jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Publikace


Práce ve vědeckém časopise a kapitoly v knize
1. DOČKAL, A. - MAZŮREK, I. - ŠINDELÁŘ, M. Ověření nové metody posuzování hlučnosti převodovek,
Acta Mechanica Slovaka. č. 2/2002 (ročník 6). Košice, Technická univerzita Košice, 2002. s. 47-50.
2. MAZŮREK, I.: Manuální dokmitové testery tlumení závěsu kola,
In: Autoservis, ISSN 1210-8243, (odborný měsíčník pro autoopravárenské technologie), 9/1999, s. 62
3. MAZŮREK, I., PORTEŠ, P., DOČKAL, A. & PRAŽÁK, F. (2005) Simulation Modelling of Vehicle Chassis Structure,
in: Simulation Modelling of Mechatronic Systems I. Brno, pp. 77-84, ISBN 80-214-3144-X
4. MAZŮREK, I. & PRAŽÁK, F. (2005) Diagnostic model of a shock absorber,
In: Engineering Mechanics. Akademie Věd České Republiky, vol.12, no. A1, pp. 71-76, ISSN 1210-2717
5. MAZŮREK, I., PORTEŠ, P., PRAŽÁK, F. & BLAŤÁK, O. (2006) Mathematical Modelling of Dynamic Characteristics of Vehicles,
in: Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. Brno, pp 193-204, ISBN 80-214-3341-8

Ve sborníku:
1. MAZŮREK, I. - DOBEŠ, P. Monitorování opotřebení soustrojí vzorkováním olejové náplně.
Diagnostika letecké techniky, sborník mezinárodní konference, Výzkumný ústav letectva, Praha 1992
2. MAZŮREK, I. - DOBEŠ, P. Monitoring of wear machine with use of oil sampling.
Sborník mezinárodní konference Trends in agricultural engineering, VŠZ, Praha 1992
3. MAZŮREK, I. Vliv spojky na hlučnost převodovky osobního automobilu.
Sborník přednášek 24. mezinárodní konference kateder ČMS, Zvolen 1993
4. MAZŮREK, I. Tribologické účinky příravku s PTEE.
Sborník mezinárodní konference Intertribo, Bratislava 1993
5. MAZŮREK, I. Modelling of the Gearbox Wear Particle Concentration.
Wspóleczesne metody konstrukcji i technologii elementów uzebionych, sborník Lódź (Poland) 1999
6. MAZŮREK, I. - ŠINDELÁŘ, M. Měření tepelné emise automobilové převodovky,
Sborník 25. Mezinárodní konference TD - DIAGON 2002 Zlín, 2002, s. 116-120.
7. ŠINDELÁŘ, M. - Mechanická měřící stolice pro zkoušky mechanismů,
Sborník FSI Junior konference 2002, VUT-FSI Brno, s. 216-219
8. BABINEC, F. - MAZŮREK, I. - RAŠKA, V. Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů,
In: Sborník přednášek 27. konference kateder ČMS, Plzeň 1996
9. MAZŮREK, I. - RAŠKA, V. Vibrodiagnostik - konzultant. expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů,
In:Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - Diagon'97, Zlín 1997
10. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Expertní systém pro posouzení kmitočtového spektra vibrací,
In: Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - Diagon'98, Zlín 1998
11. MAZŮREK, I. Vliv tepelného zpracování na útlumové vlastnosti materiálu,
In: Sborník přednášek konference Aplikovaná mechanika ´99, Brno 1999
12. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. - HOLÝ, J. Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky,
In: Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - Diagon 2000. Zlín: Academia centrum, 2000. ISBN 80-214-1578-9. s. 216-221.
13. DOČKAL, A. - MAZŮREK, I. Evaluation of Noise of the Selected Gearing in a Gearbox,
In Kolokvium: Diagnostika a aktívní řízení 2000 + [CD-ROM]. Třešť: VUT v Brně, 2000. ISBN 80-214-1665-3. s. 11-12.
14. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Vibroakustická diagnostika zubových převodů,
In: 41. mezinárodní konference kateder ČMS, ISBN 80-7099-480-0, Košice 2000, s. 208.
15. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. - HOLÝ, J. Porovnání hlukové emise automobilové převodovky s obalem z hliníkové a hořčíkové slitiny,
In: Sborník přednášek Mezinárodní konference TD 2001- DIADON 2001 Zlín, ISBN 80-7318-005-7, Zlín 2001, s.97.
16. DOČKAL, A. - MAZŮREK, I. Vliv oleje na ekologické parametry převodovky,
In Sborník referátů 42. Mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů Ostrava, ISBN 80-7078-919-0, Ostrava 2001. s.41.
17. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. - VENCLÍK, J. Vliv součinitele trvání záběru na vibroakustické parametry převodovky,
In: Sborník přednášek Mezinárodní konference TD 2002- DIADON 2002 Zlín, ISBN 80-7318-076-6, Zlín 2002, s.26
18. ŠINDELÁŘ, M. Hodnocení hluku automobilového závěsu kola,
Sborník XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů, Praha, 2003, s. 307-310.
19. DOČKAL, A. - MAZŮREK, I. - ŠINDELÁŘ, M. Eliminace samobuzeného kmitání pohonných soustav,
Sborník 27. Mezinárodní konference TD - DIAGON 2004 Zlín, 2004
20. KURUC, C., MAZŮREK, I. Experimentální analýza samobuzeného kmitání pohonu,
Mezinárodní konference TD - DIAGON 2004 Zlín
21. DOČKAL, A. Problematika bezdemontážního testování tlumičů odpružení automobilů.
In Sborník přednášek národní konference s mezinárodní účastí Aplikovaná mechanika 2000. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. ISBN 80-7083-388-2. s. 51-54.
22. DOČKAL, A. - HÉDL, M. - MAZŮREK, I. - SINGULE, V. Měřící box pro diagnostiku dynamických parametrů vozidla při jízdě,
In: Inženýrská mechanika 2002, národní konference s mezinárodní účastí Svratka 2002, ISBN 80-214-2109-6, Brno 2002, s.41 (+CD)
23. ŠINDELÁŘ, M. - MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Vliv pružných prvků tlumiče na jeho diagnostiku,
Sborník 27. Mezinárodní konference TD - DIAGON 2004 Zlín, 2004
24. NOVÁK, J. - MAZŮREK, I. Diagnostika jízdních stavů automobilu,
Mezinárodní konference TD - DIAGON 2004 Zlín
25. PRAŽÁK, F. - MAZŮREK, I. Realizace čtvrtinového modelu zavěšení kol automobilu,
Mezinárodní konference TD - DIAGON 2004 Zlín
26. PRAŽÁK, F., MAZŮREK, I. (2005) Matematické modelování závad v tlumiči odpružení.
In Sborník přednášek 28. mezinárodní konference TD 2005 – DIAGON 2005. Zlín : Academia centrum UTB, pp. 47-52. ISBN 80-7318-293-9.
27. NOVÁK, J., DOČKAL, A. (2005) Použití GPS pro diagnostiku jízdních stavů vozidel.
In Sborník přednášek 28. mezinárodní konference TD 2005 – DIAGON 2005. Zlín: Academia centrum UTB, pp. 79-83. ISBN 80-7318-293-9
28. NOVÁK, J., DOČKAL, A. (2005) Zpřesnění rekonstrukce jízdního manévru pomocí GPS.
In Sborník přednášek 46. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, pp. 252-256. ISBN 80-7083-951-1
29. PRAŽÁK, F., MAZŮREK, I. (2005) Matematický model tlumiče v závěsu kola automobilu.
In Sborník přednášek 46. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů.Liberec: Technická univerzita v Liberci, pp. 283-287. ISBN 80-7083-951-1
30. PRAŽÁK, F., MAZŮREK, I. (2006) Simulation Model of Car Wheel Suspension.
In Engineering mechanics. Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Science of Czech Republic, Svratka, pp. 302-303, ISBN 80-86246-27-2
31. MAZŮREK, I., DOČKAL, A. & PRAŽÁK, F. (2006) Diagnostika závěsu kola motocyklu.
In sborník přednášek 29. mezinárodní konference TD 2006 – DIAGON 2006. Academia centrum UTB, Zlín, pp. 62-69, ISBN 80-7318-410-9
32. PRAŽÁK, F., MAZŮREK, I. (2006) Dynamická tuhost bantamové pneumatiky.
In sborník 47. Mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, pp. 249-252, ISBN 80-213-1523-7
33. MAZŮREK, I., DVOŘÁČEK, P. (2006) CAN-BUS v automobilech Škoda.
In sborník 47. Mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, pp. 63-66, ISBN 80-213-1523-7
34. KLAPKA, M. (2006) Studium vibrací kluzného uložení,
In sborník 47. Mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, pp. 154-157, ISBN 80-213-1523-7
35. MAZŮREK, I., PRAŽÁK, F. (2006) Identifikace tlumících vazeb simulačního modelu.
In sborník konference "Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006", Vydavatelská skupina Univerzita Obrany Brno, Brno, pp. 145-150, ISBN 80-7231-165-4

Zprávy
1. MAZŮREK, I. Vliv spojkového kotouče na torzní kmitání převodovky.
Expertní zpráva, VUT-FS Brno 1992
2. MAZŮREK, I. Ověření některých mechanických a elektrických vlastností kmitače Vibroexciter 41.
Expertní zpráva, VUT-FS Brno 1993
3. MAZŮREK, I. Vliv zatížení na účinnost různých typů převodovek.
Expertní zpráva, VUT-FS Brno 1993
4. MAZŮREK, I. Srovnávací zkoušky opotřebení aut. převodovky v olejích Gyrol75W a OTHP3.
Expertní zpráva, VUT-FS Brno 1993
5. MAZŮREK, I. Vliv systému mazání převodové skříně Š791 na její účinnost.
Výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1996
6. MAZŮREK, I. Hodnocení vlivu mazacích olejů na opotřebení převodové skříně.
Expertní zpráva, VUT-FS Brno 1999
7. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Měření účinnosti automobilové převodové skříně MQ 200,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2000
8. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Měření tepelné emise automobilové převodové skříně MQ 200,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2001
9. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. - ŠINDELÁŘ, M. Vliv cirkulace oleje na tepelnou emisi převodovky MQ 200,
výzkumná zpráva, VUT-FSI Brno 2002
10. DOČKAL, A. - ŠINDELÁŘ, M. Měření tuhosti torzních stabilizátorů,
výzkumná zpráva, VUT-FSI Brno 2002
11. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. - ŠINDELÁŘ, M. Vliv cirkulace oleje na tepelnou emisi převodovky MQ 200,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2002
12. MAZŮREK, I. Porovnání hlukové emise převodovky Š791 v různých převodových olejích,
výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1995
13. MAZŮREK, I. Lokalizace zdrojů hluku na převodovce Š791,
výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1995
14. MAZŮREK, I. Vliv konstrukčních úprav převodové skříně Š791 na hlukovou emisi,
výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1996
15. MAZŮREK, I. Vyhodnocení měření hluku převodovky v rámci projektu Copernicus,
výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1998
16. MAZŮREK, I. Posouzení vlivu konstrukčních zásahů na hluk převodovky,
výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1998
17. MAZŮREK, I. Analýza materiálových chasrakteristik ovlivňujících hluk převodovky,
výzkumná zpráva, VUT-FS Brno 1998
18. MAZŮREK, I. : Vliv stálého převodu na hluk automobilové převodovky Š791/14S,
výzkumná zpráva, VUT-FSI Brno 1999
19. MAZŮREK, I. : Vliv stálého převodu na hluk automobilové převodovky 14H,
výzkumná zpráva, VUT-FSI Brno 1999
20. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Měření hlukové a vibrační emise automobilové převodovky Škoda 14H,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 1999
21. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Vliv materiálu skříně na hlučnost automobilové převodovky MQ 200,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2000
22. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. Vliv maziva a stálého převodu na hlučnost převodovky 14H,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2000
23. MAZŮREK, I. Ekologická optimalizace mechanické převodovky,
závěrečná zpráva grantu GAČR 101/99/1490, VUT-FSI Brno 2001
24. MAZŮREK, I. - DOČKAL, A. - ŠINDELÁŘ, M.: Porovnání vibroakustické emise převodovek MQ 200,
výzkumná zpráva, VUT-FSI Brno 2002
25. MAZŮREK, I. , DOČKAL, A. , KURUC, C., KLAPKA, M.: Projevy mechanické uvolněnosti diferenciálů,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2005
26. MAZŮREK, I. , DOČKAL, A. , KLAPKA, M.: Měření statických a dynamických vlastností uzlu diferenciálu,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2006
27. MAZŮREK, I. , PRAŽÁK, F.: Měření hlukové emise letounu Evektor VUT 100,
expertní zpráva, VUT-FSI Brno 2006