jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


konstrukční inženýrstvíSTUDIM NA ÚK
studium | student | zázemí | diplomové projekty | doktorské studium | studium v zahraničí
Co nabízí obor Konstrukční inženýrství
Absolvent oboru Konstrukční inženýrství získá během dvouletého magisterského studia praktické zkušenosti s využitím výpočetní techniky ve všech etapách životního cyklu výrobku (technického objektu), zejména v oblastech jeho návrhu, modelování, simulace a verifikace. Důraz je kladen na získání hlubší znalostí návrhářských nástrojů a počítačové podpory procesů. Absolvent ovládá nejen principy standardních konstrukčních postupů, ale disponuje i znalostmi progresivních metod inženýrského navrhování a konstruování, zejména digitalizace a reverzního inženýrství, nano- a mikrotechnologií, rapid prototypingu a virtuálního navrhování. Studenti se seznámí s průmyslovými předpisy a technicko právní problematikou.

Uplatnění
Předností oboru Konstrukční inženýrství je univerzálnost, flexibilita, pokrokové technologie a solidní teoretická základna. Absolventi najdou uplatnění jako projektanti, konstruktéři a návrháři, členové a vedoucí projekčních týmů, obchodníci v oblasti strojírenství, CA systémů a dalších softwarových produktů, projektoví manažeři ve strojírenství a vývojoví specialisté.

Možnosti dalšího studia
Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu. Studium je zaměřeno na řešení modelových teoretických úloh a jejich experimentální ověření. Studenti doktorského studia mají možnost získat samostatné výzkumné projekty. Výhodou je možnost stáží v zahraničí a užší spolupráce s průmyslem.

Spolupráce na výzkumných úkolech
Během studia mohou studenti spolupracovat na vědecké činnosti pracovníků ÚK a připravovat si tak podklady pro řešení diplomové práce a případnou publikační činnost. Mimo jiné získají cenné zkušenosti i finanční podporu při studiu. Výsledky projektů pak mohou být zohledněny při přijímacím řízení do doktorského studijního programu.

Možnost asistování při výuce
Studenti pátého ročníku mohou za finanční odměnu asistovat při výuce konstrukčních předmětů s využitím výpočetní techniky (předměty CAD, výuka AutoCad, Inventor).


Naši studenti

Jaromír Podzemný
Pozice: Konstruktér ve vývojovém centru senzorů, transformátorů a rozvaděčů-ABB
Studium oboru Počítačová podpora konstruování bylo pro mne přínosné především ziskem základů práce s mnoha CAD systémy a pochopením možností využití výpočetní techniky v různých technických oblastech. Díky vedení ÚK se v posledních letech navíc dostalo technické vybavení učeben na špičkovou úroveň – například zakoupení 3D tiskárny považuji za výrazný krok vpřed. Vše je ale především o lidech. Až na výjimky, které se ovšem najdou všude, jsem se během studia setkával s lidmi, kteří měli co říct, práci dělali poctivě a s nadšením pro věc. Podívám-li se zpět, můžu říct, že jsem zvolil dobře. Najít odpovídající zaměstnání pro mne nebyl problém a svůj podíl na tom mají i firemní kontakty získané v průběhu studia.