výzkum
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Pracovníciakademičtí pracovníci:
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.B1/111+420 54114 3308mazurek@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.A2/404+420 54114 3260klapka.m@fme.vutbr.cz
Ing. Jakub Roupec, Ph.D.A2/412+420 54114 3216roupec.j@fme.vutbr.cz

postgraduální studenti:
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.A2/412+420 54114 3216strecker@fme.vutbr.cz
Ing. Petr Gajdoš A2/412+420 54114 3216gajdos-petr@centrum.cz

Oficiální stránky výzkumné skupiny