jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Publikace


Práce ve vědeckém časopise
1. Křupka I, Hartl M, Liška M, Influence of contact pressure on central and minimum film thickness within ultra-thin film lubricated contacts.
JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME v tisku (IF 0,547)
2. Molimard J, Querry M, Vergne P, Křupka I, Hartl M, Calculation of pressure distribution in EHD point contacts from experimentally determined film thickness.
TRIBOLOGY INTERNATIONAL v tisku (IF 0,874)
3. Hartl M, Křupka I, Fuis V, Liška M (2004) Experimental study of lubricant film thickness behavior in the vicinity of real asperities passing through lubricated contact.
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 47 (3): 376-385 (IF 0,547)
4. Hartl M, Křupka I, Poliščuk R, Liška M, Molimard J, Querry M, Vergne P (2001) Thin film colorimetric interferometry.
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 44 (2): 270-276 (IF 0,619)
5. Křupka I, Hartl M, Poliščuk R, Liška M (2000) Experimental evaluation of EHD film shape and its comparison with numerical solution.
JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 122 (4): 689-696 (IF 0,643)
6. Hartl M, Křupka I, Poliščuk R, Liška M (1999) An automatic system for real-time evaluation of EHD film thickness and shape based on the colorimetric interferometry.
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 42 (2): 303-309 (IF 0,509)
7. Hartl M, Křupka I, Liška M (1999) Elastohydrodynamic film thickness mapping by computer differential colorimetry.
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 42 (2): 361-368 (IF 0,509)
8. Hartl M, Křupka I, Liška M (1997) Differential colorimetry: Tool for evaluation of chromatic interference patterns.
OPTICAL ENGINEERING 36 (9): 2384-2391 (IF 0,559)
9. Hartl M, Křupka I, Liška M (2001) Experimental study of boundary layers formation by thin film colorimetric interferometry.
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS 44: 412-417 Suppl. S (IF 0,340)
10. Křupka I, Hartl M, Poliščuk R, Liška M (2000) Experimental study of central and minimum elastohydrodynamic film thickness by colorimetric interferometry technique.
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 43 (4): 611-618 (IF 0,406)
11. Hartl M, Křupka I, Poliščuk R, Liška, M (1998) Computer-aided chromatic interferometry.
COMPUTERS & GRAPHICS 22 (2-3): 203-208 (IF 0,420)
12. Hartl M, Křupka I, Liška M (2003) Experimental study of elastohydrodynamically lubricated elliptic contacts.
EGTRIB JOURNAL 1 (1): 26-34
13. Molimard J, Querry M, Vergne P, Křupka I, Hartl M, Poliščuk R, Liška M (2002) Differential colorimetry: A tool for the analysis of fluid film lubrication.
MÉCANIQUE & INDUSTRIES 3 (6): 571-581
14. Křupka I, Hartl M, Poliščuk R, Liška M (2000) An experimental study of elastohydrodynamic central and minimum film thicknesses
for various material parameters. LUBRICATION SCIENCE 12 (3): 239-251

Práce v odborném časopise
1. Liška M, Hartl M, Křupka I, Fuis V (2003) In situ studium smíšeného mazání reálných třecích povrchů optickými interferenčními metodami.
JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 48 (6): 181-185
2.Liška M, Hartl M, Křupka I (2001) Experimental study of elastohydrodynamic lubrication of point contacts.
JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 46 (4): 117-122
3. Liška M, Hartl M, Křupka I (2001) Kolorimetrická interferometrie - metoda pro experimentální studium tenkých mazacích filmů.
NDT WELDING BULLETIN 11 (3): 22-26
4. Liška M, Hartl M, Křupka I (1999) Stanovení rozložení teploty v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech infračervenou emisní radiometrií.
JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 44 (11-12): 335-339
5. Liška M, Hartl M, Křupka I (1997) Užití počítačové diferenční kolorimetrie pro vyhodnocování chromatických interferogramů elastohydrodynamického mazacího filmu.
JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 42 (3): 66-70
6. Liška M, Hartl M, Křupka I (1994) Vytvoření 3-D obrazu elastohydrodynamického mazacího filmu numerickým zpracováním interferogramu.
JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA 39 (11-12): 304-308
7. Hartl M, Křupka I, Čermák J (1994) Stanovení tloušťky a tvaru elastohydrodynamického mazacího filmu optickou interferenční metodou.
INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 1 (5-6): 299-312

Příspěvek ve sborníku konference
1. Hartl M, Křupka I, Liška M (2004) Direct observation of the behaviour of the real surface roughness passing through EHD point contact.
In: Dalmaz, G, et al. (eds.), TRANSIENT PROCESSES IN TRIBOLOGY (Proceedings of the 30th Leeds-Lyon Symposium on Tribology). Amsterdam: Elsevier B.V. 419-428
2. Hartl M, Křupka I, Liška M (2004) Experimental study of real asperities behaviour within lubricated contacts.
In: Bartz, WJ (ed.), TRIBOLOGY AND LUBRICATION ENGINEERING (14th International colloquium tribology). Ostfildern: Technische Akademie Esslingen 1681-1686
3. Křupka I, Hartl M, Liška M (2003) Some insights into lubricant film thickness in mixed EHD contacts.
In: Dowson D. et al. (eds.), TRIBOLOGICAL RESEARCH AND DESIGN FOR ENGINEERING SYSTEMS (Proceedings of the 29th Leeds-Lyon Symposium on Tribology). Amsterdam: Elsevier B.V. 549-557
4. Hartl M, Křupka I, Liška M (2002) In-situ observations of lubricant film thickness distribution in mixed EHD point contacts.
In: PROCEEDINGS OF THE SECOND ASIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY. Seoul: Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers 79-80
5. Hartl M, Křupka I, Liška M (2002) Experimental study of boundary layers formation in concentrated contacts.
In: Dowson D. et al. (eds.), BOUNDARY AND MIXED LUBRICATION: SCIENCE AND APPLICATION (Proceedings of the 28th Leeds-Lyon Symposium on Tribology). Amsterdam: Elsevier Science B.V. 413-421
6. Křupka I, Hartl M, Liška M (2002) The experimental study of the influence of ellipticity on EHD minimum film thickness.
In: LUBRICANTS, MATERIALS, AND LUBRICATION ENGINEERING (13th International Colloqium Tribology). Ostfildern: Technische Akademie Esslingen 2037-2040
7. Molimard J, Querry M, Vergne P, Hartl M, Křupka I (2002) Inverse evaluation of pressure in elastohydrodynamic point contact.
In: PROCEEDINGS OF THE SEM ANNUAL CONFERENCE ON THEORETICAL, EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL MECHANICS [CD-ROM]. Milwaukee: Society for Experimental Mechanics
8. Křupka I, Hartl M, Poliščuk R, Liška M (2001) Experimental study of central and minimum film thickness in elastohydrodynamic elliptic contacts.
In: Dowson D. et al. (eds.), TRIBOLOGY RESEARCH: FROM MODEL EXPERIMENT TO INDUSTRIAL PROBLEM (Proceedings of the 27th Leeds-Lyon Symposium on Tribology). Amsterdam: Elsevier Science B.V. 495-504
9. Hartl M, Molimard J, Křupka I, Vergne P, Querry M, Poliščuk R, Liška M (2000) Thin film lubrication study by colorimetric interferometry.
In: Dowson D. et al. (eds.), THINNING FILMS AND TRIBOLOGICAL INTERFACES (Proceedings of the 26th Leeds-Lyon Symposium on Tribology). Amsterdam: Elsevier Science B.V. 695-704
10. Křupka I, Hartl M, Čermák, J, Liška M (1998) Elastohydrodynamic lubricant film shape - comparison between experimental and theoretical results.
In: Dowson D. et al. (eds.), TRIBOLOGY FOR ENERGY CONSERVATION (Proceedings of the 24th Leeds-Lyon Symposium on Tribology). Amsterdam: Elsevier Science B.V. 221-232
11. Hartl M, Křupka I, Poliščuk R, Liška M (1998) Experimental study of elastohydrodynamic central and minimum film thickness for various material parameters.
In: NORDTRIB ’98: PROCEEDING OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY. Aarhus: Danish Technological Institute 329-335
12. Hartl M, Křupka I, Poliščuk R, Liška M (1997) Chromatic interferogram evaluation by computer differential colorimetry.
In: AIC COLOR 97 (Proceeding of the 8th Congress of the International Colour Association). Tokyo: Color Science Association of Japan 407-410
13. Hartl M, Křupka I, Poliščuk R, Liška M (1997) Computer-aided evaluation of chromatic interferograms.
In: PROCEEDING OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE IN CENTRAL EUROPE ON COMPUTER GRAPHICS AND VISUALISATION ’97. Plzeň: University of West Bohemia 45-54