Události ÚK27.2.2013 - Seminář - doc. Křenek
 
20.2.2013 - Seminář - doc. Mazůrek
 
13.2.2013 - Seminář - doc. Mazal
 
6.2.2013 - Seminář - Ing. Paloušek
 
30.1.2013 - Seminář - prof. Křupka
 
23.1.2013 - Seminář - doc. Rajlich
 
16.1.2013 - Seminář - doc. Vrbka
 
9.1.2013 - Seminář - doc. Brandejs
 
19.12.2012 - prof. Motohiro Kaneta - SEMINÁŘ ÚK
 
12.12.2012 - Ing. Daniel Koutný, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
5.12.2012 - Ing. Dana Rubínová, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
28.11.2012 - Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
21.11.2012 - Ing. Jiří Dvořáček - SEMINÁŘ ÚK
 
14.11.2012 - Ing. Filip Hort, Ing. František Vlašic, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
7.11.2012 - Ing. Petr Šperka, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
31.10.2012 - Ing. Jakub Roupec, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
5.1.2011 - prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. - Rok 2011
Ve středu 05.01.2011 ve 13:00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti 10. seminář ÚK ve školním roce 2010/2011. Obsah semináře se bude týkat pouze pedagogické nebo vědecko-výzkumné činnosti. Přednášející: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Rok 2011
 
30.4.2009 - Návrhy projektů FRVŠ PRO ROK 2010
Více informací o události
 
11.3.2009 - Termín pro návrh kandidátu do Oborových rad
Více informací o události
 
11.3.2009 - Ing. Milan Klapka - Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
 
25.2.2009 - GA ČR návrhy na kandidáty do hodnotících panelů
Více informací o události
 
25.2.2009 - Ing. David paloušek, Ph.D. - Prezentace odborné skupiny Konstrukce a virtuální navrhování
 
20.2.2009 - Veřejná soutěž MPO -resortní program TIP
Více informací o události
 
18.2.2009 - doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - Prezentace odborné skupiny Diagnostika
 
11.2.2009 - doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. - Výsledky a perspektivy skupiny Únavové vlastnosti
 
6.2.2009 - doc. Ing. arch. Jan Rajlich - Prezentace odboru Průmyslového designu
 
5.2.2009 - Podávání návrhů projektů Grantového fondu VUT v Brně - GRAFO
Více informací o události
 
30.1.2009 - Ing. Martin Zimmerman, Ing. Jakub Roupec, Ing. Otakar Šamánek, Ing. Olga Minaříková - Prezentace výsledků grantového projektu FSI 2008
 
16.1.2009 - Ing. Martin Vrbka, Ph.D. - Prezentace odboru Konstruování strojů
 
9.1.2009 - Ing. Jan Brandejs, CSc. - Prezentace odboru Metodiky konstruování
 
23.10.2008 - Podávání návrhů projektů ESF a AKTION
Návrhy je možné podávat online do 23.10.2008, 16:00 hod. přímo do ESF.
Více informací o události
 
10.10.2008 - Ing. Dana Rubínová, Ph.D. - Stanovení významných ergonomických aspektů v designu
 
26.9.2008 - doc. Ing. Michal Černý, CSc. - Vědecko-pedagogické záměry 2008
 
4.8.2008 - Nabídka stipendijního pobytu ve Velké Británii
První deadline pro žádosti o stipendijní pobyt ve Velké Británii.
Více informací o události
 
9.7.2008 - Promoce - obor Průmyslový design ve strojírenství, bakalářské studium
Více informací o události
 
7.7.2008 - Promoce - obor Aplikovaná mechanika, Konstrukční inženýrství
Více informací o události
 
7.7.2008 - Promoce - obor Průmyslový design ve strojírenství, MS
Více informací o události
 
20.6.2008 - Ing. arch. Vladimír Haltof - Vazby průmyslového designu a architektury v urbanistickém prostoru
 
20.6.2008 - Ing. Martin Šindelář - Sledování technického stavu závěsu kola vozidla
 
20.6.2008 - Ing. Jiří Vepřek - Přehled odborné činnosti od zahájení doktorského studia
 
13.6.2008 - Ing. Vladimír Čudek - Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií
Více informací o události
 
13.6.2008 - Ing. Daniel Koutný - Experimentální studium chování mazacích filmů kontaminovaných vodou
 
30.5.2008 - Ing. Jakub Roupec, Ing. Martin Zimmerman, Ing. Petr Šperka - Přehled odborné činnosti od zahájení doktorského studia
 
16.5.2008 - Ing. Filip Hort, Ing. František Vlašic - Přehled odborné činnosti od zahájení doktorského studia
 
5.5.2008 - Konference Pedagogický software 2008
Příspěvky můžete vkládat on-line na adresu conference@zf.jcu.cz do 5.. května 2008. Po tomto datu nebudou moci být příspěvky zařazeny do konf. materiálů.
Více informací o události
 
28.4.2008 - Termín pro podání projektů FRVŠ
Více informací o události
 
28.4.2008 - Návrhy na předsedy zkušebních komisí
Více informací o události
 
25.4.2008 - Lukáš Chlíbek, Petr Nevřela - Autosalon Ženeva 2008
 
22.4.2008 - Odevzdání projektu VaV pro studenty doktorského studia
Více informací o události
 
22.4.2008 - Juniorské badatelské grantové projekty na rok 2009.
Více informací o události
 
19.4.2008 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ "HIGH-TECH DAY"
Více informací o události
 
18.4.2008 - Ing. Jan Medlík - Konstrukce optického mikroviskozimetru
 
15.4.2008 - Obhajoba disertační práce Ing. Libora Urbance
Více informací o události
 
11.4.2008 - Ing. Libor Urbanec - Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů.
 
28.3.2008 - akad. soch. Josef Sládek - Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti
Záznam v digitální knihovně
 
21.3.2008 - Ing. Petr Svoboda - Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou
Záznam v digitální knihovně
 
14.3.2008 - prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. - Modelování technických systémů
Záznam v digitální knihovně
 
7.3.2008 - Ing. Milan Klapka - Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky
Záznam v digitální knihovně
 
28.2.2008 - Ing. David Paloušek - Prezentace odborné skupiny Konstrukce a virtuální navrhování
Záznam v digitální knihovně
 
22.2.2008 - doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. - Prezentace odborné skupiny Únavové vlastnosti
Záznam v digitální knihovně
 
15.2.2008 - doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. - Prezentace odborné skupiny Diagnostika
Záznam v digitální knihovně
 
8.2.2008 - doc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. - Prezentace odborné skupiny Tribologie
Záznam v digitální knihovně
 
1.2.2008 - Ing. Martin Vrbka, Ph.D. - Prezentace Odboru konstruování strojů
Záznam v digitální knihovně
 
25.1.2008 - doc. Ing. arch. Jan Rajlich - Prezentace Odboru průmyslového designu
Záznam v digitální knihovně
 
18.1.2008 - Ing. Vladimír Čudek - Aplikace spektroskopické reflektometrie při studiu elastohydrodynamického mazání
Záznam v digitální knihovně
 
11.1.2008 - Ing. Jan Brandejs, CSc. - Prezentace Odboru metodiky konstruování
Záznam v digitální knihovně
 
14.12.2007 - Ing. Jan Preiss - Vizualizace 3d designu ve strojírenství
Záznam v digitální knihovně
 
14.12.2007 - Ing. František Prokeš - Informace o zkušebních testech
 
14.12.2007 - Ing. Tereza Hirtová - Design ve vztahu k pomůckám a zařízením pro tělesně postižené
Záznam v digitální knihovně
 
7.12.2007 - doc. Ing. arch. Jan Rajlich - TVI
Záznam v digitální knihovně
 
30.11.2007 - ak. soch. Ladislav Křenek, ArtD. - Workshop Rotterdam - Brno
Záznam v digitální knihovně
 
23.11.2007 - Petr Nevřela - LCD tablet - seznámení a prezentace prací
Záznam v digitální knihovně
 
16.11.2007 - doc. RNDr. Josef Nevrlý, CSc. - Použití programu MATLAB při konstruování částí proudového motoru.
Záznam v digitální knihovně
 
9.11.2007 - Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Ing. Michal Vaverka, Ph.D. - Informace z ASME/STLE International Joint Tribology Conference 2007
Záznam v digitální knihovně
 
2.11.2007 - doc. Ing. Michal Černý, CSc. - Vliv zbytkového napětí na akceleraci koroze
Záznam v digitální knihovně
 
26.10.2007 - Ing. Dana Rubínová, Ph.D. - Zavádění ergonomického softwaru Technomatix Jack na pracoviště OPD
Záznam v digitální knihovně
 
19.10.2007 - Dr. Ing. Jiří Venclík - Ozubená kola z plastu
Pravidelná páteční přednáška
Záznam v digitální knihovně
 
12.10.2007 - Ing. František Prokeš - Technická dokumentace v předmětu ZK
Pravidelná páteční přednáška ústavu konstruování
Záznam v digitální knihovně
 
8.0.9 - Mezinárodní konference Úspory energie a ochrana životního prostředí v dopravě.
Více informací o události
 
0.0.0 - Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. - SEMINÁŘ ÚK
 
0.0.0 - Seminář - Ing. Paloušek
 
0.0.0 - Seminář - Ing. Paloušek