jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


výzkum
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Vybavení


Tribometr pro studium chování velmi tenkých mazacích filmů
K modelování podmínek vyskytujících se v reálných tribologických soustavách je používán simulátor vlastní konstrukce, ve kterém je tenký mazací film vytvářen ve styku mezi rotujícím skleněným kotoučem a otáčející se ocelovou kuličkou, přičemž osy rotace obou třecích povrchů jsou vzájemně kolmé. Horní strana kotouče je pokryta protiodrazovou vrstvou, spodní pak vrstvou chrómu. Kontakt je zatěžován přes skleněný kotouč, který je společně s pohyblivým závažím umístěn na dvojzvratné páce. Oba třecí povrchy mohou být nezávisle poháněny servomotory, které jsou řízeny programovatelnými měniči frekvence. To umožňuje experimentální modelování provozních podmínek vyskytujících se ve strojních uzlech. Teplotní stabilita tribologické soustavy je zajištěna tepelnou izolací komory zařízení a užitím uzavřeného vyhřívacího okruhu.

Zde si můžete stáhnou 3D animaci zařízení

Experimentální zařízení pro studium tenkých mazacích filmů


Software pro vyhodnocování chromatických interferogramů kolorimentrickou interferometrií
Tvar mazacího filmu je stanovován kolorimetrickou interferometrií, měřicí metodou určenou k stanovení a vizualizaci rozložení tloušťky mazacího filmu v bodovém mazaném kontaktu s podstatně vyšší přesností a prostorovou rozlišitelností, než je tomu u konvenční interferometrie. Princip metody byl implementován do rozsáhlého programu, který umožňuje opakovaně rekonstruovat tvar mazacího filmu z velkého množství chromatických interferogramů získaných pro různé experimentální podmínky.
Mazané kontakty jsou pozorovány pomocí mikroskopového zobrazovacího systému založeného na průmyslovém mikroskopu Nikon Optiphot 150. V závislosti na studovaných problémech je volena optimální kombinace světelného zdroje a barevné kamery ke snímání chromatických interferenčních obrazců. Při standardním studiu mazacích filmů za ustálených podmínek je používán kontinuální halogenový ev. xenonový zdroj bílého světla a barevná televizní tříčipová CCD kamera Sony DXC 950P. Pro výzkum smíšeného mazání a procesů probíhajících za neustálených provozních podmínek je využit zábleskový xenonový zdroj bílého světla v kombinaci s barevnou digitální tříčipovou CCD kamerou JVC KY-F70B nebo barevnou vysokorychlostní kamerou IDT X-Vision 3. V průběhu přípravy a při následné analýze jsou vzorky pozorovány stereomikroskopem Nikon SMZ 800.


3D optický profilometr
Topografie třecího povrchu (ocelové kuličky) je stanovována 3D optických profilometrem využívajícím interferometrii s řízenou změnou fáze, metodu běžně používanou v komerčně dostupných profilometrech. V tomto případě se jedná o profilometr vlastní konstrukce, což umožňuje stanovit topografii třecího povrchu „in situ“, tj. přímo v experimentálním zařízení bez nutnost vyjímání měřeného vzorku. Studovaný ocelový vzorek (kulička, soudeček) je umístěn do simulátoru a po změření topografie třecího povrchu na zvoleném místě po obvodu vzorku se nasadí skleněný kotouč a simulátor se zaplní mazivem. Zaznamenávání chromatických interferogramů probíhá při průchodu zvoleného místa na povrchu vzorku mazaným kontaktem (synchronizace CCD kamery se zábleskovým zdrojem).


Detailní pohled na měřicí zařízení v uspořádání pro stanovení topografie třecího povrchu a pro studium tloušťky mazacího filmu.


Přístroje pro diagnostiku maziv
Parametry maziv používaných při studiu jsou stanovovány pomocí rotačního viskozimetru Haake Rotovisco 1, Abbého refraktometru ad.