jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


únavové vlastnosti
pracovníci | profil | vybavení | projekty | publikace | odkazy
Publikace


Monografie:
1. PAZDERA, L.- SMUTNÝ, J.- MAZAL, P.: Využití metody akustické emise při sledování vlastností zatěžovaných materiálů a konstrukcí, Monografie, 120 s.,
VUT Brno, 2004, ISBN 80-214-2802-3.

Odborné časopisy:
1. MAZAL,P.- DLOUHÝ,I.: Fatigue de l'acier au carbone a la surface traiteé par laser de facon discontinue.
Scripta Metallurgica et Materialia. 28, 1993, pp. 693-698, 1993.
2. DLOUHY,I.- MAZAL,P.: Fatigue properties of carbon steels with surface heat treated by discontinuous laser radiation.
Metal. Mater.,31, 2, pp. 137-148, 1993.
3. MAZAL,P.- DLOUHÝ,I.- STOLAŘ,P.: Fatigue Properties of Materials Surface Hardened by Plasma Nitriding and Laser Beam.
Materials and Manufacturing Processes, Vol.12, No.1, p.83-93, ed. M.Dekker, USA,1997.
4. ČERNÝ,M.- MAZAL,P.- ŠUBA,V.: Method of acoustic emission and possibilities of corrosion detection degradation.
Journal of Acoustic Emission, Volume 17, Numbers 3-4 str. 70-77, December 1999, Los Angeles, CA. ISSN 0730-0050.
5. MAZAL,P.- RICHTER,J.- PETRÁŠ,J.: Application of acoustic emission technique on fatigue testing machine Rumul.
Journal of Acoustic Emission, Volume 17, Numbers 3-4, str. 20-28, December 1999, Los Angeles, CA. ISSN 0730-0050.
6. MAZAL,P.- SVOBODA,V.: Report on international conference AE 1999.
Journal of Acoustic Emission, Volume 17, Numbers 3-4 str. S1-S3. December 1999, Los Angeles, CA. ISSN 0730-0050.
7. MAZAL,P.- PETRÁŠ.J.: The identification of basic fatigue parameters on electroresonance pulsator with help of the acoustic emission technology.
Vol. 18, Number 1, str. 75-80, November 2000, Los Angeles, USA, CD Rom edition,. ISSN 0730-0050.
8. BENEŠ,P.- MAZAL,P.- PAZDERA,L.: Practical tests of AE method at Brno University of Technology.
NDT World Review, No.1(19)/2003, p.59, Russia, ISSN 1609-3178.

Konference (zahraniční):
1. MAZAL,P.- DLOUHY,I.- STOLAR,P.: Fatigue properties of materials with surface hardened by plasma nitriding and laser beam.
In. 5th Seminar on Heat Treatment and Surface Engin.,p.259-264, IFHT 95, Isfahan, Iran, 1995.
2. DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.: Utilization of the Acoustic Emission for Discovering of Material Pitting.
In.: 4th Symposium DESIGN 96, University of Rijeka, Opatija, Croatia, p.211-218, Vol.1, 1996.
3. MAZAL,P.- DLOUHÝ,I.: Some observations on fatigue fracture of materials with surfaces hardened by laser and plasma nitridation.
In.: ECF 11, ENSMA, Poitiers, France, p.1063, Vol.2, 1996.
4. MAZAL,P.- DVOŘÁČEK,J.- DUŠEK,F.: Testing of materials of pressure vessels by acoustic emission measurements.
In.: MATEH 96, CSMT Zagreb, Opatija, Croatia, p.167, 1996.
5. MAZAL,P.: Database of fatigue properties of construction materials with heat treated surfaces.
In: MATEH 96, CSMT Zagreb, Opatija, p.363-368, 1996.
6. MAZAL,P.- DVORACEK,J.- KOLAR,D.: Pitting observation of grey cast iron and bearing steels with heat treated surfaces (abstract).
In.New Materials and Technologies in Tribology, Gomel, Belarus, 1997, p.199.
7. MAZAL,P.- DVOŘÁČEK,J.- KOLÁŘ,D.: Acoustic Emission Technique Utilisation for Pitting Observation of GCI with HT Surface:
In. Surface Modification Technologies XI., MMI, Paris, 1997, Francie, p.786-791, ISBN 1-86125-055-X.
8. KOLÁŘ,D.- DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.: Tribology Characteriscics and Contact Fatigue of Structural Steel and GCI with Laser Treated and Nitrided Surfaces:
In. Surface Modification Technologies XI., MMI, Paris, 1997, Francie, p.953-957, ISBN 1-86125-055-X.
9. MAZAL,P.- DLOUHÝ,I.- STUCHLÍK,J.: Fatigue behaviour of grey cast iron with lasered and plasma nitrided surface (abstract),
In. Surface Modification Technologies XI., MMI, Paris, 1997, Francie, LP-P70, ISBN 1-86125-055-X.
10. DVOŘÁČEK,J.- PETRÁŠ,J.- MAZAL,P.- KOLÁŘ,D.: AET and contact properties of surface layers of materials.
In: 23rd EC on AE Testing, Vienna, 1998, p.80-83.
11. MAZAL,P.- DVOŘÁČEK,J.- KOLÁŘ,D.: Determination of contact fatigue properties using AE technique.
In: 7th ECNDT, Copenhagen, 1998, p.2317-2324.
12. MAZAL,P.- STUCHLÍK,J.- DLOUHÝ,I.: Fatigue properties of structural materials with plasma nitrided and lasered surfaces.
In:11th Congress of the IFHT and Surf. Engin., p.91-99, Vol.III, Florence, Italy, 1998.
13. MAZAL,P.- PETRÁŠ,J.: The identification of basic fatigue parameters on electroresonance pulsator with help of the acoustic emission technology.
In: EWGAE 2000, 24th European conference on Acoustic Emission testing. Str.113-118. Senlis, Francie 2000. ISBN 2-85400-496-5.
14. PETRÁŠ,J.- CRHA,J.- MAZAL,P.: Acoustic emission at pressure vessels diagnostics.
Mezinárodní konference Kijev, Life assessment and management for structural components, Ukrajina, rok 2000, Vol.1, p. 633-638.ISBN 966-581-192-4.
15. ŠUBA,V.- PETRÁŠ,J.- MAZAL,P.: Acoustic emission technique utilisation for failure stage monitoring of cyclic loaded materials.
Mezinárodní konference Kijev, Life assessment and management for structural components, Ukrajina, rok 2000, Vol1, p. 179-186.ISBN 966-581-191-6.
16. MAZAL,P.: Acoustic emission method using in evaluation of fatigue properties of materials,
Mezinárodní konference Advances in mechanical Behaviour, plasticity and damage, Proceedings of EUROMAT 2000 ,7-9 November, France, str.1137-1142. ISBN 0-08-042815-0.
17. MAZAL,P.- STUCHLÍK,J.: Influencing of fatigue properties of nodular cast iron by means of plasma nitriding.
Mezinárodní konference Advances in mechanical behaviour, plasticity and damage, Proceedings of EUROMAT 2000, 7-9 November, France, str.1131-1136. ISBN 0-08-042815-0.
18. MAZAL,P.- HORSKÝ,J.: Acoustic Emission Method – The future tool for evaluation of damage degree of cyclic loaded materials.
In: Previous Experience and Current Innovations in NDT, 6th Int. Conf. of Slovenian Soc. for NDT, p.197-204, Portorož, Slovenija, 2001. ISBN 961-90610-1-2.
19. HORSKÝ,J.- MAZAL,P.- KOTOUL,M.: AE echo by repeated pressure loading of ceramic materials.
In: Acoustic emission 2001, International Internet Conference, p.47-54, Brno, Czech rep., 2001. ISBN 80-214-2008-1.
20. MAZAL,P.: Possibilities of evaluation of fatigue crack propagation on electroresonance machines with AE method utilisation.
In: 8th ECNDT Barcelona 2002, 8 stran, CD edice-nestránkováno © AEND + sborník abstraktů.
21. MAZAL,P. – BENEŠ, P. – PAZDERA,L.: Acoustic emission laboratories at Brno University of Technology.
In:25th EWGAE konference, Prague 2002, s. II/27-34, ISBN 80-214-2174-6.
22. MAZAL,P.- PAZDERA,L.: Acoustic emission signal changes during fatigue loading of ferrous materials.
In: 3rd Int. Conference on NDT – NDT in antiquity and nowadays, Chania, Greece, October 15-18, 2003, p.77, HSNT.
23. MAZAL,P.: Evaluation of high cycle fatigue with acoustic emission method
World Conference in NDT, Montreal, CD edition 2004.
24. MAZAL,P.- PAZDERA,L.- SMUTNÝ,J.: Application of advanced AE signal treatment in the area of mechanical cyclic loading,
In: EWGAE 2004, p.999-1010, Berlin, DGZfP, 2004, ISBN3-931381-58-7.

Konference (ČR mezinárodní - výběr):
1. MAZAL,P.- DLOUHÝ,I.: Results of observations of fatigue properties of materials with hardened surfaces.
In: XXXVI. Konference kateder ČMS, I.díl, str. 229, VUT Brno, 1995.
2. KOLÁŘ,D.- MAZAL,P.: Processing of acoustic emission data.
In: Engineering informatics and cybernetics - ,Workshop 97, Prague, CVUT, p.251, 1997.
3. MAZAL,P.-RICHTER,J.: Application of AE technique on fatigue testing machine Rumul.
In: Int.conf. AE 99, p. 157-164, BUT Brno, 1999, ISBN 80-214-1303-4.
4. ČERNÝ,M.-MAZAL,P.-ŠUBA,V.: Method of AE and possibilities of corrosion degradation detection.
In: Int. conf. AE 1999, Brno, p.41-50, BUT Brno, ISBN 80-214-1303-4.
5. MAZAL,P.: New possibilities of AET applications in Institute of Design of BUT.
In: XL. mezinárodná konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Žilina, 1999, Slovenská republika, p. 221-226. ISBN 80-7100-636-X.
6. MAZAL,P.- DVOŘÁČEK,J.: Využití akustické emise pro zjišťování pittingu materiálu.
In.: Intertribo´96, Stará Lesná, Slovak republic, p.361, 1996.
7. MAZAL,P.- DLOUHÝ,I.: Porovnání únavových vlastností ocelí po různém zpracování povrchu.
In.: 16.dny TZ s mezin. účastí, Ecosond, Brno, p.339, 1996.
8. DVOŘÁČEK,J., MAZAL,P., PETRÁŠ,J.: AE při kontaktním zatěžování litiny.
In: 2. Int. symp.- Quality and reliability of machines, Nitra, May 1997, p.112-115.
9. DVOŘÁČEK,J.-MAZAL,P.-KOLÁŘ,D.: Možnosti diagnostiky kontaktně zatěžovaných povrchů pomocí AE.
In: Strojárska technologia 97 a valivé ložiská, Žilina, p. 85-90, 1997.
10. MAZAL,P. et al.: Detekce stádia kontaktního poškození pomocí akustické emise.
In: Defektoskopie 97, p.121-128, ČNDT, Praha, 1997.
11. DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.- PETRÁŠ,J.: AE a kontaktní únava keramických materiálů.
In: DEFEKTOSKOPIE 1998, Praha, p.75-83, 1998.
12. PETRÁŠ,J.- DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.- KOLÁŘ,D.: Problems connected with AE application in the contact fatigue sphere.
In:Ultrasonics and Acoustic Emission, 35th Int.Conference, Třešť, 1998, p.58-62, Czech rep., ISBN: 80-01-02065-7.
13. MAZAL,P.- STUCHLÍK,J.: Únava plazmově nitridované tvárné a šedé litiny.
In: 17. dny tepelného zpracování. Brno, ATZK, 1998, p.255-261, ISBN 80-238-2983-1.
14. MAZAL,P.- PETRÁŠ,J.- CRHA,J.: Využití metody akustické emise při diagnostice tlakových nádob.
In: Int. conf. DIAGO „99“. VŠB-TU Ostrava ,1999, p.123-128. ISBN 80-7078-638-8.
15. DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.- KOLÁŘ,D.: Diagnostika stupně kontaktního poškození pomocí akustické emise.
In: Int. conference TD 2000 – Diagon „99“, Zlín, 1999, p.66-69.
16. DVOŘÁČEK,J.- MAZAL,P.- KOLÁŘ,D.: Metóda akustickej emisie a možnosti jej využitia vo vybraných oblastiach technickej diagnostiky.
4. Mezinárodné vedecké sympózium „Kvalita a spolahlivost strojov“, Nitra, 1999, Slovak Republic, p.181-185. ISBN 80-7137-599-3.
17. HORSKÝ,J.- MAZAL,P.- KOTOUL,M.- KOTEK,V.: Možnosti analýzy stupně poškození cyklicky namáhaných keramických materiálů technikou akustické emise.
38 th international conference, Experimental Stress Analysis 2000, 6-8 June 2000, Třešť, Czech Republic, str. 103-110.ISBN 80-214-1569-X.
18. HORSKÝ,J.- MAZAL,P.- KOTOUL,M.: Akusticko-emisní odezva při opakovaném tlakovém zatěžování keramického materiálu.
In: Defektoskopie 2000, CNDT, Hradec Králové, str.43-50, 2000. ISBN 80-238-6150-6.
19. MAZAL,P.- HORSKÝ,J.- RICHTER,J.: Sledování rozvoje únavového poškozování v C oceli s pomocí akustické emise.
In: Defektoskopie 2000, CNDT, Hradec Králové, str. 77-84, 2000. ISBN 80-238-6150-6.
20. MAZAL,P.- STUCHLÍK,J.: Ovlivnění únavových vlastností nelegované oceli a tvárné litiny různými technologiemi plazmové nitridace.
In.: Dny tepelného zpracování, ATZ, Brno, str. 405-411, ATZK, Brno, 2000. ISBN 80-238-5972-2.
21. MAZAL,P.- HORSKÝ,J.: Identifikace stádia šíření únavové trhliny pomocí hladinové analýzy signálu AE.
In: Defektoskopie 2001, 31st Int.Conf. of the Czech Soc. for NDT, p. 203- 208, Praha, 2001. ISBN 80-214-2002-2.
22. MAZAL,P.- PAZDERA,L.- BENEŠ,P.: Rozvoj metody akustické emise na Vysokém učení technickém v Brně.
In: 32.mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2002, Czech Society for Nondestructive Testing, Brno University of Technology, Liberec, 2002, s. 131-140, ISBN 80-214-2247-5.
23. LIŠKUTÍN,P.- MAZAL,P.- DVOŘÁČEK,J.: Hodnocení únavových vlastností vybraných typů ocelí určených pro dynamicky namáhané části kolejových výměn.
In: XVIII mezinárodní sympózium Struktura a vlastnosti konstrukčních materiálů a výrobků, Mechanika Nr.290/2003, z.76, Svratka, 25-27.XI.2003, p.171, Politechnika Opolska, 2003, ISSN1429-6055.
24. MAZAL,P.- PAZDERA,L.- BENEŠ,P.: Metoda akustické emise a její využití na VUT v Brně, p.
In.: Defektoskopia 2004, – Tatranská Štrba, 2004.
25. MAZAL,P.- PAZDERA,L.- SMUTNÝ, J.- KOLÁŘ,L.- LIŠKUTÍN,P.: Aplikace pokročilého zpracování signálu AE v oblasti cyklických mechanických zkoušek.
In. 34.mezinárodní konference Defektoskopie 2004, p.121-128, Špindlerův Mlýn, ČNDT, listopad 2004, ISBN 80-214-2749-3.