únavové vlastnosti
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Pracovníci


vedoucí:
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.A2/420+420 54114 3229mazal@fme.vutbr.cz

akademičtí pracovníci:
Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D.A2/404+420 54114 3260dvoracek@fme.vutbr.cz
Ing. Filip HortA2/411+420 54114 3240yhortf00@stud.fme.vutbr.cz
Ing. František Vlašic, Ph.D.A2/411+420 54114 3240vlasic@fme.vutbr.cz

studenti doktorského studia:
Ing. Libor Nohál, Ph.D.A2/411+420 54114 3240nohal@fme.vutbr.cz
Ing. Marie Boháčová (VZLU Praha)

spolupracovníci z dalších pracovišť:
Doc.Ing. Luboš Pazdera, CSc.(FAST)
Ing. Petr Liškutín (FSI)
doc. Ing. Michal Černý, CSc.(MENDELU)
Ing. Pavel Ždímal, CSc.