jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D.
Místnost A2/404
Telefon +420-5-4114-3260
E-mail dvoracek@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1979, ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení pro chemický a potravinářský průmysl

Přehled zaměstnání
  • 1979-1985, sam.vývojový pracovník, Chirana Brno
  • 1985-dosud, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
  • Předměty vyučované v bakalářském a kombinovaném studiu:Základy konstruování I a II.Konstruování a CAD
  • Semináře a školení pro učitele středních škol a konstruktéry z praxe z oblasti mezinárodních a evropských norem pro tvorbu výkresové dokumentace.

Vědeckovýzkumná činnost
  • kontaktní únava
  • akustická emise

Univerzitní aktivity
  • 2005-dosud, správce provozu Ústavu konstruování

Projekty
  • GA1360081 - Výzkum stádií kontaktního poškození s využitím akustické emise
  • FRVŠ IS 1360081 - Inovace předmětů Základy konstruování I a II