jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Místnost D5/463
Telefon +420-5-4114-3356
E-mail Daniel.Koutny@vut.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2002, Ing. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
  • 2002 – 2008 doktorské studium na Ústavu konstruování, FSI, VUT v Brně

Přehled zaměstnání
  • 2005-2008, asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
  • 2008-dosud, odborný asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
  • vyučované předměty: Základy konstruování I a II, Konstruování a CAD, CATIA

Vědeckovýzkumná činnost
  • Zabývá se studiem problematiky mazání ve styku šneku a šnekového kola, měřením tribologických vlastností materiálů používaných u šnekových soukolí a kontaktů pracujících v mazivech kontaminovaných vodou.

Projekty
  • Experiment pro stanovení tribologických vlastností dvojice materiálů
  • BD 135 3027 Fond vědy FSI VUT, 2005