jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doktorské studiumSTUDIM NA ÚK
studium | studenti | školitelé | témata | disertační práce | pojednání k SDZ
Jméno Místnost Telefon E-mail
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.A2/417+420 54114 2769Martin.Hartl@vut.cz
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.A2/405+420 54114 2723krupka@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.A2/420+420 54114 3229mazal@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.B1/111+420 54114 3308mazurek@fme.vutbr.cz
prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.A2/402+420 54114 3254nevrly@fme.vutbr.cz
doc. Ing. arch. Jan RajlichB2/310a+420 54114 2544rajlich@fme.vutbr.cz
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.B2/310a+420 54114 2544zvonek@fme.vutbr.cz