jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


průmyslový designSTUDIM NA ÚK
studium | podmínky přijetí | profil absolventa | zázemí | závěrečné práce | doktorské studium | galerie
Profil absolventa

Profil absolventa a jeho uplatnění
Absolventa bakalářského, magisterského i doktorského studia můžeme charakterizovat jako průmyslového designéra s určitým cenným inženýrským základem. Během studia se student seznámí s postupem řešení designérských úkolů zejména v těchto oblastech:

Průmyslový design (PDS)
  • technologické celky – výrobní prostředky, nářadí a nástroje, energetická zařízení, ekologická zařízení na ochranu člověka a životního prostředí
  • dopravní prostředky
  • environmentální design, sustainable design, podniková, provozní a informační grafika, prvky průmyslového interiéru
  • přístrojová technika – spotřební elektronika, optika, zdravotnická technika, zařízení pro informatiku, audiovizuální technika

Absolvent má zázemí v technické i výtvarné sféře, má předpoklady pro samostatnou práci designéra, nebo pro práci v týmu na vývoji průmyslových výrobků i v dalších designérských disciplinách jako vedoucí designér, designér-specialista nebo designér-konstruktér. Je schopen se uplatnit rovněž v interiérovém a grafickém designu a v oblasti ergonomie. Individuální zájem a schopnosti absolventů je mohou přivést i k řídící, manažerské nebo pedagogické či teoretické-vědecké práci v oboru. Většině absolventů se úspěšně daří uplatnit v praxi jak v našich, tak i v zahraničních firmách a v designérských, projekčních či reklamních studiích (jako např. Škoda Auto, Toyota Europe, Tyco, Loděnice Komárno, The Rug Barn USA, mmcité Zlín, Agentura H-design Uherské Hradiště) nebo zakládají vlastní studia (FACTUM Design, ARTE 73, DESIGNERS ad.).

V záměru FSI na léta 2011-2015 se uvažuje o zřízení nového oboru/specializace, který by měl reflektovat dlouhodobé zkušenosti z uplatnění absolventů. Měl by zahrnovat oblast designu vizuálních komunikací v takovémto rozsahu:

Komunikační design
  • grafický design, reklamní grafika
  • typografický design a písmo
  • informační, provozní, podniková a služební grafika
  • obalový design
  • web design, screen design
  • nová média, virtuální design