výuka
Předměty zajišťující odbor Tribologie


Spektroskopická reflektometrie

Využití spektroskopické reflektometrie při studiu tribologických procesů - podklady pro přednášku
Využití spektroskopické reflektometrie při studiu tribologických procesů - podklady pro cvičení

Bezkontaktní 3D měření povrchů

Bezkontaktní 3D měření povrchů - podklady pro přednášku
Bezkontaktní 3D měření povrchů - laboratorní úloha
Struktura povrchu - podklady pro přednášku

Cílená modifikace topografie

Mechanická modifikace topografie - prezentace v PDF
Modifikace topografie strojních prvků - prezentace v PDF