jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Projekty


1. Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů,
Grantová agentura České republiky, GAČR 101/95/0461, 1995-1997
2. Dokmitová analýza odpružení automobilu,
grantový projekt Fondu pro vědu a umění FSI VUT Brno, 1998
3. Snímání jízdních parametrů automobilu,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno,1998
4. Ekologická optimalizace mechanické převodovky,
Grantová agentura České republiky, GAČR 101/99/1490, 1999-2001
5. Zkušební převodovka pro zkoušky ozubení,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, 1999
6. Měření hlučnosti vybraného ozubeného soukolí ve vícestupňové převodovce,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, 2000
7. Snímací jednotka pro měření dynamických parametrů vozidla za jízdy,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, 2001
8. Mechanická měřící stolice pro zkoušky mechanismů,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, FP 320030, 2002
9. Měření točivého momentu na hřídeli za rotace,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, 2002
10. Stanice pro hodnocení hluku automobilového závěsu kola,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, FP 330030, 2003
11. Mechanický excitátor pohonných soustav,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, 2003
12. Technická diagnostika závěsu kola,
Grantová agentura České republiky, GAČR 101/03/0304, 2003-2005
13. Experimentální skříň diferenciálu,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD 134 3029, 2004
14. Experimentální přívěsný vozík,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD 134 3030, 2004
15. Analýza kmitočtových vlastností nápravy,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD1353030, 2005
16. Bezdrátový akcelerometr,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD1353029, 2005
17. Monitorování zdvihu kola,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD1353028, 2005
18. Simulační modelování mechatronických soustav,
výzkumný záměr MŠMT ČR, MSM 0021630518, 2005-2009
19. Studium vlivu radiální vůle na chod kluzného ložiska,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD1363030, 2006
20. Diagnostický a výukový panel monitorovacího systému,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD1363029, 2006
21. Dynamická tuhost pneumatiky,
grantový projekt Fondu vědy FSI VUT Brno, BD1363031, 2006