základní údajePROFIL úSTAVU
Rok založení:1899
Počet zaměstnanců27
profesorů
docentů
odborných asistentů
asistentů
ostatních
2
5
11
3
6
Počet studentů doktorského studia28
interních
externích
15
13
Zajišťované studijní obory
Program: B2341-3 Strojírenství, 1.stupeň, bakalářský, tříletý
B2339 Strojní inženýrství, bakalářský, tříletý - 1, 2, 3 ročník
Program: B3901-3 Aplikované vědy v inženýrství, I.stupeň, bakalářský, tříletý
M2379 Průmyslový design ve strojírenství 1, 2 ročník
Program: M2301-5 Strojní inženýrství, II.stupeň, magisterský, pětiletý
M2379 Průmyslový design ve strojírenství - 2. stupeň 1, 2 ročník
Program: M2301-5 Strojní inženýrství, II.stupeň, magisterský, pětiletý
M3905 Aplikovaná mechanika 04 Počítačová podpora konstruování 2. stupeň 1, 2 ročník
Program: N2301 - Strojní inženýrství, navazující magisterský, dvouletý
N2337 Konstrukční inženýrství - 2. stupeň 1, 2 ročník
Program: N3901-2 Aplikované vědy v inženýrství, navazující magisterský, dvouletý
N2379 Průmyslový design ve strojírenství - 2. stupeň 1, 2 ročník
Celkový roční objem výuky v hodinách4519
zimní semestr
letní semestr
2236
2283
Oblasti vědecké a umělecké činnosti
tribologie
diagnostika
únavové vlastnosti materiálů
konstrukce a virtuální navrhování
průmyslový design