jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Místnost A2/408
Telefon +420-5-4114-3215
E-mail petr.svoboda@vut.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačová podpora konstruování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.

Přehled zaměstnání
 • 13290 ÚK SD doktorand doktorský prezenční studium FSI VUT v Brně
 • 13290 ÚK 2006-2006, technicko hospodářský pracovník, ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 13290 ÚK 2006-2006, asistent, ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Cvičení: CAD, 3CD, 1 stupeň, 2 ročník
 • Cvičení: Konstruování a CAD, CKC, 1 stupeň, 2 ročník

Vědeckovýzkumná činnost
 • Studium přechodových jevů v mazacích filmech vysokorychlostní barevnou kamerou za neustálených provozních podmínek u velmi zatěžovaných strojních součástí a zajištění funkce mazaných kontaktů v kritických fázích provozu.
 • Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách.

Projekty
 • Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách
  Ing. Petr Svoboda
  BD 136 3032, 2006