jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


průmyslový designSTUDIM NA ÚK
studium | podmínky přijetí | profil absolventa | zázemí | závěrečné práce | doktorské studium | galerie
Zázemí pro studium

Vybavení učeben
Nosným základem formování studenta oboru „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial Design, PDS“ je podobně jako na designérských odborech uměleckých škol ateliérová výuka v ateliérech. Ateliéry jednotlivých ročníků disponují běžným základním vybavením. Od 3. ročníku má každý ročník svůj stálý ateliér a zde každý student své pracovní místo u stolu. Všechny ateliéry jsou vybaveny počítačovou sítí, ze které je přístup na internet, většina je též pokryta wifi. U práce na počítačích je obvyklé, že studenti využívají také kapacitu svých soukromých PC, které mají možnost si nainstalovat i v ateliérech. Součástí Odboru průmyslového designu je také ateliér pro klasické kreslení a modelování (v hlíně) vybavený příslušným zařízením.


Dílny a technologické vybavení
Studenti mají přímo na Odboru průmyslového designu k dispozici sádrovnu-modelovnu pro zpracování sádrových modelů, která je doplněna stříkacím boxem pro finální povrchovou úpravu maket a modelů a elektronickým systémem míchání barev. Mohou využít také pod vedením odborného technika dílnu pro zpracování dřeva a plastů.
S počítačovou technikou zpracování designérských návrhů v 2D i 3D podobě se posluchači seznamují od 2. ročníku. Slouží k tomu základní vybavení softwarové i hardwarové. Ze softwaru jsou to produkty Microsoft (Windows, Office), Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop,Flash), CorelDRAW, Rhinoceros, Alias, Technomatix Jack ad. Studenti PDS mohou využívat vedle počítačů základní doplňkové vybavení (tablety Wacom, 2D skenery A4 a A3, laserová tiskárna/kopírka A4, kolormetr aj.).
Pro prezentaci svých návrhů, při tisku výkresů a zhotovování modelů jsou pro studenty k dispozici další technologická zařízení na Ústavu konstruování jako jsou: 2D tisk (velkoformátový černobílý i barevný plotter), 3D skener, 3D tisk (Rapid prototyping), vakuový lis na plasty, pětiosá frézka, laserový řezací plotter a také unikátní laboratoř virtuální reality.
(Zámečnická dílna a další zařízení viz záložka studium konstrukčního inženýrství.)


Tým
Výuku oboru PDS zabezpečuje kolektiv zkušených interních akademických pracovníků – designérů i externích odborníků z praxe zaměřený na oblast tvůrčího designu, řešení praktických úloh z praxe i na vědeckovýzkumnou práci.


Spolupráce s průmyslem
Odbor průmyslového designu na Ústavu konstruování spolupracuje na řešení designérských projektů dlouhodobě i krátkodobě s různými podniky v ČR i v zahraničí (např. Centropen Dačice, Novaservis Znojmo, Otis Břeclav, CZ Plast Hradec Králové, , Facea Rychnov n/K, Isaberg Rapid, Philips aj.). V posledních letech podporuje např. tvorbu modelů u diplomových prací firma MCAE Systems Kuřim.