konstrukční inženýrstvíSTUDIM NA ÚK
studium | student | zázemí | diplomové projekty | doktorské studium | studium v zahraničí
Obor Konstrukční inženýrství
Obor konstrukční inženýrství je určen širokému spektru posluchačů, především konstrukčního směru. Koncepce studia vychází z oblasti životního cyklu výrobku. Soustřeďuje se na návrh, konstrukci, verifikaci, inženýrské výpočty, simulaci a výrobu prototypu. Nedílnou součástí je projektové řízení, správa technické dokumentace a systémy pro sdílení a správu dat. Studium poskytuje budoucím inženýrům potřebné znalosti a dovednosti, které využijí ve většině strojírenských oborů. Nezaměřuje se na jednu oblast strojírenství, ale nabízí základní teoretické metody a aplikační principy pro řešení strojírenských problémů a úloh v praxi. Studenti se seznámí nejen se standardními konstrukčními postupy, ale i s progresivními metodami inženýrského navrhování a moderními technologiemi, jako jsou:

1. Virtuální navrhování
2. Computer Aided Engineering
3. Rapid prototyping
4. Digitalizace a reverzní inženýrství
5. Mikro- a nanotechnologie
6. Technická diagnostika


Cíle oboru
Cílem studia je kvalitní příprava studentů pro praxi v oblasti konstrukční a návrhářské činnosti a zároveň získání základních vědomostí pro pokračování v doktorském studiu. Studenti jsou v unikátní skladbě předmětů, která vychází z životního cyklu výrobku, seznámeni s progresivními technologiemi, pokročilými konstrukčními a simulačními nástroji.

Podmínky přijetí ke studiu
Studium oboru předpokládá absolvování bakalářského studia strojního nebo elektrotechnického zaměření. Základním požadavkem je znalost teoretického základu zahrnujícího matematiku, fyziku, mechaniku, nauku o materiálu, základy konstruování, části a mechanismy strojů a pružnost pevnost. Studenti bakalářského studia jiného než strojního či elektrotechnického zaměření si musí doplnit požadované znalosti prostřednictvím rozdílových zkoušek.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce
Ústav konstruování dlouhodobě spolupracuje s firmami MOS Brno, YTONG, ZKL - Výzkum a vývoj, MCAE, TIMKEN, EATON Corp., INA, EASTERN, SUGAR, SEW Eurodrive, Škoda auto, Shenck, Evektor Kunovice, Vonka Racing, ING Corporation a další. Studenti se mohou účastnit stáží na některé z technických univerzit v zahraničí v rámci programů Socrates a Erasmus. Součástí studia jsou exkurze do strojírenských podniků a oborově zaměřených firem.

Prezentace oboru Konstrukční inženýrství
Multidisciplinární řešení projektů, týmovái individuální práce