jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


odborné semináře ÚK
Od ledna 2006 pořádá vedení Ústavu konstruování pravidelné odborné semináře, pořádané pracovníky Ústavu konstruování.
Cílem těchto seminářů je seznámit odbornou veřejnost zejména s výzkumnou, pedagogickou i uměleckou činností na našem pracovišti.
Semináře se konají v zasedací místnosti ÚK – budova A2, 4. podlaží, místnost 415, začátek je obvykle v 10:00 hod.červen 2007

1. červen 2007Ing.Tereza Hirtová - Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené, Ing. Jan Preiss - Vizualizace 3D designu ve strojírenství, Ing. Jaroslav Kratochvíl - Návrh designu vozu Mitsuoka Kit Car

8. červen 2007 – Francesco Pace - Design of "NANO" GAS TURBINE Thermal and Structural Analysis, Ing. Jiří Skala - Vizuální kategorizace signálů AE v konstrukčních materiálech při mechanickém zatěžování

15. červen 2007Ing.arch. Vladimír Haltof - Vazby průmyslového designu a architektury v urbanistickém prostoru, Ing.Daniel Koutný - Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou Ing.David Paloušek - Virtual prototyping

22. červen 2007Ing. Martin Šindelář - Diagnostika technického stavu podvozku vozidla, Ing. Roman Kozubík - Posuzování strojírenských výrobků z hlediska prům. designu, Ing. Jiří Dvořáček - Diagnostika kontaktně zatížených povrchů s využitím vybraných postupů zpracování signálů AE

29. červen 2007Ing. Jiří Špaček - Concurrent Engineering, Ing. Bronislav Růžička - Bezdrátový diagnostický systém podvozku automobilu, Ing. Petr Dvořáček - On board diagnostika podvozku sportovních vozů


květen 2007

4. květen 2007
Ing. Jan Medlík - Optická interferometrie - optický tribometr 2. generace

11. květen 2007 – Ass. Prof. Roberto Capata - Preliminary feasibility study of a nano-turbogas power device (předběžná studie proveditelnosti plynové nano-turbíny), Prof. Enrico Sciubba - Some general considerations about inception and avoidance (některé obecné aspekty vzniku antipompáže kompresorů a možnosti její prevence)

18.květen 2007Ing.Petr Svoboda - Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou, Ing. Milan Klapka - Vibrační chování kluzného uložení

25.květen 2007Ing. Libor Urbanec - Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů, Ing. David Vodrážka - Provozní grafika - sdělovače a ovladače
duben 2007

6. duben 2007Ing. David Paloušek - Prezentace odborné skupiny Konstrukce a virtuální navrhování

13. duben 2007Ing.Vladimír Čudek - Studium elastohydrodynamických mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

20. duben 2007doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. - Prezentace odborné skupiny Únavové vlastnosti a informace Útvaru transferu technologií Rektorátu VUT

27. duben 2007 – Michal Žarnikov - Zkušenosti z pobytu na Univerzitě v Salcburku
březen 2007

2. březen 2007Ing. Milan Klapka - Studium vlivu radiální vůle na chod kluzného ložiska, Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. - Informace o Université de technologie v Compiegne (Francie)

9. březen 2007Ing. Petr Svoboda - Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách, Ing. František Pražák, Ph.D. - Dynamická tuhost pneumatiky

16. březen 2007Ing.Tereza Hirtová - Studie řešení aplikace rotačního aktuátoru do vanového zvedáku a invalidního vozíku, Ing.Jaroslav Kratochvíl - Návrh interiéru vozu Mitsuoka Kit Car

23. březen 2007Doc.Ing. Ivan Křupka, Ph.D. - Prezentace odborné skupiny Tribologie

30. březen 2007doc. Ing. Mazůrek Ivan, CSc. - Prezentace odborné skupiny Diagnostika
únor 2007

2. únor 2007Ing. Brandejs Jan, CSc. - OMK - současný stav a perspektivy

9. únor 2007 – Ronald van Gils a H. P. de Lange - Prezentace Department of Industrial Design Engineering na Rotterdam University, School of Engineering

16. únor 2007Ing. Vrbka Martin, Ph.D. - Současný přehled práce na odboru konstruování strojů

23. únor 2007doc.Ing.arch. Rajlich Jan - Novinky z Odboru průmyslového designu
leden 2007

5. leden 2007ak. soch. Sládek Josef - Josef Sládek - malba

12. leden 2007Ing. Jiří Dvořáček - Vybrané poznatky z odborné praxe

17. leden 2007 (13:00 hod)akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. - Něco nejen o designu

26. leden 2007Ing. Ždímal Pavel, CSc. - Návrh konstrukčního řešení solárního energetického zdroje
prosinec 2006

1. prosinec 2006 – Doc.RNDr.Ing. Josef Nevrlý, CSc. - Některé současné možnosti podávání grantových přihlášek, Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2006

8. prosinec 2006 – Ing. Antonín Dvořák - Větvené mazací soustavy a jejich proudové poměry- tribologicko-hydraulické aspekty

15. prosinec 2006doc. Ing.arch. Rajlich Jan - TNT - Týden na Tchaj-wanu
listopad 2006

3. listopad 2006Doc.Ing.Martin Hartl, Ph.D. - Velmi tenké elastohydrodynamické mazací filmy

10. listopad 2006ak.soch. Křenek Ladislav, ArtD. - Vznik a vývoj oboru strojírenského průmyslového designu v ČR - zlínská škola prof. Kováře.

24. listopad 2006Ing. Svoboda Pavel, CSc. - Nové evropské normy oceli v konstrukční dokumentaci, Ing. Tereza Hirtová - Informace z HFES Europe Chapter v Sheffieldu
říjen 2006

6. října 2006Prezentace studentů kombinované formy doktorského studia - Ing. Jiří Skala, Ing. Lukáš Kolář, Ing. Martin Šindelář

13. října 2006Ing. Vrbka Martin, Ph.D., Ing. Vaverka Michal, Ph.D. - Informace z 5th International Conference on Tribology AITC-AIT v Parmě - část 1, část 2 , Ing. Roman Kozubík - prezentace výsledků doktorského studia

20. října 2006Ing. Jiří Vepřek - Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů, Doc.Pavel Mazal,Ing.Lucie Zyková - Informace o účasti na 9th European conferencek on NDT v Berlíně

27. října 2006Doc. Ing. Michal Černý, CSc. - Studium degradace nízkolegovaných ocelí v abrazivním a korozním prostředízáří 2006

22.září 2006 Informace vedení ústavu I. část, II. částČerven 2006

2. červen 2006Prezentace studentů 2. ročníku DS - Ing. Lucie Zyková, Ing. Michal Švehlák, Ing. Jaroslav Kratochvíl, Ing. David Vodrážka

9. červen 2006Prezentace studentů 1. ročníku DS - Ing. Tereza Hirtová, Ing. arch. Vladimír Haltof, Ing. Milan Klapka, Ing. Petr Dvořáček, Ing. Martin Švestka, Ing. Petr Svoboda, Ing. Jan Havelka

16. červen 2006Ing. František Pražák - Analýza závěsu kola automobilu, Ing. Jakub Novák - Snímání pohybu vozidla, Ing. Michal Vaverka - Biomechanika kyčelního kloubu

23. červen 2006Ing.Daniel Koutný -Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou, Ing. Jiří Špaček - Optimalizace zavádění PLM systémů pomocí genetických algoritmů

30. červen 2006Doc.Ing.Martin Hartl, Ph.D. - Ústav konstruování v roce 2006 a trendy jeho rozvoje
Květen 2006

5. květen 2006Ing. Jiří Špaček - Paralelní inženýrství a efektivní správa elektronické dokumentace při vývoji nových strojních součástí

12. květen 2006Ing. Marcela Šlechtová - Přehled Přehled činnosti na FSI VUT v Brně

19. květen 2006 Ing. František Prokeš - Zkušenosti s využitím elektronických zkušebních testů

26. květen 2006Ing. Filip Plešinger - Čitelnost v průmyslovém design
Duben 2006

7.duben 2006Ing. Dana Rubínová, Ph.D. - Pedagogická, vědeckovýzkumná a designérská činnost

14.duben 2006Dr.Ing.Jiří Venclík - Výzkumná a reálná konstrukční činnost v oblasti ozubení

21.duben 2006Ing. Michal Vaverka - Přehled řešených projektů

28.duben 2006Prezentace Katedry dizajnu FU TU Košice
Březen 2006

03. březen 2006Ing. David Paloušek - prezentace odborné skupiny Konstrukce a virtuální navrhování

10. březen 2006Doc. Ing. Hartl Martin, Ph.D. - Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice - informace o ukončeném projektu GAČR

17. březen 2006Doc.Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - Technická diagnostika závěsu kola - informace o ukončeném projektu GAČR

24. březen 2006Ing. Martin Vrbka, Ph.D. - Profil Martina Vrbky aneb 10 let na FSI VUT v Brně (1995 - 2005)

31. březen 2006Ing. arch. et Ing. Vladimír Haltof - Aktuální projekty (Nissot New Generation ad.)
Únor 2006

03. únor 2006Doc.Ing. Ivan Křupka, Ph.D. - prezentace odborné skupiny Tribologie

10. únor 2006Doc.Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - prezentace odborné skupiny Diagnostika

17. únor 2006 - Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc.prezentace odborné skupiny Únavové vlastnosti

24. únor 2006 – Ing. Jaroslav Nachtigal - Jednotný vizuální styl v oblasti průmyslového designu - prezentace doktorské disertační práce


Leden 2006

13. leden 2006 - Ing. Jan Brandejs, CSc. - prezentace Odboru metodiky konstruování

20. leden 2006 - Dr.Ing. Jiří Venclík - prezentace Odboru částí a mechanismů strojů

27. leden 2006 - Doc.Ing.arch. Jan Rajlichprezentace Odboru průmyslového designu