zaměstnanci
Jméno Zařazení Místnost Telefon E-mail
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. docent A2/402 +420 54114 3254 brandejs@fme.vutbr.cz
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. odborný asistent D5/463 +420 54114 4911 koutecky@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. docent D5/463 +420 54114 3356 Daniel.Koutny@vut.cz
prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. profesor A2/402 +420 54114 3254 nevrly@fme.vutbr.cz
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. vedoucí odboru, docent D5/471 +420 54114 3261 palousek@fme.vutbr.cz
Ing. David Škaroupka, Ph.D. výzkumný pracovník D5/463 +420 54114 3307 skaroupka@fme.vutbr.cz
Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. odborný asistent D5/463 +420 54114 4911 zatocilova.a@fme.vutbr.cz
Bc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. +420 54114 4982 prikrylova@fme.vutbr.cz
Ing. Marek Rozehnal