jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


únavové vlastnosti
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Projekty


Přímo řešené projekty:
1.Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. - Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty
GA106/02/0745, Grantová agentura ČR, 2002 – 2004.
2.Doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. - Využití vybraných moderních postupů NDT při kontinuálním hodnocení poškození cyklicky zatěžovaných konstrukčních materiálů,
GA 02/106/1319, Grantová agentura ČR, 2002 – 2004.

Spolupráce při řešení:
1. Doc.Ing. Leoš Bumbálek, CSc. Výzkum vlivu metod obrábění na zbytková napětí v povrchové vrstvě součástí a na jejich únavu,
GA 101/02/0802, Grantová agentura ČR, 2002 – 2004.
2. Doc.Ing.Dušan Kolář, CSc., Mezní stavy progresivních kovových materiálů s využitím nestandardních metod zkoušení.
GA 101/96/K264, Grantová agentura ČR , 1996 - 2001.

Spolupráce s průmyslem a vědeckými pracovišti:
např.
1. AV ČR – Ústav fyziky materiálu – problematika vlivu plazmové nitridace a další moderních metod zpracování povrchu na únavové vlastnosti vybraných materiálů
2. VUT v Brně FAST, Ústav fyziky – Moderní způsoby zpracování signálu AE
3. ZKL VaV Brno – hodnocení životnosti speciálních typů valivých ložisek, aplikace metod akustické emise v oblasti kontaktního zatěžování