jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


průmyslový designSTUDIM NA ÚK
studium | podmínky přijetí | profil absolventa | zázemí | závěrečné práce | doktorské studium | galerie
Závěrečné práce

Závěrečné práce
Diplomová práce bakalářská a magisterská je závěrečnou etapou studia na vysoké škole a je nezbytným předpokladem pro získání vysokoškolského titulu. Student v ní prokazuje stupeň svých znalostí, připravenost samostatně řešit zadaný úkol a schopnost využívat informačních zdrojů. Cílem práce je řešení konkrétního přesně vymezeného problému.

Seznam absolventů a diplomových prací
Zahrnuje absolventy všech oborů na Ústavu konstruování od roku 1997. U designérských závěrečných prací můžete nahlédnout do textové části prací počínaje rokem 2006 v digitální knihovně přes odkaz HLEDEJ NA ÚK:

Absolventi 2010 a jejich diplomové práce
Absolventi 2009 a jejich diplomové práce
Absolventi 2008 a jejich diplomové práce
Absolventi 2007 a jejich diplomové práce
Absolventi 2006 a jejich diplomové práce
Absolventi 2005 a jejich diplomové práce
Absolventi 2004 a jejich diplomové práce
Absolventi 2003 a jejich diplomové práce
Absolventi 2002 a jejich diplomové práce
Absolventi 2001 a jejich diplomové práce
Absolventi 2000 a jejich diplomové práce
Absolventi 1999 a jejich diplomové práce
Absolventi 1998 a jejich diplomové práce
Absolventi 1997 a jejich diplomové práce


Podklady pro tvorbu diplomové práce
Podklady pro závěrečné práce najdete v záložce INFORMAČNÍ ZDROJE – ke stažení
Zásady pro vypracování diplomové práce
Šablona diplomové práce


Podklady pro tvorbu diplomové práce
Latinské zkratky
ISO 690 a ISO 690-2 Metodika a obecná pravidla
Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu
Doplněk k citacím