jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doktorské studiumSTUDIM NA ÚK
studium | studenti | školitelé | témata | disertační práce | pojednání k SDZ
Pojednání k státní doktorské zkoušce


2017

Houssam Mahmoud
Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods
Pojednání ke SDZ , Prezentace

Ing. Martin Repka
Vliv topografie třecích povrchů na funkci kluzných ložisek
Pojednání ke SDZ , Prezentace

Ing. Matúš Ranuša
Analýza objemového opotrebenia bedrových implantátov za pomoci optických metód
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Ondřej Macháček
Vývoj semiaktivního odpružení pro kosmonautiku
Pojednání ke SDZ , Prezentace

Ing. Radek Vrána
Studium absorpce energie v mikro-prutové struktuře vyrobené technologií Selective Laser Melting
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Richard Sovják
Objemová metodika určování emisí kg CO2 ekv. a energie na výrobu elektrického nářadí v raném stadiu návrhu výrobku
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Kazumi Sakai
Study of correlation between grease film formations and mechanical losses on various surfaces
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2015

Ing. Josef Frýza
Studium smykově namáhaných elastohydrodynamických mazacích filmů za tranzientních podmínek
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Lukáš Komenda
Diagnostika pneumatických systémů metodou akustické emise
Pojednání ke SDZ

Ing. Michal Kubík
Vývoj magnetoreologického tlumiče odpružení pro kosmonautiku
Pojednání ke SDZ , Prezentace

Ing. Radovan Galas
Modifikace tření v kontaktu kola a kolejnice
Pojednání ke SDZ , Prezentace


2014

Ing. David Nečas
Analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Eva Fridrichová
Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Martin Ondra
Identita značky v designu průmyslového výrobku
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Róbert Machálek
Vnímání estetických aspektů produktu na bázi virtuálního prototypu
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Tomáš Koutecký
Automatizace 3D optického měření pomocí fotogrammetrie
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Veronika Sedláčková
Průmyslové výtvarnictví společnosti Elektro-Praga Hlinsko v letech 1958-1968
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2013

Ing. Aneta Zatočilová
Metodika vyhodnocování tvarových odchylek výkovků pomocí analýzy obrazu
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. David Košťál
Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing.Fadi Ali
Effect of surface texturing on friction under starved lubrication conditions
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Ildikó Ficza
Pokročilý řešič problémů elastohydrodynamického mazání
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Libor Nohál
Identifikace změn parametrů signálu akustické emise jako důsledku mechanického poškození konstrukce
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2011

Ing. Bronislav Růžička
Analytické metody v motorsportu
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Jiří Dvořáček
Diagnostika kontaktně zatížených povrchů s využitím vybraných postupů zpracování signálu akustické emise
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Milan Omasta
Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Zbyněk Strecker
Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2010

Ing. David Škaroupka
Design a styling vozu jako části udržitelné městské mobility
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2009

Ing. Filip Hort
Diagnostický systém pro kontrolu ložisek s využitím akustické emise
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. František Vlašic
Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Jakub Roupec
Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Jan Medlík
Konstrukce optického mikroviskozimetru
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Martin Zimmerman
Analýza mazání ventilového rozvodu - vliv rychlosti a zatížení
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Olga Minaříková
Design umělé ruky
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Otakar Šamánek
Snížení tření a opotřebení strojních součástí cílenou modifikací topografie třecích povrchů
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Pavel Čoupek
Design robotů
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Petr Šperka
In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2008

Ing. arch. Vladimír Haltof
Design netradičního sedacího prvku městského mobiliáře, pojednání ke SDZ
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Milan Klapka
Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Petr Svoboda
Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Vladimír Čudek
Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií
Prezentace_SDZ_v2__PDF.pdf, Pojednání ke SDZ, Prezentace


2007

Ing. David Vodrážka
Provozní grafika - piktografický systém
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace

Ing. Jan Preiss
Vizualizace 3d designu ve strojírenství
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Jaroslav Kratochvíl
Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Jiří Vepřek
Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů
Pojednání ke SDZ, Prezentace

Ing. Libor Urbanec
Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů
Pojednání ke SDZ

Ing. Tereza Hirtová
Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené
Pojednání ke SDZ, Prezentace


2006

Ing. Cyril Kuruc
Aplikace moderních diagnostických metod na ekologickou optimalizaci Strojů
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace

Ing. Daniel Koutný
Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace

Ing. Filip Plešinger
Čitelnost v průmyslovém designu
Pojednání k státní doktorské zkoušce

Ing. Jiří Špaček
Concurrent Engineering
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace


2005

Ing. David Paloušek
Virtual prototyping
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace

Ing. František Pražák
Tlumič odpružení jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Pojednání ke státní doktorské zkoušce

Ing. Jakub Novák
Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku
Pojednání k státní doktorské zkoušce

Ing. Jaroslav Nachtigall
Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu
Pojednání k státní doktorské zkoušce

Ing. Roman Kozubík
Posuzování strojírenských výrobků z hlediska prům. designu
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace


2004

Ing. Radek Poliščuk
Aplikace barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání
Pojednání k státní doktorské zkoušce, Prezentace

Ing. Martin Šindelář
Sledování technického stavu závěsu kola vozidla


2003

Ing. Jiří Maxa Ph.D.
Metodika výběru PDM systému pro průmyslový podnik


2002

Ing. Tumurbaatar Herruga Ph.D.
Tribologické hodnocení otěru v závislosti na provozních podmínkách


1997

Ing. Antonín Doušek Ph.D.
Prostředky implementace CAD/CAM systému do informačního systému strojírenského podniku


1996

Ing. Kršek Přemysl Ph.D.
Přímá tvorba FEM modelů na základě CT/MR dat pro aplikace v biomechanice


Dr. Ing. Jiří Venclík
Projektování čelního soukolí s přímými nesymetrickými evolventními zuby metodou zobecněných parametr


1994

doc. Ing. Křupka Ivan, Ph.D.
Experimentální stanovení tloušťky a teploty elastohydrodynamického mazacího filmu


1993

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Mapování tloušťky elastohydrodynamického mazacího filmu počítačovou diferenciální kolorimetriíí