jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doktorské studiumSTUDIM NA ÚK
studium | studenti | školitelé | témata | disertační práce | pojednání k SDZ
Disertační práce


2021

Ing. Arnošt Vespalec
3D tisk velkorozměrových dílů


Ing. Barbora Zháňalová
Design protéz horní končetiny.


Ing. Daniel Kvarda
Tribologie kontaktu kola a kolejnice


Ing. Jakub Hurník
Zařízení pro měření tvaru a rozměrů výkovku


Ing. Jan Suchý
Zpracování slitin hořčíku pomocí selektivního laserového tavení


Ing. Jiří Křupka
Studium chování povrstveného plastového ozubení


Ing. Martin Krčma
Generativní metody počítačového navrhování


Ing. Martin Malý
Studium zpracování kovových materiálů selektivním laserovým tavením za zvýšených teplot


Ing. Matúš Lajda
Transport design přelomu 60. a 70. let 20. století.


Ing. Ondřej Vaverka
Topologická optimalizace aditivne vyráběných dílů2020

Ing. David Rebenda
Vliv viskosuplementace na mazání synoviálních kloubů


Ing. Pavel Čípek
Konstrukce tribometru pro vizualizaci poddajných kontaktů


Ing. Petr Novák
Tester podvozků osobních automobilů


Ing. Tomáš Zapletal
Tření a opotřebení vačkových mechanismů


Risha Rufaqua, MSc, MBA
Biochemické mechanismy utváření mazacích filmů v kloubních náhradách2019

Ing. Kryštof Dočkal
Experimentální studium toku maziva v bodových kontaktech


Ing. Vendula Kratochvílová
Identifikace únavového poškození SLM materiálů pomocí metod NDT.2018

Ing. Ondřej Macháček
Magnetoreologická vzpěra do vibroizolačního systému kosmického nosiče


Ing. Richard Sovják
Objemová metodika určování CO2 stopy v průmyslovém designu2017

Ing. Eva Fridrichová
Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947–1990
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Martin Ondra
Brand identity in design of industrial product
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Matúš Ranuša
Analýza objemového opotřebení kyčelních implantátů pomocí optických metod2016

Ing. David Košťál
Experimentální studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem
Dizertační práce, Prezentace

Ing. David Nečas
The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements
Dizertační práce, Prezentace


2015

Ing. Aneta Zatočilová
Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu
Dizertační práce , Prezentace

Ing.Fadi Ali
Effect of surface texturing on friction and film thickness under starved lubrication conditions
Disertační práce, Pojednání DP, Prezentace, Prezentace SDZ, Prezentace seminář

Ing. Ildikó Ficza
Effects of non-Newtonian lubricants on surface roughness in point contacts
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Libor Nohál
Korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození
Dizertační práce

Ing. Tomáš Koutecký
Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů
Dizertační práce, Prezentace


2014

Ing. arch. Vladimír Haltof
Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Bronislav Růžička
Analytické metody v motorsportu
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Jiří Dvořáček
Vývoj nové generace zařízení s pokročilou diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace
Dizertační práce, Prezentace


2013

Ing. David Škaroupka
Design dopravního prostředku v systému udržitelné městské mobility
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Milan Omasta
Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Otakar Šamánek
Snížení tření a opotřebení strojních částí cílenou modifikací třecích povrchů
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Zbyněk Strecker
Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče
Dizertační práce, Prezentace


2012

Ing. Olga Minaříková
Design kompenzační pomůcky
Dizertační práce, Prezentace


2011

Ing. Filip Hort
Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek
Dizertační práce, Prezentace

Ing. František Vlašic
Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi AlMg s využitím metody akustické emise
Dizertační práce , Prezentace

Ing. Jakub Roupec
Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Jaroslav Kratochvíl
Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Martin Zimmerman
Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Petr Šperka
In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu
Dizertační práce, Prezentace


2010

Ing. Jiří Vepřek
Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů
Disertační práce v PDF, Prezentace v PDF

Ing. Vladimír Čudek
Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií
Dizertační práce v pdf, Pojednání k dizertační práci, Prezentace


2009

Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
Dizertační práce v PDF, Prezentace v PDF

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou
Dizertační práce v PDF, Prezentace v PDF

Ing. Roman Kozubík
Posuzování strojírenských výrobků z hlediska průmyslového designu
Dizertační práce v PDF, Zkrácená verze dizertační práce v PDF


2008

Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou
Dizertační práce v pdf, prezentace

Ing. David Paloušek, Ph.D.
Analýza komplexní spolehlivosti transtibiální protézy
Dizertační práce v pdf, Prezentace v pdf

Ing. Libor Urbanec, Ph.D.
Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Martin Šindelář, Ph.D.
Sledování technického stavu závěsu kola vozidla
Dizertační práce v pdf, Prezentace


2007

Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.
Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry – tribologicko – hydraulické aspekty
Dizertační práce, Prezentace, Přílohy


2006

Ing. František Pražák, Ph.D.
Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Jakub Novák, Ph.D.
Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku
Dizertační práce, Prezentace

Ing. Jaroslav Nachtigall, Ph.D.
Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu
Dizertační práce, Prezentace


2004

Ing. Ivan Hejl, Ph.D.
Návrh metodiky optimální konstrukce šnekové převodovky v systému Pro/Engineer a Pro/Mechanica
Teze disertační práce

Ing. Jiří Maxa, Ph.D.
Metodika výběru PDM systému pro průmyslový podnik


Ing. Jiří Petráš, Ph.D.
Detekce a lokalizace akustické emise na konstrukcích


Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Teplotní analýzy násuvné převodovky s využitím CAx metod
Teze disertační práce

Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Aplikace barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání
Dizertační práce, Prezentace, Teze disertační práce


2003

Ing. Aleš Dočkal, Ph.D.
Konstrukční optimalizace ozubené převodovky s ohledem na snižování hlukové emise
Teze disertační práce

Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu
Disertační práce

Ing. Petr Kejda, Ph.D.
Výzkum faktorů ovlivňujících trvanlivost valivých kontaktů
Teze disertační práce

Ing. Tamara Mazlová, Ph.D.
Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik
Teze disertační práce

Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.
Výměna dat mezi systémy CAD
Teze disertační práce

2002

Ing. Tumurbaatar Herruga Ph.D.
Tribologické hodnocení otěru v závislosti na provozních podmínkách


2000

Ing. Antonín Doušek, Ph.D.
Prostředky implementace CAD/CAM systému do informačního systému strojírenského podniku


Ing. Kršek Přemysl, Ph.D.
Přímá tvorba FEM modelů na základě CT/MR dat pro aplikace v biomechanice


1998

Dr. Ing. Jiří Venclík
Projektování čelního soukolí s přímými nesymetrickými evolventními zuby metodou zobecněných parametr


1997

doc. Ing. Křupka Ivan, Ph.D.
Experimentální stanovení tloušťky a teploty elastohydrodynamického mazacího filmu


prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Mapování tloušťky elastohydrodynamického mazacího filmu počítačovou diferenciální kolorimetriíí