jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Místnost A2/417
Telefon +420-5-4114-2769
E-mail Martin.Hartl@vut.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu.
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2002, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2006, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání
 • 1993-2002, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2003-2006, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2003-dosud, ředitel, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2006-dosud, profesor, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost
 • Předměty vyučované v bakalářském studijním programu: Konstruování strojů - strojní součásti , Konstruování strojů - převody , Konstruování strojů - mechanismy.
 • Předměty vyučované v navazujícím magisterském studijním programu: Tribologie.
 • Vedení diplomových prací z oblasti tribologie.
 • Školitel v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost
 • Optické metody pro studium tenkých kapalinových filmů.
 • Elastohydrodynamické a smíšené mazání.
 • Velmi tenké (nanometrické) mazací filmy.
 • Mazání při nestacionárních provozních podmínkách.
 • Cílená modifikace textury třecích povrchů.

Univerzitní aktivity
 • 2003-dosud, člen oborové rady doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství FSI VUT v Brně.
 • 2003-dosud, člen Rady fondu vědy FSI VUT v Brně.

Mimouniverzitní aktivity
 • 1999-dosud, člen Syndikátu novinářů České republiky.

Ocenění vědeckou komunitou
 • 1993, Talent 92 - cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu.

Projekty
 • Měření a studium utváření velmi tenkých mazacích filmů na rozhranní mezi elastohydrodynamickým a mezným mazáním (grant GAČR č. 101/95/0330), 1995-1997
 • Studium elastohydrodynamického mazání při přechodových podmínkách pomocí počítačové diferenciální kolorimetrie (grant GAČR č. 101/98/P226), 1998-2001
 • Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice (grant GAČR č. 101/03/0525), 2003-2005
 • Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách (grant GAČR č. 101/05/0520), 2005-2007
 • Rozvoj laboratoře pro výuku konstrukčních předmětů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně (projekt FRVŠ č. 2366), 2005
 • Vybudování pracoviště pro výuku softwarových konstrukčních a simulačních nástrojů (projekt FRVŠ č. 675), 2006