jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Místnost A2/402
Telefon +420-5-4114-3254
E-mail brandejs@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1968, SPŠ strojní Přerov, Přístrojová a automatizační technika
 • 1973, Ing., VUT-FS Brno, Transportní stroje a manipulační zařízení
 • 1981, Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
 • 1988, CSc., VUT-FS Brno, Obor Části strojů a mechanismy
 • 2000, Postgraduální studium CAD/CAE/CAM Akademie

Přehled zaměstnání
 • 1973-1975, technik, První brněnská strojírna - Dodavatelský závod
 • 1975-1978, odborný pracovník, Katedra spalovacích motorů a motorových vozidel FS VUT
 • 1978-dosud, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, vedoucí odboru metodiky konstruování, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Předměty vyučované v bakalářském studiu: Základy konstruování, Konstruování, CAD, Konstruování a CAD
 • Předměty vyučované v navazujícím magisterském studiu: Předdiplomový seminář, a Seminář k diplomové práci
 • Vedení diplomových prací z oblasti konstrukce strojů a zařízení
 • Pořádá semináře a školení pro učitele středních a vysokých škol, konstruktéry a odborníky z praxe z oblasti mezinárodních a evropských norem pro tvorbu výkresové dokumentae a přesnost strojních součástí - GPS

Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření na praktická projekční a konstrukční řešení strojních zařízení, zejména pro
 • čistírny odpadních vod (dosazovací nádrže, míchadla, mísiče, separátory, dopravníky, vozíky...)
 • zařízení pro potravinářský průmysl (čerpadla, ventily, tlakové nádoby, zásobníky, zařízení pro vinaře....)
 • elektrické a plynové pece a sušárny (laboratorní, velkokapacitní, průběžné....)
 • jednoúčelové stroje a zařízení, zkušební stanice

Projekty
 • Inovace předmětů Základy konstruování I a II. Projekt FRVŠ F1/a 3184/2006 (spoluřešitel)
 • HS 1360131/1322 (spoluřešitel) - Projektor s variabilní čočkou (Visteon-Autopal s.r.o)
 • ESF CZ 04.1.03/3.2.15.2/0285 (spoluřešitel) - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
 • MPO č.p.: FT-TA3/130, FT136S013/2600 (řešitel) - Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozonovou degradaci pryže z pneumatik
 • Studijní opory RC90600124
 • |Rozvoj výuky v anglickém jazyce RA90600123