jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.ZAMěSTNANEC - DETAIL
detail | publikace
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Místnost B1/111
Telefon +420-5-4114-3308
E-mail mazurek@fme.vutbr.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1973, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Dopravní stroje a manipulační technika
 • 1981, PGS, Laboratoř počítacích strojů VUT v Brně, obor Numerické výpočetní metody
 • 1990, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Metodika hodnocení zkoušek opotřebení převodových skříní
 • 2000, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Bezdemontážní diagnostika automobilových závěsů

Přehled zaměstnání
 • 1974-1975, projektant, Hutní projekt Praha, závod Brno
 • 1976-1981, odborný pracovník, katedra ČS+VS FS VUT v Brně
 • 1981-2000, odborný asistent, katedra Částí strojů a mechanismů FS VUT v Brně
 • 2000-dosud, docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost
 • Technická diagnostika
 • Měření a analýza signálu
 • Tribologie
 • 1995-1997, projekt GAČR 101/95/0461 s názvem Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů
 • 1999-2001, projekt GAČR 101/99/1490 s názvem Ekologická optimalizace mechanické převodovky
 • 2003-2005, projekt GAČR 101/03/0304 s názvem Technická diagnostika závěsu kola

Projekty
 • 1. Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů,
 • Grantová agentura České republiky, GAČR 101/95/0461, 1995-1997
 • 2. Ekologická optimalizace mechanické převodovky,
 • Grantová agentura České republiky, GAČR 101/99/1490, 1999-2001
 • 3. Technická diagnostika závěsu kola,
 • Grantová agentura České republiky, GAČR 101/03/0304, 2003-2005
 • 4. Simulační modelování mechatronických soustav,
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MSM 0021630518, 2005-2012