doktorandi
Interní studium
Jméno Místnost Telefon E-mail
Ing. Jakub Hurník D5/470 +420 54114 4927
Ing. Martin Krčma D5/470 +420 54114 4927
Ing. Martin Malý D5/470 +420 54114 4927
Ing. Jan Suchý D5/470 +420 54114 4927
Ing. Ondřej Vaverka D5/470 +420 54114 4927
Ing. Arnošt Vespalec D5/470 +420 54114 4927
Ing. Radek Vrána D5/470 +420 54114 4927 vrana@fme.vutbr.cz


Kombinované studium
Jméno E-mail
Ing. Martin Kočica 144898@vutbr.cz