jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Místnost A2/404
Telefon +420-5-4114-3260
E-mail klapka.m@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2005, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačová podpora konstruování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.

Pedagogická činnost
  • Konstruování strojů I 5KS - cvičení

Vědeckovýzkumná činnost
  • Od roku 2005 se zabývá studiem hluku automobilového diferenciálu za provozu a matematickým modelováním tohoto jevu.

Projekty
  • Studium vlivu radiální vůle na chod kluzného ložiska, Ing. Klapka, M. Grant VaV FSI BD 136 3030, 2006