jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. Martin Zimmerman, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
Ing. Martin Zimmerman, Ph.D.
Místnost A2/401
Telefon +420-5-4114-3238
E-mail zimmerman@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačová podpora konstruování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně

Přehled zaměstnání
 • CAD II (3CD) - asistent
 • Konstruování strojů - mechanismy (6KM) - asistent
 • Konstruování strojů - převody (6KT) - asistent
 • Heat Transfer System s.r.o. - konstruktér - úkolová spolupráce 07/2001 - 09/2005
 • Královopolská RIA a.s. - projektant 09/2006 - 12/2006
 • Mugler AG. Deutschland - konstruktér  06/2006 - 09/2006
 • VUTR a.s. - konstruktér 07/2007 - 12/2008

 • Pedagogická činnost
  • Cvičení: Konstruování strojů - Strojní součásti (5KS)