jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace | galerie
doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Místnost D5/471
Telefon +420-5-4114-3261
E-mail palousek@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999, Ing., Ústav dopravní techniky, Odbor stavebních a transportních strojů, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.
 • 2001, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačového navrhování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.
 • 2008, Ph.D., Ústav konstruování

Přehled zaměstnání
 • 9. 2004 - dosud, asistent na Ústavu konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost
 • Od roku 2000 pracuje v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako lektor v Autorizovaném školícím středisku firmy Autodesk na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost
 • Od roku 1999 problematika využití CAx technologií v životním cyklu výrobku, specielně oblast počítačové podpory navrhování a inženýrských výpočtů.
 • Od roku 2001 působí v oblasti virtuálního navrhování a verifikace, zaměřuje se na konstruktérské MKP programy a vizualizační nástroje.
 • Od rokuu 1999 se pravidelně účastní grantových projektů zaměřených převážně do oblasti CA podpory ve strojírenství a školství. S využitím poznatků získaných během doktorského studia spolupracuje s předním výrobcem ortopedických protetik na vývoji a testování převážně protéz dolních končetin a diagnostických měřících přístrojů.
 • Od roku 2005 dosud - vedoucí skupiny Konstrukce a virtuální navrhování na Ústavu konstruování
 • Od roku 2007 dosud - 3D optická digitalizace a měření.

Univerzitní aktivity
 • 2005-dosud, spolupráce s Centrem vzdělávání a poradenství, VUT Brno

Mimouniverzitní aktivity
 • od 2002 autor článků pro Computer Design
 • od 2006 autor článků pro Autodesk club

Projekty
 • FRVS Projekt 206/2009 (spoluřešitel) - Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů

 • FRVS Projekt 675/2006 (spoluřešitel) - Vybudování pracoviště pro výuku softwarových konstrukčních a simulačních nástrojů
 • HS 1360131/1322 (spoluřešitel) - Projektor s variabilní čočkou (Visteon-Autopal s.r.o)
 • ESF CZ 04.1.03/3.2.15.2/0285 (spoluřešitel) - Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
 • ESF CZ.04.1.03/3.3.11.1./2641 - Příprava lektorů, konzultantů a učitelů dalšího profesního vzdělávání v oboru digitálního designu
 • MPO č.p.: FT-TA3/130, FT136S013/2600 - Výzkum a vývoj strojního zařízení pro ozonovou degradaci pryže z pneumatik