jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Místnost A2/420
Telefon +420-5-4114-3229
E-mail mazal@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1979, Ing., Fakulta strojní VUT Brno, obor technologie tváření
 • 1985, CSc., ČSAV ÚFM Brno, obor Mezní stavy materiálů
 • 2004, Doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Materiálové vědy a inženýrsví

Přehled zaměstnání
 • 1980-1984, studijní pobyt, ČSAV ÚFM Brno
 • 1985-1991, odborný asistent, Ústav konstruování, FS VUT v Brně
 • 1991-1993, odborný asistent, ENSET, Universita Tunis, Tunisko
 • 1994-dosud, zástupce ředitele, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech základního studia v 1.a 2.ročníku
 • Vedení diplomových prací z oblasti únavových vlastností a technické diagnostiky.
 • Školitel v doktorském studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství a Fyzikální a materiálové inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost
 • Únavové vlastnosti materiálů a konstrukcí.
 • Aplikace metody akustické emise.

Mimouniverzitní aktivity
 • 2000 - dosud, Prezident České společnosti pro nedestruktivní testování
 • 2000 - dosud, člen redakční rady časopisu Journal of Acoustic Emission (USA)
 • 2002 - dosud, člen redakční rady časopisu NDT Welding Bulletin (ČR)
 • 2005 - dosud, člen redakční rady Int.Jour. of Microstructure and Materials properties (UK)

Projekty
 • Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty - GAČR 106/02/0745, Grantová agentura ČR, spoluřešitel 2002 – 2004.
 • Využití vybraných moderních postupů NDT při kontinuálním hodnocení poškození cyklicky zatěžovaných konstrukčních materiálů, GA 02/106/1319, Grantová agentura ČR, řešitel 2002 - 2004.
 • Výzkum stádií kontaktního poškození s využitím metody akustické emise - GAČR 106/06/0343, Grantová agentura ČR, řešitel 2006-2008.
 • Výzkum nových metod měření i vyhodnocení signálů akustické emise (AE) a vývoj vícekanálové měřicí aparatury s plným vzorkováním signálů AE v reálném čase - projekt MPO (Impuls), spoluřešitel 2006 - 2008.