jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil a aktivity | vybavení | projekty | publikace | konference a semináře
Publikace


Sborníky konferencí
PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T. Strain gauge measurement of transtibial prosthesis. In Human biomechanics 2008. 2008. Praha. 2008. p. 39 - 40. ISBN 978-80-01-04163-5.

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; OMASTA, M.; ŠESTÁK, J. Loading character of transtibial prosthesis. In Modeling and optimization of physical systems. 2008. Gliwice, Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej. 2008. p. 79 - 83. ISBN 978-83-60102-50-3.

SVOBODA, P., BRANDEJS, J., PROKEŠ, F. Příspěvek k rozvoji teorie didaktického testování s využitím počítače. In 38. konference KČMS. Bratislava, Technická univerzita v Bratislavě. p. 308 - 311. ISBN 80-227-097.

BRANDEJS, J.; FUČÍK P.; Vyhrnovací dopravník kalového sila. In Konference diplomových prací 2008 FSI VUT v Brně. KDP. Brno, ÚSTAV konstruování VUT-FSI Brno. 2008. p. 1 - 5. ISBN 978-80-214-3668-8.

BRANDEJS, J.; PÍZA, T.; Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik. In Konference diplomových prací 2008 FSI VUT v Brně. KDP. Brno, ÚSTAV konstruování VUT-FSI Brno. 2008. p. 1 - 6. ISBN 978-80-214-3668-8.

1. Šlechtová M.: Computational modelling of the backbone element with applied fixator; Biomechanics of Man 2002, Čejkovice, ISBN 80-86317-23-4; s. 231 – 233; 12. 11. 2002

Šlechtová M.: Computational modelling of the backbone element with applied fixator; International Conference Mechatronic, Robotics and Biomechanics 2003; Hrotovice; ISBN 80- 214- 2312- 9; s. 177 – 178; 24. 3. 2003

Šlechtová M., Kočiš J., Florian Z., Návrat T.: Experimentální a výpočtové modelování páteřního prvku s aplikovaným fixátorem Cervi – Lok.;; Experimentální analýza napětí 2003; Mílovy, ISBN 80- 214- 2314; s. 97 – 98; 3. 6. 2003

Šlechtová M., Kočiš J., Florian Z., Návrat T.: Komplexní modelování páteřního prvku s aplikovanými fixátory.; Experimentální analýza napětí 2004; Kašperské Hory, ISBN 80- 239- 2964- X; s. 257 – 260; 1. 6. 2004

Koutný, D. Tribologické hodnocení materiálů použitých v kontaktu mazaném vodou. 46. mezinárodní konference kateder částí a mechanizmů strojů, Liberec, 6.-9. září 2005

Aplikovaná mechamika 2005, HOUFEK, L., ŠLECHTOVÁ, M., NÁHLÍK, L. konferenční sborník | ISBN: 80-214-2373-0 | Vydavatel: VUT, FSI ÚMTMB

ŠLECHTOVÁ, M. Vliv experimentální biomechanické studie na úroveň výpočtového modelu, článek ve sborníku Aplikovaná mechanika 2005, ISBN: 80-214-2373-0, Vydavatel: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně, s. 101-103


Práce v odborném časopise
KŘUPKA, I.; HARTL, M.; KOUTNÝ, D. Behavior of real roughness features within mixed lubricated non-conformal contacts. Tribology International. 2008. 41(12). p. 1153 - 1160. ISSN\~0301-679X.

PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J.; HOUFEK, M.; KREJČÍ, P. Experimental Recognition of Loading Character of Transtibial Prosthesis. Engineering Mechanics. 2008. 15(5). p. 355 - 364. ISSN\~1802-1484.

Paloušek, D. MKP pro konstruktéry. Computer Design, 3/2002, č 3, s. 24-25, ISSN 1212-4389


Špaček, J. - Paloušek, D. Přichází Inventor 7. Computer Design, 4/2003, č 4, s. 26-29, ISSN 1212-4389

Špaček, J. - Paloušek, D. Osmý Inventor na trhu. Computer Design, 1/2004, č 1, s. 38-42, ISSN 1212-4389

Špaček, Jiří - Paloušek, David. Inventor 9 – první praktické zkušenosti. Computer Design, září 2004, roč. 10, č 3, s. 38-41, ISSN 1212-4389.

Paloušek, D. - Špaček, J. – Pospíšil, P. Kulaté výročí s desátým Inventorem. Computer Design, červen 2005, roč. 11, č 2, s. 22-26, ISSN 1212-4389.

Pospíšil, P. – Paloušek, D. Komu slouží Rapid Prototyping. Computer Design, září 2005, roč. 11, č 3, s. 44-47, ISSN 1212-4389.