jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


konstrukční inženýrstvíSTUDIM NA ÚK
studium | student | zázemí | diplomové projekty | doktorské studium | studium v zahraničí
Diplomová práce je závěrečnou etapou studia budoucích absolventů vysoké školy a je nezbytným předpokladem pro získání vysokoškolského titulu. Studen v ní prokazuje stupeň svých znalostí, připravenost samostaně řešit zadaný úkol a schopnost využívat informačních zdrojů. Cílem práce je řešení konkrétního přesně vymezeného problému.

Zadání posudků k diplomovým pracím pro rok 2006

Státnice a pokyny k diplomové práci jsou k dispozici v předmětu Seminář k diplomové práci (ZD6) ve Studisu.
Podklady pro bakalářské práce najdete v sekci INFORMAČNÍ ZDROJE - ke stažení


Citace

Latinske zkratky
ISO 690 a ISO 690-2 Metodika a obecná pravidla
Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu
Doplněk k citacím


Fotogalerie

Fotogalerie - státnice 2005

Absolventi
Absolventi 2007 a jejich diplomové práce
Absolventi 2006 a jejich diplomové práce
Absolventi 2005 a jejich diplomové práce
Absolventi 2004 a jejich diplomové práce
Absolventi 2003 a jejich diplomové práce
Absolventi 2002 a jejich diplomové práce
Absolventi 2001 a jejich diplomové práce
Absolventi 2000 a jejich diplomové práce
Absolventi 1999 a jejich diplomové práce
Absolventi 1998 a jejich diplomové práce
Absolventi 1997 a jejich diplomové práce
Absolventi 1996 a jejich diplomové práce
Absolventi 1995 a jejich diplomové práce
Absolventi 1994 a jejich diplomové práce
Absolventi 1993 a jejich diplomové práce
Absolventi 1992 a jejich diplomové práce