jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. Jan MedlíkZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
Ing. Jan Medlík
Místnost A2/401
Telefon +420-5-4114-3238
E-mail ymedli00@stud.fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006, Ing., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, Obor fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Přehled zaměstnání
 • Ústav konstruování (ÚK):
 • ÚK doktorand doktorský prezenční studium 18.07.06
 • ÚK zaměstnanec - lektor 22.04.04 - 13.05.04
 • ÚK zaměstnanec - asistent 25.09.06 - 30.06.07
 • Centrum sportovních aktivit VUT Brno (CESA)
 • CESA ZD zaměstnanec - lektor 06.03.06 - 31.12.06
 • CESA ZD zaměstnanec - lektor 02.05.05 - 31.12.05
 • CESA ZD zaměstnanec - lektor 03.11.04 - 24.11.04
 • CESA ZD zaměstnanec - asistent 09.10.06 - 22.12.06

Pedagogická činnost
 • Předměty vyučované pro 3.ročník bakalářského studia:
 • Cvičení:
 • Konstruování strojů - Strojní součásti (5KS)
 • Konstruování strojů - Převody (6KT)
 • Konstruování strojů - Mechanismy (6KM)

Vědeckovýzkumná činnost
 • Studium nanometrických mazacích filmů tvořených motorovými oleji. (Cílem projektu je experimentální studium reologických vlastností tenkých mazacích filmů tvořených aditivovanými oleji.)