jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Michal Černý, CSc.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Místnost A2/403
Telefon +420-5-4114-3239
E-mail michalc@mendelu.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • nar. 1956 v Brně,
  • inženýr-strojírenská technologie 1980
  • kandidát technických věd-22-04-09 1987
  • docent-teorie stavby strojů 1994

Přehled zaměstnání
  • 1980-1990 ÚFM AVČR,
  • 1990-dosud MZLU v Brně, 0,5 VUT v Brně FSI

Pedagogická činnost
  • strojírenská technologie, koroze, části strojů, mechanika těles, základy konstruování

Mimouniverzitní aktivity
  • členství v odborných společnostech: Vědecká společnost pro nauku o kovech(1989), Asociace korozních inženýrů(1999), Česká společnost pro nedestruktivní zloušení(2001)

Projekty
  • FRVŠ 650 - Mechanické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení - 2006
  • FRVŠ 032 - Křižovatky - 2004