jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil a aktivity | vybavení | projekty | publikace | konference a semináře
Profil skupiny

Výzkumná skupina svou činností pokrývá několik oblastí strojírenského průmyslu.


3D skenování kontaktním skenerem
3D digitální model již existujícího nebo teprve vyvíjeného výrobku je možné získat modelovacím postupem v libovolném CAD modeláři. V některých případech je však potřeba již reálný fyzický výrobek převést do digitální podoby. Důvody jsou v zásadě dva. Prvním je získání 3D CAD modelu, druhým pak kontrola rozměrů (CAI - Computer Aided Inspection, CAQ - Computer Aided Quality). 3D skenování je často nasazováno tam, kde modelování standardními geometrickými postupy je obtížné, nebo jde o tvarově komplikovaný (někdy obtížně měřitelný) díl. 3D skenování lze rozdělit na destruktivní a nedestruktivní. A právě kontaktní skenování patří mezi nejjednodušší nedestruktivní skenovací postupy. Skenovací prostor je vymezen skenovacím ramenem a při skenování není získám komplexní popis povrchu předlohy. Přesto však nachází své uplatnění v průmyslu a při modelování obecné geometrie. Disponujeme zařízením Microscribe.

Tvorba modelu a vizualizace
Geometrický model tvoří zkladní vstupní data pro následující etapy návrhu a výroby (nejen strojírenského ) produktu. Nejde pouze o geometrický zápis, ale o komplexní informace. 3D objemové modelvání umožňuje získat strategické informace o výrobyku ještě před jeho samotnou výrobou. Konstruktér i zákazník tak dostává poměrně přesnou představu o tvaru, povrchu, barvě, hmotnosti a dalších fizikálních vlastnostech budoucího výrobku. Data zle pak následně využít v oblasti inženýrských výpočtů, technologiské přípravě, rychlé výrobě modelů, vizualizaci atd. Naše pracoviště je vybaveno strojírenskými parametrickými modeláři firem Autodesk, Dassault Systemes, PTC, SolidWorks a další. Dále pracujeme v modelářích pro volné modelování ploch (Rhinoceros) a vizualizačních programech.
Inženýrské analýzy a simulace
Cílem a snem všech návrhářů je zjistit všechny podstatné informace o budoucím výrobku ještě ve fázi návrhu. Díky 3D geometrické reprezentaci a metodě konečných prvků (a dalším numerickým metodám) můžeme predikovat chování součísti za určitých podmínek. Pracujeme v systemech firmy ANSYS (Ansys, Workbench, DesignSpace) a dalších výpočtových modulech integrovaných přímo do prostředí CAD systému.Výzkum alternativních ekologických zdrojů energie
Zabýváme se konstrukcí a vývojem větrných elektráren jako alternativního zdroje energie. Mezi významné úspěchy patří konstrukce větrné elektrárny na principu Halladayovy turbíny (Znojmo). V současné době vyvíjíme zařízení využívající Savionův rotor.

Realizace projektů a spolupráce s průmyslem
Praktická realizace projeků a spolupráce s průmyslem je základním zdrojem informací o požadavcích praxe a zároveň spojuje teorii a praxi do jednoho fungujícího celku. Jsme schopni spolupracovat na realizaci průmyslových zakázek, provádět návrhářskou a konstrukční činnost, řešit provozní problémy apod. Ústav konstruování se podílel a podílí projektech z praxe a má za sebou řadu realizovaných řešení.