. Publikace v odborných zahraničních časopisech
Původní vědecká práce s impaktním faktorem větším než 0,5
KŘUPKA, I.; HARTL, M.; URBANEC, L.; ČERMÁK, J. Single dent within EHD contact - comparison between experimental and numerical results. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J-journal of Engineering Tribology. 2007. 221(J6). p. 635 - 644. ISSN 1350-6501.
KŘUPKA, I.; HARTL, M. The influence of Thin Boundary Films on Real Surface Roughness in Thin Film, Mixed EHD Contact. Tribology International. 2007. 40(11). p. 1553 - 1560. ISSN 0301-679X.
KŘUPKA, I.; HARTL, M. The effect of surface texturing on thin EHD lubrication films.Tribology International. 2007. 40(7). p. 1100 - 1110. ISSN 0301-679X.
KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental Study of Microtextured Surfaces Operating Under Thin-Film EHD Lubrication Conditions. ASME Transaction, Journal of Tribology. 2007. 129(3). p. 502 - 508. ISSN 0742-4787.

2. Publikace v odborných zahraničních časopisech bez IF
MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Cyclic properties of magnesium alloy AZ91 at fatigue bending loading. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika. 2007. 2007(321). p. 71 - 75. ISSN 1429-6065.
MAZAL, P.; PAZDERA, L.; KOLÁŘ, L. Basic Acoustic Emission signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. International Journal of Microstructure and Materials Properties . 2006. 1(3-4). p. 341 - 352. ISSN 1741-8410.
KŘUPKA, I.; HARTL, M. Thin lubricating films behaviour at very high contact pressure. Tribology International. 2006. 39(12). p. 1726 - 1731. ISSN 0301-679X.
BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B.; LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P. Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 po soustružení, frézování a broušení. Transaction of the Universities of Košice. 2007 listopad (mimořádné číslo). p. 318 - 324. ISSN 1335-2334.
BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 a jejich vliv na únavu. Transaction of the Universities of Košice. 2007. 2007listopad (mimořádné číslo). p. 325 - 332. ISSN 1335-2334.


3. Publikace v odborných tuzemských časopisech
ŠPAČEK, J.; PALOUŠEK, D.; ŠESTÁK, J. Autodesk Inventor 2008 pod drobnohledem. Computer Design. 2007. 13(2). p. 30 - 33. ISSN 1212-4389.
RAJLICH, J. O písmu tiskem. SBB. 2007. 15(30). p. 15 - 15. ISSN 1802-4017.
MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Mechanické zkoušky materiálů s využitím NDT postupů. NDT Welding Bulletin. 2007. 17(1). p. 21 - 26. ISSN 1213-3825.
PALOUŠEK, D.; ŠPAČEK, J. Inventor pojedenácté. Computer Design. 2006. 12(2). p. 36 - 40. ISSN 1212-4389.


4. Monografie resp. části monografií
RAJLICH, J. Divadlo svět. BHMGD. Brno, SBB. 2007. 16 p. ISBN 978-80-86830-04-9.
MAZŮREK, I.; PRAŽÁK, F.; KLAPKA, M. Tyre global characteristics of motorcycle. In Recent Advances in Mechatronics. 2007. Heidelberg, Springer Verlag. 2007. p. 601 - 605. ISBN 978-3-540-73955-5.
MAZŮREK, I.; PRAŽÁK, F.; KLAPKA, M. Over-crossing test to evaluation of shock absorber.In Recent Advances in Mechatronics. 2007. Heidelberg, Springer Verlag. 2007. p. 425 - 432. ISBN 978-3-540-73955-5.

5. Významné mezinárodní kongresy a konference – v zahraničí (mimo SR)
POLIŠČUK, R.; VAVERKA, M.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Optimized Mapping of Pressure in Lubricated Point Contacts Based on Measured Film Thickness. In Proceedings of the 2007 International Mechanical Engineering Congress & Exposition. Seattle, ASME. 2007. p. DVD (6 p.). ISBN 0-7918-3812-9.
KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of Surface Texturing on Concentrated Contacts. In Proceedings of the International Conference on Mechanical Engineering and Mechanics 2007. NJ USA, Science Press USA. 2007. p. 1035 - 1038. ISBN 1-933100-21-4.
VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Pressure Calculation from Experimentally Evaluated Lubricant Thickness within EHL Contacts. In ASME/STLE International Joint Tribology Conference 2007. STLE/ASME. San Diego, California, USA, ASME/STLE. 2007. p. 1 - 3. ISBN 0-7918-3811-0.
MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J. Aplication of AE method in contact damage identification. In 4th Int.Conf.on NDT. Chania, Greece, HSNT. 2007. p. 112 - 118.
RUBÍNOVÁ, D. Analysis of the subsystem of a man and a product in the creative process of an industrial designer. In NES 2007- Ergonomics for a future. Lisekil, Chalmers University of Technology. 2007. p. 66 - 70.
RUBÍNOVÁ, D. Education of industrial designers in the Czech Republic at the Brno University of Technology. In NES 2007- Ergonomics for a future. Lysekil, Chalmers University of Technology. 2007. p. 42 - 47.
RAJLICH, J. Fifteenth Colorado International Invitational Poster Exhibition. In Fifteenth Colorado International Invitational Poster Exhibition. CIIPE. Fort Collins, Colorado State University. 2007. p. 82 - 82. ISBN nemá.
RAJLICH, J. 15 years of Czech Poster (1993-2007). In Trio of poster. TADA. Taipei, Taiwan Architecture, Design and Art Center. 2007. p. 8 - 9. ISBN nemá.
RAJLICH, J. Zolotaja pčola. In Golden Bee / Zolotaja pčola. GB. Moskva , Academy of Graphic Design . 2007. p. 278 - 278. ISBN 5-900-395-37-6.
RUBÍNOVÁ, D. Ergonomics as a necessary component of the industrial designers education. In Ergonomics 2007. Zagreb, Croatian Society of Ergonomics. 2007. p. 61 - 66. ISBN 978-953-98741-4-6.
RAJLICH, J. Graphic Messages from Ginza Graphic Gallery and DDD Gallery 1986-2007. In Graphic Messages from Ginza Graphic Gallery and DDD Gallery 1986-2007. GGG. Tokio, Dai Nippon Printing. 2007. p. 96 - 98. ISBN nemá.
RAJLICH, J. The 9th Tehran International Poster Biennial 2007. In The 9th Tehran International Poster Biennial 2007. ITPB. Tehran, Visual Art center. 2007. p. 38 - 44. ISBN nemá.
RAJLICH, J. Poster wont never die... In POSTER. 1. Guandong, China, Quandiong Artists Association. 2006. p. 166 - 168. ISBN 7-5362-3287-X.


6. Mezinárodní konference – ČR a SR
HARTL, M.; KŘUPKA, I. Effect of surface texturing on lubricated contact behaviour. In Sborník 10. mezinárodní konference Tribotechnika v teorii a praxi. Praha, Česká strojnická společnost. 2007. p. 61 - 65. ISBN 978-80-02-01963-3.
HARTL, M.; KŘUPKA, I. Effect of boundary films on lubricated contact behaviour. In Sborník 10. mezinárodní konference Tribotechnika v teorii a praxi. Praha, Česká strojnická společnost. 2007. p. 123 - 127. ISBN 978-80-02-01963-3.
MAZŮREK, I.; DVOŘÁČEK, P.; KLAPKA, M. Using Network CAN-BUS for Assessment Transmission Load of Vehicle. In Engineering mechanics. 2007. Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Science of Czech Republic. 2007. p. 181 - 182. ISBN 978-80-87012-06-2.
FIALA, J.; MAZAL, P. Cycle induced microstructural changes. In NDE for Safety. Brno, ČNDT. 2007. p. 73 - 80. ISBN 978-80-214-3506-3.
MAZAL, P.; PAZDERA, L.; FIALA, J. Contribution to identification of cyclic damage development of AlMg alloy. In NDE for Safety. Brno, ČNDT. 2007. p. 169 - 174. ISBN 978-80-214-3506-3.
LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; ZAPLETAL, J. Vliv technologie tváření na únavovou odolnost slitiny EN AW 6082/T6. In Ekocentrum 2007. Brno, VUT. 2007. p. 53 - 57. ISBN 978-80-7204-541-9.
PREISS, J. Visualization of 3d design in enineering. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů 2007. 1. Smolenice, STU Bratislava. 2007. p. 490 - 494. ISBN 978-80-227-2708-2.
KRATOCHVÍL, J. Dashboard design for a single-place vehicle. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů 2007. Bratislava, Slovenská technická univerzita. 2007. p. 453 - 457. ISBN 978-80-227-2708-2.
HIRTOVÁ, T. Attempting a Novel Bathtub accessibility Solution. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů 2007. Smolenice, Slovenská technická univerzita. 2007. p. 79 - 84.
VODRÁŽKA, D. VUT isotype systems. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů 2007. 1. Smolenice, Slovenská technická univerzita. 2007. p. 282 - 287. ISBN 978-80-227-2708-2.
KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. The Behavior Of the Sleeve journal bearing Under External Vibrations. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů. 2007. Bratislava, Slovenská technická univerzita. 2007. p. 425 - 432. ISBN 978-80-227-2708-2.
SVOBODA, P. Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní CMOS barevnou kamerou. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů. 2007. p. 509 - 514. ISBN 978-80-227-2708-2.
MAZAL, P.; ČERNÝ, M.; LIŠKUTÍN, P. Possibilities of NDT methods application by evaluation of cyclic properties of AlMg alloys. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů. 2007 Smolenice, STU Bratislava. 2007. p. 34 - 39. ISBN 978-80-227-2708-2.
ČUDEK, V. Studium elastohydrodynamických mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií. In Zborník príspevkov. Bratislava, STU-Publishing House. 2007. p. 332 - 336. ISBN 978-80-227-2708-2.
KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; DVOŘÁČEK, P. Automotive Electronic System on Instructional Board. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů. 2007. Bratislava, Slovenská technická univerzita. 2007. p. 433 - 436. ISBN 978-80-227-2708-2.
ŠEVČÍK, M.; VRBKA, M. Computational modelling of spur gear using FEM. In Konference diplomových prací. 1. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
ŠAMÁNEK, O.; VRBKA, M. Vliv povrchových nerovností na funkci mazaných kontaktů strojních součástí. In Konference diplomových prací 2007. 1. Ústav konstruování, fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 3. ISBN 978-80-214-3406-6.
MINAŘÍKOVÁ, O.; KŘENEK, L. Design alternativního porodního lůžka. In Konference diplomových prací 2007 - sborník prací. 1. Brno, FSI VUT. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-214-3406-6.
MACEK, L.; BRANDEJS, J. Design of universal scrabbled's screen.In Konference diplomových prací 2007. 1. Brno, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 3. ISBN 978-80-214-3406-6.
ŽARNIKOV, M.; KŘENEK, L. Design systému kontejnerů na tříděný odpad. In Konference diplomových prací 2007, sborník konference, Brno 2007. 1. Brno, FSI VUT. 2007. p. 1 - 3. ISBN 978-80-214-3406-6.
ČOUPEK, P.; ZVONEK, M. Design ultralehké helikoptéry. In Konference diplomových prací 2007, sborník konference, Brno 2007. 1. Brno, VUT FSI. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-214-3406-6.
KLIMEŠ, M.; VAVERKA, M. Deformačně-napjatostní analýza převodové skříně pomocí MKP. In Konference diplomových prací 2007. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
RUBÍNOVÁ, D.; KUBEC, J. Design of a crane truck. Konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, FSI VUT v Brně, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-214-3406-6.
SLÁDEK, J.; FAFÍLEK, J. Design audio systému. Konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, FSI VUT v Brně, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-214-3406-6.
AMBRÓZ, R.; PALOUŠEK, D.; KOLLHAMMER, D. Optimalization of Cabin Mounting. In Konference diplomových prací 2007. Brno. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
BLOUDÍČEK, P.; PALOUŠEK, D. Design of Tesla Turbine. In Konference diplomových prací 2007. Brno. 2007. p. 1 - 6. ISBN 978-80-214-3406-6.
PAVLÍČEK, R.; PALOUŠEK, D. Konstrukce drtiče kuchyňského odpadu. In Konference diplomových prací 2007. Brno. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. Vibration behavior of the sleeve journal bearing. In Sborník přednášek 30. mezinárodní konference TD 2007 – DIAGON 2007. 2007. Zlín, Academia centrum UTB ve Zlíně. 2007. p. 130 - 135. ISBN 978-80-7318-570-1.
KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; PRAŽÁK, F. Diagnostic and education board of monitoring system. In Sborník přednášek 30. mezinárodní konference TD 2007 – DIAGON 2007. 2007. Zlín, Academia centrum UTB ve Zlíně. 2007. p. 93 - 96. ISBN 978-80-7318-570-1.
LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P. Aplikace postupů NDT v Ekocentru aplikovaného výzkumu neželezných kovů při FSI VUT v Brně. In Defektoskopia 2007. Tatranská Štrba, SSNDT. 2007. p. 12 - 17. ISBN 978-80-968724-7-3.
MAZAL, P.; DVOŘÁČEK, J.; ZYKOVÁ, L. The comparison of AE data acquisition at Axmat and Rmat contact fatigue testing stands. In Defektoskopia 2007. Bratislava, NDB a SSNDT. 2007. p. 5 - 11. ISBN 978-80-968724-7-3.
MAZŮREK, I.; PORTEŠ, P.; PRAŽÁK, F.; BLAŤÁK, O. Mathematical Modelling of Dynamic Characteristics of Vehicles. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. Mechatronika. Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology. 2006. p. 185 - 196. ISBN 80-214-3341-8.
VAVERKA, M.; VRBKA, M. Finite Element Analysis of Normal And Pathological Hip Joint. In Human Biomechanics 2006, Nezařazené články. 2006. Hrotovice, FSI VUT Brno. 2006. p. 1 - 8. ISBN 80-214-3232-2.
VRBKA, M.; VAVERKA, M. Strain-Stress Analysis of Physiological and Pathological Hip Joint of Adult Human Using Fem. In Human Biomechanics 2006, Nezařazené články. Brno, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics. 2006. p. 1 - 7. ISBN 80-214-3232-2.
MAZAL, P.; LIŠKUTÍN,P.; KOLÁŘ,L. Využití metody AE při tahových zkouškách kovových materiálů. In Defektoskopie 2006, Nezařazené články. 1. Tábor, ČNDT. 2006. p. 159 - 166. ISBN 80-214-3290-X.
ZVONEK, M.; KŘENEK, L. 6. ročník Inspirace v kovu. Metal Inspirations 6th year. Košice, KD Fakulta umění TU. 2007. p. 2 - 10. ISBN 978-80-8073-857-0.


7. Konference, semináře, výstavy ČR
RAJLICH, J. Divadlo svět. BHMGD. Brno, SBB. 2007. 16 p. ISBN 978-80-86830-04-9.
VLAŠIC, F.; ČERNÝ, M. Degradation of steel cable. Konference diplomových prací 2007. 1. Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
ZIMMERMAN, M.; KOUTNÝ, D. Design of mobile tower for wind generator with low power output. Konference diplomových prací 2007. Brno. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
VÍTEK, P.; BRANDEJS, J. Design of a pedal vehicle. Konference diplomových prací 2007. 1. Brno, Ústav konstruování. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-214-3406-6.
ROUPEC, J.; PALOUŠEK, D. ZAŘÍZENÍ PRO VAKUOVÉ LITÍ DO SILIKONOVÝCH FOREM. Konference diplomových prací 2007. Brno. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
KŘENEK, L.; BÍLEK, J. Design nové koncepce luku pro sportovní lukostřelbu. Konference diplomových prací 2007. Brno, FSI VUT Brno. 2007. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3406-6.
KŘENEK, L.; WOLF, M. Design CNC soustruhu. Konference diplomových prací. Brno, FSI VUT Brno. 2007. p. 1 - 14. ISBN 978-80-214-3406-6.
JEŠINOVÁ, J.; RAJLICH, J. Design instrumentáře diagnostiky psychomotoriky. Konference diplomových prací 2007. Brno, ÚKI FSI VUT. 2007. p. 1 - 4. ISBN 978-80-214-3406-6.
VODRÁŽKA, D. Piktografické systémy VUT Brno. In Krásne stroje 2 Design FSI VUT. Krásné stroje. Brno, Sdružení bienále Brno. 2007. p. 45 - 45. ISBN 978-80-86830-03-2.
PREISS, J. Nové trendy ve 3d vizualizacích na odboru Průmyslového designu. In Krásné stroje II Design FSI Vut. Krásné stroje. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 43 - 43. ISBN 978-80-86830-03-2.
HIRTOVÁ, T. Prosím, vstupte. In Krásné stroje II design FSI VUT. Krásné stroje. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 41 - 41. ISBN 978-80-86830-03-2.
KRATOCHVÍL, J. Projekt Mitsuoka Kit Car. In Krásné stroje II Design FSI VUT. Krásné stroje. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 42 - 42. ISBN 978-80-86830-03-2.
HALTOF, V.; KLOUPAR, K. UH. In Almanach Krásné stroje II. Krásné stroje. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 37 - 37. ISBN 978-80-86830-03-2.
ZVONEK, M. Mezinárodní workshopy Metal Inspirations v Košicích. In Krásné stroje II PD FSI VUT 2003 2007. 1. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 38 - 38. ISBN 978-80-86830-03-2.
RAJLICH, J. Design na FSI VUT pokračuje... In Krásné stroje II. 1. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 4 - 6. ISBN 978-80-86830-03.
SLÁDEK, J. Design malby. In Krásné stroje II PD FSI VUT 2003 2007. 1. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 37 - 37. ISBN 978-80-86830-03-2.
RUBÍNOVÁ, D. Obalový design jako specifický nástroj propagace výrobku. In Krásné stroje II. 1. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 36 - 83. ISBN 978-80-86830-03-2.
RAJLICH, J. Orientační mapy pro město Brno. In Krásné stroje II. 1. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 35 - 35. ISBN 978-80-86830-03-2.
KŘENEK, L. Design balónového hořáku Ignis pro firmu Balóny Kubíček, s.r.o. Brno. In Krásné stroje II. 1. Brno, Sdružení Bienále Brno. 2007. p. 34 - 34. ISBN 978-80-86830-03-2.
KRATOCHVÍL, J.; PALOUŠEK, D. Návrh designu přístrojové desky pro jednomístné vozidlo Mitsuoka Kit Car. In Autodesk Academia FÓRUM. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělání a poradenství. 2007. p. 145 - 148. ISBN 978-80-214-3335-9.
PALOUŠEK, D. Datové přenosové formáty SAT a STEP. In Autodesk Academia Fórum 2006. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělání a poradenství. 2007. p. 135 - 138. ISBN 978-80-214-3335-9.
PALOUŠEK, D. Autodesk Inventor - Feature Recognition. In Autodesk Academia Fórum 2006. Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělání a poradenství. 2007. p. 126 - 133. ISBN 978-80-214-3335-9.
PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D. Návrh Savoniova rotoru pomocí Autodesk Inventoru a Rapid Prototypingu. In Autodesk Academia Fórum 2006. Brno, Vysoké učení v Brně, Centrum vzdělání a poradenství. 2007. p. 139 - 144. ISBN 978-80-214-3335-9.
RAJLICH, J. Love. Kvé 06. Brno, Sdružení Q Brno. 2006. p. 10 - 11. ISBN 80-902826-8-7.
RAJLICH, J. Zaklínadlo imidže. In Marketingové komunikace a image. Malá edice FMK UTB / 5. Praha, Professional Publishing. 2006. p. 131 - 136. ISBN 80-7318-394-3.
SLÁDEK, J. Mono. Uherské Hradiště . 2007.