jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Projekty


1. Ivan Křupka, Studium vlivu povrchových nerovností na utváření velmi tenkých mazacích filmů,
1P05ME723, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005-2006
2. Ivan Křupka, Vliv povrchových nerovností na chování mazacích filmů,
1P05OC009, Akce Cost 532, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005-2007
3. Martin Hartl, Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách,
GA 101/0520, Grantová agentura České republiky, 2005-2007
4. Martin Hartl, Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice,
GA 101/03/0525, Grantová agentura České republiky, 2003-2005
5. Jaroslav Cihlář, Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti,
Výzkumný záměr MS135001, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005-2010