průmyslový designSTUDIM NA ÚK
studium | podmínky přijetí | profil absolventa | zázemí | závěrečné práce | doktorské studium | galerie
Studium

Průmyslový Design
je atraktivní, dynamicky se rozvíjející obor, na pomezí umění a průmyslu, se vztahem k reklamně a módě. Profilové ateliérové předměty jsou založeny na tvůrčí práci, s důrazem na samostatný a kreativní přístup.
V prvních ročnících je výuka více zaměřena na zvládnutí teoretických znalostí jak technického charakteru, tak i základů výtvarných disciplín. Ve vyšších ročnících přibývá praktických předmětů a hlavní důraz je kladen zejména na ateliérovou výuku průmyslového designu, kde si mohou studenti ověřovat nabyté znalosti a dovednosti na konkrétních zadání, simulující jeho budoucí samostatnou činnost v praxi. Využívají se přitom i možnosti spolupráce s podniky při vývoji nových produktů jak u semestrálních úkolů, tak při řešení diplomových projektů.

Výsledky práce studentů jsou pravidelně prezentovány na odborných domácích i zahraničních výstavách (např. BIO Lublaň 2008 a 2010, World 100 Schools' / Design World Expo Taipei 2011, Design My Love Ahmedabad 2011). O kvalitě výuky svědčí mj. to, že počínaje rokem 1995 získali posluchači na devadesát různých cen v designérských soutěžích, z toho přes 20 cen Dobrý design a Vynikající design v hodnocení Nejlepší výrobek roku pořádaném bývalým Design centrem České republiky, v poslední době to byla např. finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo nebo Red Dot Design Award Essen.

Obor Průmyslový design byl na FSI VUT Brno zaveden roku 1993. K desetiletému výročí výuky designu byla uspořádána výstava KRÁSNÉ STROJE v Design centru ČR. Při příležitosti této jubilejní výstavy byl v roce 2003 vydán výpravný almanach KRÁSNÉ STROJE I, u příležitosti výstavy v Galerii designu FUUD UJEP Ústí n/L v Dubí v roce 2007 almanach KRÁSNÉ STROJE II a v roce 2014 almanach KRÁSNÉ STROJE III; v nich zájemci o studium mohou naleznout podrobnější informace o profilaci vlastního studia oboru PDS.