jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil a aktivity | vybavení | projekty | publikace | konference a semináře
Současné projekty

Digitální design - vedoucí týmu Ing. Bejček Vlastimil, CSc.
Virtuální prototypy: Ing. David Paloušek
Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně organizuje semestrální kurz celoživotního vzdělávání, jehož záměrem je inovace procesů v technologicky orientovaných malých a středních organizacích. Implementace nových technologií zvýší konkurenceschopnost podniků na českých trzích a především vytvoří podmínky pro vstup malých a středních firem na EU trh.


Řešené projekty a granty


Konstrukce
ČAS Znojmo, Konstrukce pro stacionární větrný zdroj. FD – K/111
MPO ČR, 2002
APS a.s. Světlá nad Sázavou, Inovace stejnosměrných motorků s převodovkou v elektrických soustavách užitkových automobilů
FD – K3/044, MPO ČR, 2003 – 2005
ÚAMT FEI VUT v Brně, Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek
GAČR 102/01/1044, GAČR, (2001-2003)
Ekologická optimalizace mechanických převodovek
VUT v Brně FSI, , GAČR 101/99/1490, GAČR, (1999 – 2001)
Konstrukční řešení převodového ústrojí pohonu difuze.
HS1340142 VUT v Brně FSI, EASTERN SUGAR Česká Republika, 2004

Oblast CAx systémů
Paloušek, D. Potrubní systémy a kabeláže v programu Autodesk Inventor Professional, Autodesk Academia Grant, 2005
Paloušek, D. Modelování v programu Autodesk Inventor 8 pro pokročilé, Autodesk Academia Grant, 2004
Paloušek, D. Virtual Prototyping, Fond vědy FSI, 2002
Špaček, J. - Paloušek, D. GIS pro školství, státní správu, samosprávu, Autodesk Academia GIS Grant, 2002
Paloušek, D. DesignSpace pro Inventor, Autodesk Academia Grant, 2002
Paloušek, D. Plošné modelování v programu Mechanical Desktop R5, Autodesk Academia Grant, 2001
Šlechtová, M. Výzkum a vývoj mechatronických soustav, výzkumný záměr: prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc., MSM 2640024, 1.1.2002 – 31.12.2006
Šlechtová, M. Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním, grantový projekt: prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc., GA ČR 101/01/0974, 1.1.2001 – 31.12.2003

Přehled projektů v PDF