jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D.
Místnost B2/304
Telefon +420-5-4114-2702
E-mail haltof@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993-1997, Střední průmyslová škola stavební v Opavě, obor Stavební obnova
 • 1997-2003, Ing.arch., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
 • 2003-2005, Ing., Vysoké Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Průmyslový design ve strojírenství

Přehled zaměstnání
 • 2001-2002 , projekční činnost, Architektonický a stavební ateliér 1. Černopolní s.r.o. Brno

Vědeckovýzkumná činnost
 • Téma disertační práce: Vazby průmyslového designu a architektury v urbanistickém prostoru
 • Na základě praktických zkušeností z navrhování designu městského mobiláře je cílem disertační práce, která má tvůrčí charakter, návrh konkrétního inovativního sedacího kusu městského mobiláře s výhledem k jeho realizaci a prezentaci

Univerzitní aktivity
 • 2005-2006 - Zpracování informačních a prezentačních tiskovin Fakluty strojního inženýrství

Projekty
 • 2006 - Grant FRVŠ 3381/2006/G2 - Digitální vizualizace designu v rámci ateliérových projektů, hlavní řešitel
 • 2006 - Anglická verze studijních opor Adobe Illistrator CS2
 • 2006 - Prototypy CRT TV setů ve spolupráci s firmou LG Philips Displays
 • 2005/2006 - Nissot New Generation - spolupráce s firmou Microset na vývoji nové modelové řady interiérového systému