jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


Ing. Pavel Svoboda, CSc.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Místnost A2/403
Telefon +420-5-4114-3239
E-mail svoboda@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1961,ing, VUT-FS Brno, strojírenská technologie
 • 1979, Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky
 • 1989. CSc, VÚIS ČVUT Praha, Teorie vyučování předmětům všeobecné a odborné povahy

Přehled zaměstnání
 • 1961-1964, konstruktér, Konstrukce strojů a zařízení, ZKL Brno
 • 1964- dosud,odborný asistent, Ústav konstruování FSI v Brně

Pedagogická činnost
 • Předměty vyučované v bakalářském studiu:Základy konstruování I a II.
 • Semináře a školení pro učitele středních škol a konstruktéry z praxe z oblasti mezinárodních a evropských norem pro tvorbu výkresové dokumentace. Přesnost strojních součástí-GPS

Vědeckovýzkumná činnost
 • Materiální didaktické prostředky v předmětu Základy konstruování

Projekty
 • Studijní opory RC90600124
 • Rozvoj výuky v anglickém jazyce RA90600123
 • Inovace předmětů Základy konstruování I a II. Projekt FRVŠ F1/a 3184/2006